קופת גמל

קופת גמל מהווה אחד ממכשירי החיסכון הפנסיוני (לטווח ארוך). בניגוד לקרן הפנסיה וביטוח המנהלים היא אינה בעלת רכיב ביטוחי.

החיסכון בקופות גמל מתחלק ללפני ואחרי שנת 2008- הסכום שנצבר בקופות הגמל בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי הקופה כסכום חד פעמי או קצבה כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה. כל ההפרשות שבוצעו אחרי שנת 2008 ישולמו לחוסך בדרך של קצבה חודשית בלבד לכל ימי חייו.

על סכום הכסף עמו יפרוש החוסך בגיל פרישה משפיעים מספר גורמים, ביניהם: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים שהועברו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה וגובה דמי הניהול.

דמי הניהול מוגבלים לתקרה של עד 4% מההפקדה החודשית ועד 1.1% מהצבירה (החל מינואר 2014 דמי הניהול המקסימליים מהצבירה יופחתו ל- 1.05%). דמי הניהול אינם קבועים ויכולים להשתנות בין הגופים, שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל, משפיע באופן ישיר על סך החיסכון המצטבר לפנסיה:

ככל ששיעור זה נמוך יותר, החיסכון גדל!

קשת המסלולים בקופות גמל רחבה מאד, מאחר ומכשיר זה מהווה חסכון לטווח הארוך על החוסך לבחור קופה שתבטיח לו שקט נפשי לאורך זמן ותמקסם את הפוטנציאל הכספי הגלום בחסכון לגיל פרישה

אנו ב- CLIMAX נעזור לך  לקבל החלטה נבונה בבחירת הגוף המתאים ביותר עבורך ממגוון הגופים והמסלולים המצויים בשוק ונלווה אותך לכל אורך הדרך- עד היציאה לפנסיה וגם לאחריה.