Víte, že kvůli potisku nádobí může být vaše večeře ochucena těžkými kovy?
My věříme, že do hrnečků, talířů a jiného nádobí nebezpečné látky nepatří.

Děkujeme, že jste se připojili k výzvě JEZME BEZ JEDŮ!

Proto jsme zorganizovali kampaň JEZME BEZ JEDŮ, jejímž cílem bylo za pomoci jednoduchých měření prověřit český trh s nádobím a zpřístupnit veřejnosti informace o nejproblematičtějších kouscích. 

Spolupracovali jsme s některými výrobci a prodejci porcelánu a skla na tom, aby začali používat nezávadná barviva. I díky vaší podpoře se nám podařilo přesvědčit jednoho z největších výrobců porcelánu v Čechách, aby nahradil barvy obsahující těžké kovy bezpečnějšími alternativami. Kampaň byla ukončena v roce 2017.

Nejlepším impulzem, který je k tomu přiměl, byl silný zájem veřejnosti. K naší výzvě JEZME BEZ JEDŮ se připojilo přes tisíc signatářů.

 

jezme bez jedu  cup 

Čím jsou těžké kovy nebezpečné?

Mezi nejrizikovější těžké kovy, které se objevují v potištěné a barvené keramice a skle, patří olovo a kadmium. V obou případech se jedná o látky nebezpečné pro lidské zdraví.

pribor

Olovo

Olovo je spojováno s negativním působením na nervovou soustavu, poruchami chování nebo snižováním intelektu, které bylo prokázáno již při velmi nízkých dávkách, a to především u dětí. Mezi hlavní zdroje příjmu olova patří v Evropě voda a potraviny. Vzhledem k tomu, že děti mají potřebu věci nejen osahávat či očichávat, ale i chutnat, bývá dětský organismus vystaven dalšímu působení olova z půdy, písku či prachu.

pribor

Kadmium

Kadmium je označeno jako rakovinotvorná látka, která způsobuje zejména rakovinu dýchacích cest a prostaty. Současně poškozuje ledviny a narušuje působení hormonů. Jedná se o bioakumulativní prvek, který se ukládá v ledvinách a tělo ho velmi špatně vylučuje. Je nebezpečný pro těhotné ženy, neboť proniká placentou do těla nenarozeného plodu. Jako hlavní zdroj příjmu kadmia nekuřáků je potrava (WHO). Kouření cigaret významně zvyšuje zatížení lidského organismu kadmiem.

 

I limity mají své limity

Přítomnost olova a kadmia je omezena v celé řadě výrobků. U těch, které přicházejí běžně do kontaktu s potravinami, upravuje obsah těžkých kovů vyhláška 38/2001. Hovoří se zde o tzv. migračních limitech, které simulují uvolňování olova a kadmia v kyselém prostředí úst. Prokázat, zda daný výrobek splňuje migrační limity, je časově i finančně náročné. Kontrolní orgány zpravidla nemají dostatečný rozpočet pro zaplacení početných laboratorních testů. Testy navíc zanedbávají možnost, že nádobí myjeme, zahříváme nebo poškrábeme příborem.

Pomozte nám odhalovat jedy

V Arnice usilujeme o to, abychom mohli žít lépe, zdravěji a nic nás takzvaně neotravovalo. Bohužel se ale na našem trhu stále objevují výrobky (nádobí, hračky, domácí textil, kosmetika aj.), které nám mohou život dost otrávit. Přítomné toxické jedy způsobují problémy v oblasti nervové soustavy, imunitního systému, krvetvorby, trávení atd.

Pomozte nám odhalit další z nich. Částkou ve výši 300 Kč měsíčně nám umožníte otestovat až 3-4 výrobky! Apelujeme i na dodavatele, aby volili bezpečné alternativy místo toxických. Děkujeme.

Darujte platební kartou
nebo převodem na účet
2400 615 687 / 2010.

darovaci listinyChcete pomoci jednorázově? Zakoupením darovací listiny „Testování výrobků na obsah toxických látek“ ve výši 500 Kč se budete i nadále dozvídat o nebezpečných látkách ve zboží, zda naměřené hodnoty pro tyto látky spadají do zákonem stanovených mezí a jsou únosné pro další používání.

Vyvarujte se těžkým kovům

I v pigmentech na zdobení skla, keramiky a porcelánu existují bezpečné alternativy, které v sobě těžké kovy vůbec neobsahují. Pokud se chcete vyhnout těžkým kovům ve vašem nádobí, doporučujeme několik možností:

 

 

  1. Porcelánové nádobí a sklenice kupujte bez potisku. Nejbezpečnější je bílé a nezdobené nádobí.
  2. Nechte si své výrobky otestovat.
 Chris Clark Jersey