O nás

Adrenalin je zážitkovým pětidenním kurzem, vycházejícím z principů zážitkové a sebezkušenostní pedagogiky. Je pořádán Salesiánským střediskem mládeže v Brně Žabovřeskách od roku 2001 a za tuto dobu jím prošlo více než stoosmdesát účastníků, zejména mládeže ve věku od 17 do 25 let.

Účastníkům nabízíme


 • Lépe poznat sám sebe

 • Poznat principy skupinové spolupráce

 • Nevšední a neopakovatelné zážitky

 • Prožitky přetavené do zkušeností

 • Inspiraci do života

 • Jít hlouběji k podstatě věcí

 • Zážitkovou pedagogiku v ryzí formě

Náplní je pestrá směsice programů a aktivit


 • Sportovní hry a aktivity v přírodě

 • Iniciativní a strategické hry

 • Komunikační aktivity, hry a cvičení

 • Tvořivostní dílny

 • Velké terénní hry

 • Kreativní programy

 • Lanové aktivity

 • Zpracování zážitků formou cílené zpětné vazby

Aktuálně

Chceš zažít adrenalin?

Patříš do společenství Stretko u salesiánů v Brně Žabovřeskách? Pokud ano, Adrenalin je to pro tebe.Co je adrenalin

Zážitek

Většina z aktivit uvedených na kurzu Adrenalin slouží jako výchozí zážitek, který je následně během zpětné vazby zpracován ve využitelnou zkušenost. Ať jsou účastníci fungujícím týmem, nebo skupinou složenou z náhodně přihlášených jednotlivců, vždy dochází k personálním a skupinovým procesům, které jsou věrným obrazem naší individuální i týmové přirozenosti. Během těchto procesů mohou vyniknout jak naše kvality, tak i místa ke zlepšení.

Atraktivní prostředí

Aktivity na kurzu Adrenalin probíhají v jiném než „domácím“ prostředí, což nám umožňuje zcela odlišné a neobvyklé pohledy na procesy, jichž jsme součástí. Emoce způsobené broděním po pás v bahně, možností kreativně tvořit ve starém sklepení, nebo během volného pádu jsou tak akcelerátorem našich reakcí a našeho chování.

Vykročení z komfortní zóny

Různé aktivity mohou znamenat pro různé účastníky vykročení z „komfortní zóny“, tedy z oblasti vztahů, zkušeností, znalostí, které nám jsou vlastní, do oblasti učení. Přiměřené vykročení z komfortní zóny tedy pro nás může znamenat impulz k osobnímu rozvoji. Potvrdíme-li si, že zvládneme více, než jsme si mysleli v jedné oblasti, posílí nás to i v oblastech jiných.


Sociální skupina bez formální struktury

Prostředí kurzu umožňuje účastníkům změnit svoji zažitou roli a spontánně se projevit v roli jiné a objevit tak kvality, které zůstávají často ukryté. Program tak podporuje hlubší poznávání členů skupiny a budování přirozených mezilidských vztahů.

Review

Zpětná vazba je hlavním nástrojem přetavení zážitku do aplikovatelné zkušenosti. Pomocí zpětné vazby tak můžeme sledovat různé cíle dané zadavatelem kurzu, nebo samotnými účastníky. Smyslem zpětné vazby je tak napomoci účastníkům ohlédnout se zpět, formulovat závěry a zobecnit prožitek do využitelné zkušenosti.

Hodnotová orientace

Program je připravován s ohledem na etické a duchovní hodnoty pramenící z křesťanství. Tyto hodnoty jsou našim výchozím bodem. Zároveň s nimi ale dále pracujeme a reflektujeme je, protože věříme, že jsou dobrou cestou k prožívání smysluplného života. To ale neznamená, že bychom se uzavírali lidem s jinou hodnotovou orientací.

Tým

Kurz Adrenalin realizuje tým zkušených instruktorů, odborníků různých oborů, kteří se podílejí i na dalších víkendových aktivitách, založených na principech zážitkové pedagogiky. Mají taktéž zkušenosti se vzděláváním dospělých v oblasti klíčových kompetencí.

 • Anežka Hesová

  Anežka Hesová

  Jsem fotografka, tanečnice a houslistka. Pět let jsem žila v Itálii, přišla jsem tam o zdravý rozum, o půlmetru vlasů a o nějaké ty předsudky. Mám ráda pódium a reflektory, hudbu a odvážné otázky. Objímám lidi. Zážitky jsem dostala, zážitky rozdávám. Pracuji v Salesiánském středisku mládeže v Brně-Žabovřeskách na programech mediální výchovy. Až budu velká, chtěla bych se stát člověkem.

 • Zdeněk Kyjovský

  Zdeněk Kyjovský

  Přátelé, Adrenalin to je výzva, to je akce, která vás chytí a již nepustí. Před 12 lety chytla i mě a drží se mě doposud. Baví mě vymýšlení a realizace zážitků. Taky mě baví lezení po horách a od toho už je jen kousek k lanovým aktivitám. Tak aby to bylo oficiální, jsem instruktor lanových aktivit I. třídy. Jsem taky ženatý a mám tři skvělé kluky. Pracuji v obchodní firmě BIBUS a musím Vám říci, že zkušenosti z Adrenalinu se hodí nejen v zaměstnání a stejně tak to platí i obráceně.

 • Jiřka Marková

  Jiřka Marková

  Jsem studentkou vysoké školy a ve volném čase pracuji s mládeží v Salesiánském středisku v Brně
  – Žabovřeskách, což je někdy opravdu adrenalin. Raději mám léto, než zimu, více hory jak nížiny
  a úplně nejradši týmovou spolupráci. Asi nikdy nevyrostu z těšení se na kouzlo táborového ohně,
  zpívání s kytarou a opékání špekáčků, které sice radši opékám, než jím, ale klidně se s vámi o ně
  podělím.

 • Juraj Kolčák

  Juraj Kolčák

  Popri škole animácie som vyštudoval stavebnú fakultu a tomuto odboru som stále verný. Stavbarina ma napĺňa, je skvelé robiť to, čo ma baví – presne ako Adrenalín. Som skôr technický typ, pokojne narúbem drevo a ešte pokojnejšie sa dokážem pozerať na kosenie záhrady. V našom tíme teda zastávam funkciu – Čotrebaurobiťman. Mám rád prírodu, cyklistiku a ticho a občas sa mi dokonca podarí napísať báseň.

Našim týmem prošla celá řada dobrých a zkušených lidí, se kterými nám bylo radostí spolupracovat. Byli to: Romana Mifková, Jitka Kotrašová, Vladimír Kopřiva, Martin Hobza, František Bezděk, Lukáš Zajíček, Pavel Liškutin, Daniel Žákovský, Eva Kyjovská, Radek Komínek, Václav Jiráček, Marie Kučerová, Adéla Nečasová.

Reference

Uplynulé ročníky byly pořádány pro:

 • mládež, animátory (dobrovolníky) a zaměstnance Salesiánského střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách,
 • animátory (dobrovolníky) a zaměstnance Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni,
 • animátory (dobrovolníky) Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku,
 • animátory (dobrovolníky) a zaměstnance Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích.

Co si odnášeli někteří účastníci kurzů Adrenalin?

Spoustu zábavy, smíchu, někdy únavy a vyblbnutí se.

Zjistil jsem, že se některých věcí bojím míň, než jsem si myslel. Poznal jsem nové lidi a uvědomil si, že ne každý je skutečně takový, jaký se na první pohled zdá. A taky mi přinesl super zážitky, na které budu dlouho vzpomínat.

Každý má co nabídnout, i malé věci dělají velké divy (nepodceňovat sílu maličkostí – úsměv, hezké slovo, motivace…!). Pomoc druhým slouží i k mému osobnímu růstu (nebrat pomoc jako přítěž).

Přátele, různorodé pohledy na dění, údiv, nadhled, odvaha a odhodlání, vděčnost, čili suma sumárum radost.

Nepřinesl jenom to co jsem čekal, ale mnohem víc. Po dlouhé době jsem měl z něčeho opravdovou radost a kurz jsem si maximálně užil. Kdybych tam nebyl, tak asi ani nevěřím, že je něco takového vůbec možné. Celý kurz dal mému životu nový rozměr a vrátil mně chuť si život užívat a ne s ním bojovat.

Zjistila jsem, že dokážu být sama sebou, nemusím se schovávat za maskou, nejsem něčí stín, taky se mi tolikrát nestalo, že bych takhle zapadla do party a samozřejmě jsem překonala strach z něčeho nového.

Kontakty

Zdeněk Kyjovský

Zdeněk Kyjovský

739 276 040 zdenek.kyjovsky@gmail.com
Radek komínek

Radek Komínek

733 716 065 radek.kominek@gmail.com

Partneři

Kurz Adrenalin je podporován mnoha dobrými lidmi, jelikož je pořádán na dobrovolnické bázi. Téměř všichni instuktoři se pořádání kurzu věnují ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Děkujeme všem našim partnerům za jejich velkorysost a podporu v jakékoliv formě.

Děkujeme také všem ostatním, skrytým podporovatelům, našim rodinám, přátelům a známým.

Přestože pracujeme bez nároku na honorář, snažíme se o vysokou kvalitu programu a maximální bezpečnost při všech aktivitách. Tyto skutečnosti kladou velké nároky na finanční zabezpečení, které v plné míře nemůžeme přenést na účastníky našich kurzů.

Proto vítáme všechny dobrodince, kteří by chtěli podpořit naši činnost jakokouliv finanční částkou, materiální pomocí, modlitbou či jinak.

vytvořil: webProgress
No jo, dyť už letím