Ofte stillede spørgsmål om Børsen Gazelle


Hvad er en gazelle?
En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.

Krav til virksomhedsform
I undersøgelsen indgår kun A/S og ApS. Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Gazellekriterierne er:

Krav til regnskabsaflæggelse (regnskabsperiode): Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssig stor vækst.

Krav til omsætning (bruttoresultat): Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Tilsvarende hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Krav til vækst: Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

Krav til primær drift: Det primære resultat må godt være negativt ét år, men summen af den primære drift over de fire år skal være positiv.

Krav til sammenlignelighed:
Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.


Hvilke brancher er inkluderet i gazelleundersøgelsen?
Inddelingen af virksomheder i brancher bygger på Danmarks Statistiks brancheinddeling, DB07. Erfaringen har vist, at der er særlige brancher, hvor vækstmålet ikke er velegnet, og som derfor ikke er indbefattet i undersøgelsen. Det gælder virksomheder i sundhedssektoren, hvor omsætning og vækst i høj grad er påvirket af offentlige tilskud og regulering heraf, virksomheder inden for fast ejendom (med undtagelse af traditionelle ejendomsmæglere) m.m.

Vi har gennem årene erfaret, at flere (gazelle)virksomheder er registreret i brancher, der ikke synes helt oplagte i forhold til deres primære forretningsaktivitet. Det skyldes typisk, at stifteren i sin tid har ladet sig registrere i en branche, der umiddelbart dækker bredt og/eller ikke harmonerer med virksomhedens senere profil og kerneydelser.

Bemærk, at Børsen ikke forholder sig til brancheregistreringen, og at det alene er op til den enkelte virksomhed at lade sig registrere i den branche, der bedst afspejler dens aktivitet.


Hvor får Børsen data til udvælgelsen af gazeller?
Grundlaget for gazelleundersøgelsen er data fra Erhvervsstyrelsen leveret af Experian, som er verdens førende udbyder af kredit- og forretningsinformation om erhverv og privatpersoner.

Må jeg bruge gazellelogoet i min markedsføring, når jeg er kåret som gazelle?
Ja, men da logoet er et registreret varemærke og tilhører Børsen, skal gazeller købe adgang til brug af logoet. Adgang til brug af gazellelogo sælges kun som en del af gazellepakken, som koster 3999 kr. ekskl. moms, og som inkluderer en statuette og et ekstra diplom, foruden 7 pladser til en valgfri gazellekåring. Der gives ikke rabat på gazellepakken ved køb efter gazellekåringer er afholdt. Kontakt os på gazelle@borsen.dk for køb af adgang til brug af gazellepakke. 

Ekstra gazellediplom
Ved forespørgsel kan du få tilsendt et ekstra diplom. Det koster 750 kr. ekskl. moms. Kontakt gazelle@borsen.dk for bestilling.

Gazellediplom på engelsk
Ved forespørgsel kan du få tilsendt gazellediplomet på engelsk. Det koster 750 kr. ekskl. moms. Kontakt gazelle@borsen.dk for bestilling.

Hvad koster statuetten?
Gazellestatuetten koster 1650 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forsendelse og gravering, og du kan bestille den her. Statuetten er også inkluderet i årets gazellepakke. Gazellestatuetten er udformet i støbt bronze, er 135 mm høj og vejer 540 g.

Kan man bestille statuetter fra tidligere år?
Ja, du kan bestille statuetter fra tidligere år ved at kontakte Nordisk Metalkunst på 32 97 14 11 eller ved at udfylde formularen her på hjemmesiden og skrive, hvilke årstal du ønsker at bestille.

Kan man købe gazellevin i år?
Ja, I kan markere jeres udnævnelse som gazelle ved at bestille gazellevin fra Theis Vine. Læs mere om vinene, og bestil her

Hvad er en gazellekonference – Accelerator og kåringer?
Børsen afholder gazellekonferencer to gange om året. Gazelle Accelerator afholdes om foråret og er konferencer med fokus på værktøjer, og hvis formål er at give ambitiøse virksomheder inspiration til yderligere vækst. Om efteråret afholdes gazellekåringer, hvis formål er at fejre og anerkende dansk erhvervslivs hurtigst voksende virksomheder, gazellerne. Ved hver kåring finder Børsen en gazellevinder, en digital gazellevinder og en fremstillingsgazellevinder. Ved kåringen i København udnævnes landsvinderen i hver kategori.

Hvad er en digital gazelle?
Siden 2015 har Børsen uddelt en digital gazellepris i samarbejde med Google. En digital gazelle er en virksomhed, der har skabt vækst med en digital strategi, og/eller som har haft succes med at udvikle nye eller tilpasset eksisterende digitale produkter og tjenester. Virksomheden skal være kåret som gazelle i indeværende år for at kunne blive kåret som digital gazelle. Prisen som digital gazelle uddeles i samarbejde med Google, og der udnævnes én til hver kåring og én på landsplan.

Hvad er en fremstillingsgazelle?
Siden 2016 har Børsen uddelt prisen som fremstillingsgazelle i samarbejde med Industriens Fond. En fremstillingsgazelle har gennem nicheudvikling og innovation styrket sin produktion og sit marked. Virksomheden skal være kåret som gazelle i indeværende år og være registreret i branchen "fremstilling". Prisen som fremstillingsgazelle uddeles i samarbejde med Industriens Fond, og der udnævnes én til hver kåring og én på landsplan.

Hvor afholdes gazellekåringerne 2018?
Gazellekåringerne finder sted i oktober-december og afholdes følgende dage:

31. oktober, Aalborg

7. november, Aarhus

14. november, Kolding

28. november, Korsør

5. december, København (inkl. landskåring)Hvor finder I oplysningerne om vores regnskaber?
Børsen modtager oplysninger fra Experians database over momsregistrerede virksomheder i Danmark. Experian er en global virksomhed, og er verdens førende udbyder af kredit- og forretningsinformation om erhverv og privatpersoner.

Vi har forskudt regnskabsår – har det betydning?
Børsen modtager dataudtræk primo september. Alle potentielle gazeller er inkluderet i det, såfremt indleveret regnskab er registreret inden da. Virksomhederne skal have status af aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS) eller pengeinstitut og have afleveret fire hele og sammenlignelige årsregnskaber.

Skal man selv melde sig som gazelle?

Nej, virksomheder kan ikke melde sig til at blive gazelle, da udnævnelsen udelukkende sker på baggrund af de krav, der er oplistet i punktet "Gazellekriterierne er". Du skal dog huske selv at tilmelde dig gazellekåringen i din landsdel.

Hvor længe er man gazelle?
Gazellekåringen foregår hvert år med udgangspunkt i virksomhedens seneste fire på hinanden følgende årsregnskaber. Virksomheden er gazelle det år, den er kåret – er man kåret i 2017, vil man derfor altid have titlen som gazelle 2017, men for at blive gazelle 2018 kræver det en ny kåring. Kåringen er således et bevis på virksomhedens vækst i årene op til titelåret. Gazellerne i 2017 kåres ud fra deres regnskaber i 2013, 2014, 2015 og 2016. Alternativt 2013/14, 2014/15, 2015/16 og 2016/17, såfremt regnskabsperioden er forskudt i forhold til kalenderåret.

Kan man blive gazelle mere end én gang?
Ja, lige så ofte som man opfylder kriterierne.

Hvornår får vi at vide, om vi er gazeller?
Alle gazellevirksomheder får et brev med information om udnævnelse samt en invitation til gazellekåringen i uge 38-39. Ved gazellekåringen i den landsdel, virksomheden tilhører, kan alle gazellevirksomheder få udleveret et diplom som bevis for udnævnelse. Hvis I ikke har mulighed for at deltage ved gazellekåringen, vil diplomet blive sendt til jer medio december.

Kan man få tilsendt gazellelisten?
Nej. Dog er listen i den trykte avis dagen efter sidste afholdelse og er tilgængelig i e-avisen for Børsen-kunder.

Må vi med det samme offentliggøre, at vi er gazellevirksomhed, til vores kunder?
Ja, I må godt fortælle, at I er gazelle, men vinderne offentliggøres først ved gazellekåringerne.

Hvornår kommer gazelletillægget i Børsen?
Gazelletillægget udkommer med Børsen 8. december 2017, dagen efter den sidste gazellekåring.

Hvor og hvornår kan vi se listen over årets gazeller?
Dagen efter sidste gazellekåring vil listen kunne ses i det særlige gazelletillæg i Børsen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børsen:
Har du spørgsmål til gazelleundersøgelsen:
Martin Falk Leisner, male@borsen.dk

Har du spørgsmål til tilmelding og praktik:
gazelle@borsen.dk


Gazelletillæg 2017