Umoja 4 kids

Over kinderen gesproken:
  • 1 op de 4 leerlingen pest af en toe
  • 56% van de jongeren maakt zich minimaal 1 x per maand schuldig aan cyberpesten
  • Meer en meer kinderen vallen ‘buiten de boot’
  • Onze samenleving verhardt en individualiseert
Maar onze kinderen worden ouder…
  • 24 % van de Nederlanders (1,7 miljoen mensen) heeft te maken met een vorm van agressie
Umoja 4 kids zorgt voor een gedragsverandering waarbij kinderen, leerkrachten en ouders krachten bundelen en sámen leven vanuit kracht, talent en passie, vanuit het hart.