Pressmeddelanden

Hållbara transporter: Kan Sverige bli en producent av biodrivmedel att räkna med i EU?

Det finns hopp om hållbara transporter i framtiden. Men hur ökar vi andelen förnybart och hur ökar vi produktionen av biodrivmedel i Sverige? Kan råvara från skogen lösa problemen med klimatutsläpp från flyget? Tid: Onsdag 29 augusti, kl. 11.00 – 12.30, därefter lunch. Kaffe och bulle serveras från klockan 10.00. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm (sänds live)

Regeringen riskerar den svenska djuromsorgen

Risken är stor att EU:s medlemsländer inom kort beslutar om att det inte ska vara möjligt att skydda lantbruksdjur mot vissa sjukdomar genom en provtagning före införsel. Följer Sverige detta kommer vi på nytt få in djursjukdomar som det lagts enorm kraft på att utrota. Regeringen verkar inte förstå allvaret då de planerar att upphöra med gränskontrollen efter beslutet fattats.

LRF inrättar stödlinje för medlemmar: 0771-18 08 11

Efter sommarens extrema vädersituation med torka och bränder över hela landet ökar LRF beredskapen att hantera frågor från medlemmarna och inrättar en telefonlinje för att svara på frågor och fungera som en lots till samverkanspartners, regioner och lokala omsorgsgrupper. Inte minst viktigt blir att lyssna på medlemmarna i deras många gånger tuffa situation.

LRF välkomnar samordning efter större bränder

Regeringen har beslutat om en samordnare för eftersläckningen i de branddrabbade skogarna. - LRF och skogsägarrörelsen välkomnar beslutet. Det är helt i linje med de förslag vi framfört till regeringen för att underlätta för drabbade skogsägare. Eftersläckning är svårt och riskfyllt och det är bra att det samordnas när många berörs, säger Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.

Välkommet krisstöd direkt till företagen

- Regeringens krisstöd till lantbruket på 1,2 miljarder är välkommet men samtidigt ska man komma ihåg att kostnaderna för årets torka beräknas till tio miljarder kronor så vi håller dialogen öppen för möjligheterna för ytterligare åtgärder senare, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Ja till LRFs ansökan om dispens för gräsfrö- och klöverfröhalm till idisslare

En ny möjlighet till grovfoder har öppnats för svenska djurbönder i och med att Kemikalieinspektionen sagt ja till Lantbrukarnas Riksförbunds ansökan om dispens. Det är därmed fritt fram att använda svensk fröhalm som foder till djuren. Uppåt 15 000 ton grovfoder blir nu tillgängligt för Sveriges djurbönder.

Stor uppslutning i Sverige för bönderna

Sveriges befolkning ställer solidariskt upp för bönderna i den svåra torka som drabbar lantbruket. – Vi är väldigt tacksamma för alla konsumenter och butiker som väljer att prioritera svensk mat i det här läget. Det stärker oss i den här svåra situationen och ger oss även hopp om att kunna öka produktionen av mat i Sverige i framtiden, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

Att utvinna fosfor är bra – men regeringens förslag räcker inte

Regeringen meddelar att den tillsätter en ny utredning för metoder att utvinna fosfor från avloppsslam och för att fasa ut slam till jordbruk. Men att lappa och laga i en infrastruktur som inte är avsett för att återvinna växtnäring räcker inte.