קרן השתלמות

קרן השתלמות היא כנראה המוצר הפיננסי הטוב ביותר הקיים כיום בישראל. בגלל הפטור ממס רווחי הון, כל שקל בקרן ההשתלמות שווה לנו יותר מכל שקל ששוכב לנו בבנק בפקדונות או בניירות ערך.

רובנו רואים בקרן ההשתלמות מעין קרש הצלה שניתן להשתמש בו אחת לכמה שנים ומשתמשים בכספים הנצברים בה לרכישת רכב, שיפוצים וכו'- כאשר ניתן להשתמש בחסכונות באופן שונה שיעזור לנו להרוויח הרבה יותר.

חלק מהיתרונות שבקרנות ההשתלמות:

  • בקרן השתלמות גם החוסך וגם מקום העבודה מפקידים כסף, כלומר על כל שקל שאני מפקיד- המעסיק שם שקל משלו, זאת כאשר כל הכספים הנחסכים הם של החוסך בלבד.
  • בניגוד לשאר המוצרים הפנסיוניים, בהם ניפגש שוב רק בגיל פרישה, החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים בלבד.
  • המוצר הפנסיוני היחידי שהוא הוני ולא קצבתי- בתום 6 שנים מיום פתיחת הקרן הכספים הצבורים ניתנים למשיכה ופטורים ממס עד גובה התקרה המזכה, ללא צורך בהוכחת מטרת המשיכה.
  • מרגע שקרן ההשתלמות הופכת להיות נזילה, היא תישאר כך ללא הגבלת זמן והעמית יכול להמשיך להפריש לתוכה וליהנות מהטבות המס.
  • קרן השתלמות נזילה פטורה ממס רווח הון עד לתקרה המוטבת, ויכולה להוות תחליף לתיק השקעות נזיל פטור ממס רווחי הון ועל כן נעשה משמעותי ככל שהקרן תנוהל לטווח ארוך יותר.
  • ניתן לקחת הלוואות בתנאים מצוינים, בסכום של עד 80% מהסכום הצבור.
  • בחירת קרן השתלמות אינה דבר של מה בכך, ישנו מגוון רחב של מסלולים והבדלים משמעותיים בתשואות אותן השיגה כל קרן בשנים האחרונות, דמי הניהול גם הם מהווים פקטור משמעותי ושני הדברים יחד משפיעים על התשואות והרווחים של העמית.

לכן בעת בחירת גוף בו תנוהל קרן ההשתלמות שלך חשוב לבחור במקום שידע להבטיח כי כספך ינוהל בצורה הטובה והאחראית  ביותר- אנחנו ב CLIMAX נעזור לך לנהל גם חיסכון זה בצורה הטובה והמשתלמת ביותר עבורך.