אובדן כושר עבודה

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח תשלום חודשי במקרה שיאבד לתקופה ממושכת את כושר עבודתו, עקב מחלה, תאונה וכדומה.

התשלום החודשי בא להחליף את ההכנסה מעבודה שיש למבוטח, ולכן נקבעת בדרך כלל בהתאם להכנסה זו (70% מממוצע ההכנסה המבוטחת בשלושת החודשים האחרונים ולעתים 12 חודשים אחרונים).

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נכלל בתוכניות מסוימות לביטוח פנסיוני כגון קרן פנסיה, ובאחרות על המבוטח לרכוש אותו בנפרד, תמורת תשלום מתאים. לא מעט אנשים מחזיקים ביותר מתכנית אחת של אובדן כושר עבודה ומשלמים פרמיות חודשיות מיותרות, מאחר ויקבלו תשלום רק מתוכנית אחת מתוך הקיימות.

בכל מקרה יש שוני רב בין התכניות השונות שיכול להתבטא בהבדלים עצומים בגובה התשלום החודשי, באחריות הגוף לתשלומים במקרה של אירוע ביטוחי ובהכרה במקרה כאובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

הגמלה משולמת למבוטח לאחר תקופת המתנה, שנועדה לוודא שאובדן כושר העבודה הוא אכן לתקופה ארוכה, והיא משולמת עד לקרות אחד האירועים הבאים:

  • החלמת המבוטח, כך שכושר העבודה חזר אליו.
  • מות המבוטח.
  • תום התקופה שנקבעה בפוליסה.
  • הגעת המבוטח לגיל פרישה (גיל שבו הוא אמור להיות זכאי לפנסיה ללא תלות במצב בריאותו).
  • במקרים רבים אובדן כושר עבודה משולם ע"י המעסיק, כך שבמקרי עזיבה של מקום עבודה צריך לרכוש ביטוח ולא להשאר לא מכוסים.

אנחנו ב CLIMAX נוודא כי אינך משלם תשלומים מיותרים וכי התכנית שברשותך תתן לך במידה ותצטרך- את הכיסוי המלא והטוב ביותר.