Likvidace kabelů
ELEKTROSPOJ s.r.o.

Likvidace a výkup kabelů a vodičů

Firma Elektrospoj s.r.o. od roku 2012 nabízí novou službu pro své zákazníky (a nejen pro ně). Jedná se o výkup a ekologickou likvidaci všech typů kabelů a vodičů jak z likvidovaného starého vedení, tak zbytků nové instalace. Výkup kabelů je za výhodnějších podmínek než ve sběrných surovinách, protože firma sama provádí separaci vodičů a kabelů. Jsme schopni likvidovat Al i Cu kabely a vodiče od průřezů 6 mm2 až do 630 mm2, stíněné, pancéřované i armované.

Likvidace 2 Likvidace 3 Likvidace 1

Magistrát hlavního města Prahy udělil naší společnosti souhlas k provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů způsobem R12 dle přílohy č. 3 zákona o odpadech - třídění, párání a drcení kabelů.

Naší provozovně bylo v souladu s ustanovením § 78 odst. 2 písm. x) zákona o odpadech přiděleno identifikační číslo zařízení (tj. číslo provozovny): CZA01167