O školi

STS Nikola Tesla, Sremska Mitrovica

Tek nakon završetka Drugog svetskog rata, u Sremskoj Mitrovici se prvi put otvara jedna tehnička škola, odnosno, škola za stručna zanimanja u industriji. Primera radi, izmedju dva svetska rata u Vojvodini je bilo 22 takve škole.

Prva generacija upisana je školske 1946/47. godine. Ovo školovanje trajalo je tri godine. Zabeleženo je da su svi upisani diplomirali 1949. godine, i to 61 učenik mašinske i 11 drvarske struke. Svi su zasnovali radni odnos u sremsko mitrovačkoj privredi iste godine kao pripravnici tehničari mašinske i drvarske struke.

U to vreme, Ministarstvo industrije raspolagalo je sa obrazovanjem kadrova u svom resoru. Tako je, Tehnička škola u Sremskoj Mitrovici privremeno ukinuta, a ista formirana u Subotici i Valjevu. Tek posle 12 godine, Tehnička škola se ponovo vraca u Sremsku Mitrovicu, i to kao četvorogodisnja.

Pod nazivom Mašinska-tehnička škola Sremska Mitrovica počela je sa radom školske 1961/62. godine. Godinu dana kasnije u školu je uveden i elektro-odsek. Razvojem industrije u Sremskoj Mitrovici razvijala se i Tehnička škola koja je kasnije bila s svim mašinskim i elektrostrukama za tehničare i kvalifikovane radnike.

Ovoj školi je1966. godine pripojena škola za visoko kvalifikovane radnike, koja je obrazovala kadrove za potrebe industrije sve do 1974. godine.

Tehnički školski centar “Nikola Tesla” sa svim strukama mašinskim i elektro, pretrpeo je sve reforme da bi danas pod istim nazivom slavnog naučnika egzistirao kao srednja tehnička škola u kojoj ima blizu hiljadu učenika u 36 odeljenja sa  oko 90 zaposlenih.

Trenutni prostor koje koristi  Srednja tehnička škola “Nikola Tesla” u Sremskoj Mitrovici su dve lokacije. Prva,  gde se obavlja teorijska nastava, je u zgradi Više škole za obrazovanje vaspitača,  u ulici Zmaja Jovina 29, a druga, gde se obavlja praktična nastava i deo teorijske nastave je zgrada preko pruge u Planinskoj 2, pored Doma učenika.

Prvi put kada je otvorena, Tehnička škola u Sremskoj Mitrovici nalazila se u sadašnjoj zgradi Zavoda za statistiku. Imala je samo dve učionice i zbornicu.