ΜΟΝΟ 1,190 δις € τα «αντίμετρα» για το 2019!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

10/6/2018

 

3,9 δις € μέτρα-περικοπές συντάξεων

και ΜΟΝΟ 1,190 δις € τα «αντίμετρα» για το 2019!

 

Ιδού τα αποκαλυπτικά στοιχεία!

 

 

Κυβερνητικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και τμήμα της δημοσιολογίας συνεχίζουν να εμπαίζουν τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους ότι για το 2019 οι περικοπές στις συντάξεις θα αντιστοιχηθούν με …ισόποσα αντίμετρα!

Όμως την κυβέρνηση διαψεύδουν τα δικά της στοιχεία και συγκεκριμένα οι πίνακες στις σελ. 380 και 381 του σχεδίου νόμου «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», που κατέθεσε προς συζήτηση προχθές (8-6-2018) στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται, οι περικοπές στις συντάξεις θα ανέλθουν ΜΟΝΟ για το 2019 στα 3,020 δις ευρώ. Αν μάλιστα προστεθούν και τα 853 εκατ. ευρώ από την περικοπή-κατάργηση του ΕΚΑΣ για το ίδιο έτος, οι άμεσες περικοπές στις συντάξεις θα ανέλθουν στα 3,9 δις και ακριβέστερα 3,873 δις ευρώ (=3.020+853).

Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί και επαναλάμβανε σε διάφορους τόνους ότι για το ίδιο έτος (2019) θα φέρει και «ισόποσα αντίμετρα», από τον πίνακα Γ της σελ. 381 του ως άνω κατατεθέντος νομοσχεδίου προκύπτει ότι αυτά ανέρχονται μόλις σε 1,190 δις ευρώ!

Συνεπώς είναι προφανής ο εμπαιγμός της κυβέρνησης απέναντι στους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Για άλλη μια φορά επιχειρεί να τους εξαπατήσει στοχεύοντας και στην θετική εκλογική τους ανταπόκριση.

Παραθέτουμε παρακάτω τον πίνακα με τις άμεσες «παρεμβάσεις»-περικοπές κατά τίτλο, ύψος και ποσό στις συντάξεις για το έτος 2019 (σελ. 380), καθώς και τον σχετικό πίνακα (σελ. 381) με τις εξισορροπητικές «παρεμβάσεις» κοινωνικής προστασίας-αντίμετρα (σελ. 381) που δεσμεύεται να φέρει η κυβέρνηση για το 2019, από τους οποίους εύκολα συνάγεται ότι οι μεν περικοπές στις συντάξεις για το 2019 θα φτάσουν τα 3,9 δις ευρώ, ενώ τα «αντίμετρα» μόλις τα 1,190 δις ευρώ!

Ειδικότερα:

α. 3,9 δις οι περικοπές στις συντάξεις το 2019

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (σελ. 380) οι περικοπές στις συντάξεις για το 2019 θα φτάσουν τα 3,9 δις ευρώ.

 

II.EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Α.Επικαιροποημένες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021
(σε μικτή βάση) σωρευτικά (ποσά σε εκατ. ευρώ)
2018 2019 2020 2021 2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 59 3.020 5.027 5.316 5.118
1 Συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις 0 2.882 2.967 3.115 2.918
2 Παρεμβάσεις σε Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα 59 138 140 143 143
3 Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 1.920 2.058 2.058
Α   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού) 59 3.020 3.107 3.258 3.060
1   Σύνολο Παρεμβάσεων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 59 3.020 3.107 3.258 3.060
1.1 Συντάξεις (περιλαμβανομένων και Δημοσίου) 0 2.882 2.967 3.115 2.918
i. Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις λοιπών φορέων πλην Δημοσίου 0 1.434 1.282 1.139 1.001
ii. Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου 0 1.121 1.085 1.049 1.015
iii. Περικοπή προσωπικής διαφοράς στις επικουρικές συντάξεις σε % έως 18% του ύψους της καταβαλλόμενης σύνταξης (σωρετικά λαμβανομένων υπόψη και των περικοπών έτους 2016) 0 232 225 218 212
iv. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων Δημοσίου και λοιπών φορέων (λόγω αύξησης ΑΕΠ και ΔτΚ) από την 1/1/2022 αντί από την 1/1/2019 0 95 375 709 688
1.2 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα 59 138 140 143 143
i. Αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες από 1/1/2018 με συμπερίληψη των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ετήσιο φορολογητέο αποτέλεσμα 59 138 140 143 143

 

 

Ωστόσο, 853 εκατ. ευρώ θα χαθούν από την περικοπή-κατάργηση του ΕΚΑΣ τον Δεκέμβριο του 2019

Σύμφωνα με το κείμενο της 23-5-2018 Συμφωνίας που κυκλοφόρησε μόνο στην αγγλική γλώσσα «Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Fourth Review of the ESM Programme, DRAFT-23 May 2018» (chapter 2.5.1., σελ. 12) τον Δεκέμβριο του 2019 θα καταβληθεί για τελευταία φορά το ΕΚΑΣ στις 240.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχους που συνεχίζουν να το λαμβάνουν ακόμη.

Στο ανωτέρω κείμενο της δ’ αξιολόγησης προβλέπονται οι λεπτομέρειες της δραστικής μείωσης μέχρι την τελική κατάργηση του σημαντικού αυτού και υποστηρικτικού των χαμηλών συντάξεων κοινωνικού θεσμού.

Παραθέτουμε το αγγλικό και το ελληνικό κείμενο:

«iv. Eliminate EKAS. Phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019, reducing it by EUR 570 million by 2017; EUR 808 million by 2018; and EUR 853 million by 2019. The authorities will adopt as a prior action the Ministerial Decision setting all the details for the awarding of EKAS in 2019.» και

«Κατάργηση ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων). Σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τον Δεκέμβριο του 2019 με την περικοπή του κατά 570 εκατ. ευρώ το 2017, κατά 808 εκατ. ευρώ το 2018 και κατά 853 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ελληνικές αρχές θα εκδώσουν ως προαπαιτούμενη δράση («prioraction») τη σχετική υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το 2019.».

 

β.1,190 δις ΜΟΝΟ τα «αντίμετρα» για το 2019!

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα του Μεσοπρόθεσμου που κατέθεσε η κυβέρνηση, ΜΟΝΟ 1,190 δις ευρώ θα είναι τα «αντίμετρα» στις ευπαθείς ομάδες με τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, που ασφαλώς ουδόλως αντισταθμίζουν τις προαναφερόμενες περικοπές.

Γ.Επικαιροποημένες Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2018-2021
2018 2019 2020 2021 2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -200 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059
1 Κοινωνική Προστασία -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170
2 Επενδύσεις 0 -300 -300 -300 -300
3 Απασχόληση 0 -260 -260 -260 -260
4 Υγειονομική Περίθαλψη 0 -240 -240 -240 -240
5 Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 -1.915 -2.089 -2.089
Α   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού) (1+2+3+4) -260 -1.990 -2.000 -1.970 -1.970
1   Σύνολο Εξισορροπητικών Παρεμβάσεων Δαπανών Κεντρικής Διοίκησης -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170
1.1 Κοινωνική Προστασία -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170
i. Επέκταση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» 0 -190 -190 -190 -190
ii. Δημιουργία μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης/νηπιαγωγείων 0 -140 -150 -120 -120
iii. Ανασχεδιασμός οικογενειακών επιδομάτων και επιδόματος τέκνων -260 -260 -260 -260 -260
iv. Επιδότηση ενοικίου 0 -600 -600 -600 -600
v. Πρόσθετες εξισορροπητικές παρεμβάσεις στις δράσεις Α1, Α2, Α3 και Α4 0 0 0 0 0

 

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ βλέποντας ότι τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα αλλά και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και της δημοσιολογίας είτε δεν έχουν αντιληφθεί είτε  αποσιωπούν τον εμπαιγμό, θα συνεχίσει την αντικειμενική και βάσει στοιχείων ενημέρωση του πολύπαθου λαού μας.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Η κυβέρνηση τρέμει τον επανυπολογισμό των συντάξεων!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

10/6/2018

 

Η κυβέρνηση τρέμει τον επανυπολογισμό των συντάξεων!

 

Είχε υποχρέωση να ενημερώσει τους συνταξιούχους μέχρι 1-1-2018!

 

Ιδού η υπουργική εγκύκλιος

(υπογραφή υφυπουργού κ.Τάσου Πετρόπουλου)

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του Νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016), η κυβέρνηση (το ΥΠΕΚΑΚΑ) όφειλε να έχει ολοκληρώσει τον επανυπολογισμό των παλαιών κύριων συντάξεων (καταβαλλομένων ή καταβλητέων μέχρι 12-5-2016) μέχρι 30-6-2017 και να αποτυπώσει την προσωπική διαφορά (θετική ή αρνητική) για κάθε συνταξιούχο αλλά και να την αναρτήσει στο οικείο πληροφοριακό σύστημα ΗΔΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας μέχρι 1-1-2018!

Σύμφωνα άλλωστε και με την υπ’αριθ. Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΚΑ που υπογράφει ο υφυπουργός κ.Τάσος Πετρόπουλος «…η διαδικασία της αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/9/2017, ενώ η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη και η προκύπτουσα προσωπική διαφορά θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως 1/1/2018.» (σελ. 12).

Ήδη διανύουμε τον έκτο μήνα του 2018 και τίποτε δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ΥΠΕΚΑΚΑ είτε δεν ολοκλήρωσε τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των κυρίων συντάξεων ή τον έχει ολοκληρώσει αλλά δεν τολμά να προβεί στις αναρτήσεις στο ΗΔΙΚΑ φοβούμενη τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.

Πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες και βουλευτές αποδίδουν την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του επανυπολογισμού και της ανακοίνωσης της προσωπικής διαφοράς, στη μάχη που δήθεν κάνουν τα συγκυβερνώντα κόμματα προκειμένου να μην ισχύσουν οι περικοπές την 1-1-2019 ή να μετατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο …ισχυρισμός αυτός είναι μια δικαιολογία-εμπαιγμός στους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, αφού η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου και του Μεσοπρόθεσμου των ετών 2019-2022 προς συζήτηση στη Βουλή διέλυσε και τις τελευταίες ελπίδες ότι μπορεί οι προνομοθετημένες περικοπές των συντάξεων για το 2019 να μην ισχύσουν.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει σήμερα τη σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός εργασίας κ.Τάσος Πετρόπουλος, με την οποία δεσμεύεται ότι το αργότερο μέχρι την 1-1-2018 θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία του επανυπολογισμού των συντάξεων και της αποτύπωσης της προσωπικής διαφοράς στην ΗΔΙΚΑ καθώς και της ενημέρωσης των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, πράγμα που ακόμη δεν έχει γίνει!

Ιδού η εγκύκλιος

 

 egkyklios 1

 

 

Στο δε τέλος της εγκυκλίου (σελ. 12), αναφέρεται κατά λέξη:

«iii) μέχρι 31/3/2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός του 70% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2017

 1. iv) μέχρι 30/6/2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός του 100% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/9/2017

Συνεπώς, η διαδικασία της αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/9/2017, ενώ η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη και η προκύπτουσα προσωπική διαφορά θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως 1/1/2018.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                 Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                      »

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Untitled

Δείτε σήμερα στις  23.30  στον Τ/Σ  «ACTION»

και στην εκπομπή του Γιάννη Πολίτη

τον Καθηγητή και Πρόεδρο της «ΕΝΥΠΕΚΚ»

κ.Αλέξη   Μητρόπουλο

και αύριο Τετάρτη στον «ΑΝΤ1»

και στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα Ελλάδα»

 

Όλες οι νέες εξελίξεις σε εργασιακά-συνταξιοδοτικά θέματα!

Περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΛΕΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η

του πανεπιστημιακού και Προέδρου της ΕΝΥΠΕΚΚ κ.Αλέξη Π. Μητρόπουλου στην Ημερίδα της Ένωσης για την Προάσπιση

των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΒΕΑ, 4/6/2018)

 

 

 

 

Ν. 4387/2016 («Νόμος Κατρούγκαλου»):

Μεταρρύθμιση ή νεοφιλελεύθερη αντι-μεταρρύθμιση;

 

 

60 δις € οι απώλειες για συντάξεις-Ταμεία!

 

 

Ένα ολόκληρο ΑΕΠ (180 δις €)

οι απώλειες για συντάξεις-Ταμεία

συνολικά από τα τρία Μνημόνια!

 

 

Ι. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ («ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ») ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Σε καμία χώρα της Ευρώπης, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει προηγούμενο μιας τόσο βαθιάς και τόσο γενικευμένης παρέμβασης στο Κοινωνικο-Ασφαλιστικό Σύστημα από αυτήν που επιχειρήθηκε στην Ελλάδα με τον τριτομνημονιακό «Νόμο Κατρούγκαλου» (Ν. 4387/2016).

Πρόκειται για μια γενική-δομική ανατροπή, σε συνέχεια των προηγούμενων μνημονιακών ασφαλιστικών νόμων (Ν. 3845, 3863, 3865/2010, 4046, 4093/2012 κ.ά.), που έθεσαν τις προδιαγραφές τού ριζικού νεοφιλελεύθερου επανασχεδιασμού[1] του. Η συνάρτηση Εργασιακού-Ασφαλιστικού με τα κοινωνικά, οικογενειακά και ατομικά παρεπόμενα της ανθρώπινης εργασίας υποβαθμίζεται ή καταργείται. Κατεδαφίζονται οι πυλώνες ενός ανολοκλήρωτου μεν αλλά ελπιδοφόρου και γενικευμένου υποσυστήματος του Κοινωνικού Κράτους.[2]

Γιατί, πλην της γενικής-δομικής αντισυνταγματικότητας που διαπερνά όλες τις θεμελιώδεις διατάξεις-πυλώνες του, σύμφωνα και με την πολύ σημαντική Γνωμοδότηση της 1ης Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (20.4.2016), καθιστά την πλήρη και ασφαλισμένη απασχόληση απόβλητη από το οικονομικό σύστημα της αστικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, πλήττοντας ταυτόχρονα και την κύρια μορφή της πανάρχαιας οικονομικής οργάνωσης της αυτοαπασχόλησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επί των οποίων στηρίζεται η δημοκρατία.

Έτσι, με τον Ν. 4387/2016, που ψηφίστηκε στα πλαίσια των δεσμεύσεων του τρίτου Μνημονίου (Ν. 4336/2015), επιβλήθηκε πλήρως η συνταξιοδοτική «ατζέντα» των δανειστών (και κυρίως του ΔΝΤ), κάτι που δεν συνέβη στις άλλες χώρες όπου ίσχυσε Μνημόνιο και που αντιβαίνει σε κύριες διατάξεις και προβλέψεις του μεταπολεμικού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, όπως ισχύει αναθεωρημένος[3]  και με τη νεότερη κύρωσή του και στη χώρα μας.

Στην ουσία έχουμε νέο συνταξιοδοτικό «δόγμα»,[4] αφού με τον «Νόμο Κατρούγκαλου» οι δανειστές:

– αρνήθηκαν τη δική τους ευθύνη για τη δραματική οικονομική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων από τις συνέπειες των δύο πρώτων Μνημονίων,

– νομιμοποίησαν τις καταστροφικές και λανθασμένες μνημονιακές πολιτικές τους (PSI, πρωτοφανή αύξηση ανεργίας, μεγάλη μείωση μισθών, εκτόξευση της ελαστικής και της φτηνής πλήρους απασχόλησης κ.λπ.),

– μετακύλησαν την ευθύνη σε καθαρούς εσωτερικούς παράγοντες και στις διαχρονικές εθνικές πολιτικές και

– κατέστησαν και επίσημα υπεύθυνους για τη …διάσωση του Ασφαλιστικού τους συνταξιούχους (κούρεμα συντάξεων) και τους ασφαλισμένους (κούρεμα εισοδημάτων και μισθών και αύξηση εισφορών).

 

 

 

 

ΙΙ. 50 ΔΙΣ € ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2016)

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΝΥΠΕΚΚ[5], οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας κατά την περίοδο των δύο πρώτων Μνημονίων (2010-2016) απώλεσαν 50 και πλέον δις € από τις συντάξεις τους.

Ως βασικές αιτίες της μεγάλης αυτής απώλειας αναφέρονται, μεταξύ άλλων:

1) οι δώδεκα (12) μέχρι τα τέλη του 2016 περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις,

2) η κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης (δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας) σε όλους τους συνταξιούχους,

3) η μείωση εφ’ όρου ζωής («πέναλτι») από 6-30% για τις πρόωρες συντάξεις γήρατος,

4) η επιπλέον μείωση («έξτρα πέναλτι») 10% για τις πρόωρες συντάξεις γήρατος (σ.σ. επεβλήθη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τον Ν. 4336/2015),

5) η κατάργηση των κατώτατων ορίων στις συντάξεις,

6) το «πάγωμα» στις αυξήσεις όλων των ειδών των συντάξεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από το 2015 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 (με τον Ν. 4336/2015) και μετά τον Δεκέμβριο του 2022 (με τον Ν. 4475/2017),

7) οι μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας,

8) η αύξηση από 4% στο 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ σε όλες τις κύριες συντάξεις,

9) η πρωτοθέσπιση αντίστοιχης παρακράτησης 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ και σε όλες τις επικουρικές συντάξεις,

10) το πλαφόν στο ύψος της σύνταξης των «μονο-συνταξιούχων» και των «πολυ-συνταξιούχων»,

11) η δραστική περικοπή στη σύνταξη των απασχολούμενων συνταξιούχων,

12) η μείωση κατά 50% της παροχής του εφάπαξ,

13) η θέσπιση και η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ (σ.σ. κρίθηκε πρόσφατα αντισυνταγματική με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου),

14) η αύξηση της παρακράτησης του φόρου,

15) η δραστική μείωση του αφορολογήτου,

16) η σημαντική μείωση του ΕΚΑΣ και η προϊούσα κατάργησή του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 από το Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4336/2015).

Σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη οι συνταξιούχοι στο σύνολό τους δεν έχασαν τόσα πολλά από το εισόδημά τους σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε περίοδο ειρήνης!

 

 

 

ΙΙΙ. 80 ΔΙΣ € ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΚΑ) ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2016)

Σύμφωνα με ακριβείς υπολογισμούς της ΕΝΥΠΕΚΚ,[6] οι πραγματικές απώλειες των Ασφαλιστικών Ταμείων, του ΣΚΑ γενικά, από τις μνημονιακές πολιτικές κατά την περίοδο 2010-2016 ανέρχονται σε τουλάχιστον 80 δις €.

Ως βασικές αιτίες στη μελέτη αυτή αναφέρονται οι εξής:

 1. Το «κούρεμα» («PSI») των αποθεματικών στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά, που στοίχισε μέχρι σήμερα στα Ταμεία περίπου 26 δις €. Από τα 31 δις € των αποθεματικών προ PSI, εκτιμάται ότι σήμερα έχουν απομείνει μόνο 5-6 δις €!
 2. Η αύξηση της ανεργίας κατά 12 μονάδες (παλιότερα μέχρι και 17!), με κάθε μία (1) μονάδα να στερεί κατ’ έτος τουλάχιστον 320 εκατ. € σε εισφορές από το σύστημα.[7]
 3. Η ραγδαία μείωση των μισθών πάνω από 28 μονάδες, με κάθε μία (1) από τις οποίες να στερεί 150 εκατ. € σε εισφορές κατ’ έτος από το σύστημα.[8]
 4. Η μείωση του κατώτατου μισθού στα 586 € (μεικτά) για τους πάνω από 25 ετών εργατοϋπαλλήλους.
 5. Η μείωση του κατώτατου μισθού στα 510 € (μεικτά) για τους κάτω των 25 ετών εργατοϋπαλλήλους.
 6. Οι προσωρινές μορφές απασχόλησης της νεανικής ευελιξίας[9] και τα πεντάμηνα των ΕΣΠΑ των 490 και 427 € (μεικτά) αντίστοιχα, οι συμβάσεις voucher, επιταγές εργασίας και youth guarantee.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας,[10]  629.000 εργατοϋπάλληλοι σε σύνολο 2.071.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα απασχολούνται σήμερα με αποδοχές χαμηλότερες του κατώτατου μισθού, ακριβέστερα με 385 € μεικτά.

 1. Η δραστική περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ταμεία κατά 900 εκατ. € για το έτος 2010, κατά 1,1 εκατ. € για το έτος 2011, κατά 1,3 δις € για το έτος 2012, κατά 1,4 δις € περίπου για το 2013, κατά 2,1 δις € για το 2014, κατά 1,5 δις € περίπου για το 2015, κατά 1,3 δις € για το 2016, κατά 1,8 δις € για το 2017 και κατά 1 δις € το 2018.
 2. Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1,1%, με απώλειες για τα Ταμεία που ανέρχονται ετησίως στα 250 εκατ. € περίπου (Ν. 4046/2012 και Ν. 4093/2012, σελ. 5.608).
 3. Η μείωση των εργοδοτικών και των εργατικών εισφορών κατά 3,9% (Ν. 4254/2014, παρ. ΙΑ.3, σελ. 1.427), που –σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2015-2018 (Ν. 4263/2014, σελ. 42, Πίνακας 3.7)– στερεί 1 δις € ετησίως περίπου από το σύστημα.
 4. Η κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των Ταμείων Επικούρησης, που στερεί πόρους τουλάχιστον 400-700 εκατ. € ετησίως από το σύστημα (Ν. 4254/2014, σελ. 1.427).
 5. Η έκρηξη της ανασφάλιστης και «μαύρης» εργασίας, που στερεί κατ’ έτος από το σύστημα 2 δις €.
 6. Η εκτίναξη όλων των μορφών της μερικής απασχόλησης, που στερεί από τα Ταμεία 1 δις € κατ’ έτος.[11]
 7. Η απώλεια πάνω από 1 δις € από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση-αφελληνισμό των ελληνικών τραπεζών,[12] με την πρωτοφανή μείωση της αξίας των μετοχών τους.
 8. Η δραματική απαξίωση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων, που με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς ανέρχεται στα 7-10 δις €! Η τριαρχία των δανειστών τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι διεκδικεί την περιουσία των Ταμείων.[13]

Όλες οι παραπάνω συνέπειες του Μνημονίου, συναθροιζόμενες, έχουν στερήσει από το Ασφαλιστικό μας Σύστημα, για τα έτη 2010-2016, πόρους ύψους πάνω από 80 δις €!

 

IV. 28 ΔΙΣ € ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 25 ΔΙΣ € ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ» (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2021)

Επιπλέον περικοπές ύψους πάνω από 28 δις € θα υποστούν οι συνταξιούχοι μας κατά την περίοδο 2016-2021 και επιπλέον απώλειες 25 δις € θα έχει το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) από τις παλιές και νέες μνημονιακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, από νομοθετημένες και ποσοτικοποιημένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι συνταξιούχοι θα υποστούν τις παρακάτω απώλειες για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

α) 8,2 δις ευρώ από την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του «Νόμου Κατρούγκαλου» (4387/2016),

β) 12 δις ευρώ (2 δις ευρώ επί 6 χρόνια) από τις εισφορές των συνταξιούχων υπέρ ΕΟΠΥΥ, που διατήρησε και αύξησε δραστικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, και

γ) 7,8 δις ευρώ από τις περικοπές για τα έτη 2019-2021 από το συμπληρωματικό Μνημόνιο (Ν. 4472/2017) και τους εφαρμοστικούς του νόμους (Ν. 4475/2017 και 4488/2017).

Ειδικότερα:

α) 8,2 δις ευρώ οι άμεσες απώλειες στις συντάξεις από τον «Νόμο Κατρούγκαλου»

Τη στιγμή που κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη της τριτομνημονιακής συγκυβέρνησης ακόμη και σήμερα δηλώνουν ότι οι περικοπές του «Νόμου Κατρούγκαλου» ανέρχονται σε 1,8 δις € (κατά την πρόβλεψη του τρίτου Μνημονίου-Ν. 4336/2016), το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην κατά το Σύνταγμα (άρθρο 75, παρ. 1) Έκθεσή του με αριθμό 141/16/2016, εκτοξεύει τις πραγματικές περικοπές των συντάξεων μόνο για την περίοδο 2016-2019 στο ποσό-«μαμούθ» των 8,2 δις €!

Παραθέτουμε το είδος και το ύψος των περικοπών όπως προβλέπονται στην ανωτέρω Έκθεση του ΓΛΚ:

 

  Είδος περικοπής 2016

(σε εκατ. €)

2017

(σε εκατ. €)

2018

(σε εκατ. €)

2019

(σε εκατ. €)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1 Σταδιακή κατάργηση  ΕΚΑΣ

(άρθρο 92)

168 569 803 853 2.393
2 Μείωση ετήσιας δαπάνης για νέους συνταξιούχους Δημοσίου- ΕΦΚΑ (άρθρα 7, 8, 28 και 30 ) 21 101 222 345 689
3 Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27) 1 7 15 21 44
4 Μείωση ετήσιας δαπάνης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δημοσίου-ΕΦΚΑ

(άρθρα 12 και 27)

11 59 122 177 369
5 Μείωση ετήσιας δαπάνης για συντάξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ λόγω εφαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν)

(άρθρα 13 και 27)

22 38 38 98
6 Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντάξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33) 187 76 263
7 Μείωση ετήσιας δαπάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συνταξιούχων (άρθρο 96) 5 27 43 48 123
8 Μείωση ετήσιας δαπάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96) 174 291 284 277 1026
9 Εφαρμογή αυτόματου μηχα-νισμού εξισορρόπησης για το 2019 (άρθρο 96) 36 36
10 Περικοπές στις εφάπαξ παροχές (άρθρο 35) 97 6 15 15 133
11 Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα καταβαλλόμενα μερίσματα (άρθρο 48) 207 208 208 209 832
12 Αύξηση ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (άρθρο 38) 23 24 25 26 98
13 Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντάξεις

(άρθρο 97)

173 351 362 365 1251
14 Αυξήσεις εισφορών αυτοαπα-σχολουμένων-ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 39) 136 137 138 411
15 Αυξήσεις εισφορών αγροτών

(άρθρο 40)

94 95 112 157 458
 

ΣΥΝΟΛΑ

 

996 1912 2573 2743 8224

 

 

β) 12 δις ευρώ επιπλέον περικοπές στις συντάξεις περικοπές υπέρ ΕΟΠΥΥ

Στο ποσό των 8,2 δις ευρώ θα πρέπει να προστεθούν τα 12 δις ευρώ που θα παρακρατηθούν από τους συνταξιούχους υπέρ ΕΟΠΥΥ μέσα από την παρακράτηση 6% από τις κύριες συντάξεις και 6% από τις επικουρικές (σύνολο παρακράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ 2 δις ανά έτος, ήτοι 2 δις ευρώ επί 6 έτη για την περίοδο 2016-2021=12 δις)!

Είναι αποκαλυπτικός ο πίνακας με τα συγκεκριμένα ποσά  από τον προϋπολογισμό του έτους 2018 (Πίνακας 3.22, σελ. 105) που αποδεικνύουν ότι, επί συνολικού ποσού 5.286 δις ευρώ, το κράτος υπέρ ΕΟΠΥΥ θα καταβάλει για το έτος 2018 μόνο 100 εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο μάλιστα κατά 226 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 και κατά 426 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016!

 

Πίνακας 3.23

Προϋπολογισμοί Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

και Νοσοκομείων-ΠΕΔΥ

(σε εκατ. ευρώ)

 

γ)ΕΟΠΥΥ Εκτιμήσεις

2017

Προβλέψεις

2018

Έσοδα 5.566 5.286
Ασφαλιστικές εισφορές 4.592 4.535
Ρύθμιση οφειλών 170 161
Κοινωνικοί πόροι 0 0
Μεταβιβάσεις από

τακτικό προϋπολογισμό

314 100
Απόδοση περιουσίας 40 40
Εισπράξεις υπέρ

Δημοσίου και τρίτων

394 394
Λοιπά έσοδα 56 56

 

 

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 31 Εγκυκλίου του ΙΚΑ (Α/30/472/9/16.9.2016), που εξειδικεύει το άρθρο 44 του Ν. 4387/2016, ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη οριζόντια και καθολική μείωση συντάξεων από όλες όσες έχουν γίνει καθ’ όλη τη μνημονιακή περίοδο.

Η πρωτοφανής αυτή μεταφορά εισοδήματος από τους συνταξιούχους στο κράτος –και κατ’ επέκταση στους δανειστές– δεν έχει προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες στον σύγχρονο κόσμο!

 

γ) 7,8 δις ευρώ περικοπές συντάξεων από το συμπληρωματικό Μνημόνιο (Ν. 4472/2017) και τους εφαρμοστικούς του νόμους (Ν. 4475/2017 και 4488/2017)

Εξάλλου, στα παραπάνω ποσά πρέπει να αθροίσουμε και το ποσό των 7,8 δις ευρώ, στο οποίο θα ανέλθουν οι περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις από τις παρεμβάσεις του συμπληρωματικού Μνημονίου (Ν. 4472/2017) για την περίοδο 2019-2021, με τις ψηφισμένες διατάξεις του οποίου περικόπτονται από 1.1.2019:

α) η οικογενειακή παροχή των συντάξεων του Δημοσίου και το επίδομα συζύγου των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, σε όσους λαμβάνουν σύνταξη με βάση τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις,[14]

β) η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, μέχρι ποσοστού 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, σύνταξης, κατά δε το μέρος που υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων,

γ) η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, επικουρικές συντάξεις, μέχρι ποσοστού 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, σύνταξης,

δ) οι προσωπικές διαφορές που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 για τους συνταξιούχους των οποίων οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν ή κατατίθενται εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, μετατίθεται δε για την 1.1.2022 η έναρξη αναπροσαρμογής των συντάξεων με ΚΥΑ, βάσει των οριζόμενων συντελεστών (ΑΕΠ και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή).

Το συνολικό κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων, μόνο για την τριετία 2016-2019 με τη συμφωνία της δεύτερης και τρίτης αξιολόγησης, ανέρχεται στο ποσό των 8 δις ευρώ περίπου, όπως αποκαλύπτει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αριθμό 112/24/2017 (σελ. 32 επ.) και εξειδικεύονται ως εξής:

α. Περικοπές ύψους 7.125 εκατ. ευρώ «λόγω μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων του ιδιωτικού τομέα (από την περικοπή των οριζόμενων προσωπικών διαφορών των κύριων συντάξεων και των οικογενειακών παροχών, καθώς και τη μετάθεση του χρόνου αναπροσαρμογής αυτών), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 2.262 εκατ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 2.358 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 2.505 εκατ. ευρώ για το έτος 2021 (άρθρα 1 και 2, παρ. 1 και 3)».

β. Περικοπές 675 εκατ. ευρώ για την τριετία 2019-2021 «από την περικοπή των προσωπικών διαφορών των επικουρικών συντάξεων, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 232 εκατ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 225 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 218 εκατ. ευρώ για το έτος 2021 (άρθρο 2, παρ. 2)».

Με τον εφαρμοστικό νόμο 4475/2017 (ΦΕΚ Α´ 83/12.6.2017) του συμπληρωματικού Μνημονίου 4472/2017, που έχει τίτλο «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις», πάγωσαν οι αυξήσεις των συντάξεων και για το έτος 2022. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 128/12/2017 Έκθεση του ΓΛΚ «από την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται, επί του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, εξοικονόμηση δαπάνης για το 2022 ύψους 250 εκατ. ευρώ περίπου από τη μετάθεση κατά 1 ακόμη έτος του χρόνου αναπροσαρμογής των συντάξεων».

Κατά τη συζήτηση του εφαρμοστικού νόμου 4475/2017 του συμπληρωματικού Μνημονίου 4472/2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην κατά το Σύνταγμα (άρθρο 73, παρ. 2) Γνωμοδότησή του (βλ. τα από 7.6.2017 Πρακτικά 3ης Ολομέλειας) αναφορικά με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την παράταση της αναστολής αύξησης των συντάξεων και για το έτος 2022, γνωμοδότησε ότι είναι μέτρα αντίθετα προς το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα.

 

γ. 2,2 δις € από τη μείωση και κατάργηση του ΕΚΑΣ για την τριετία 2017-2019

Σύμφωνα με το κείμενο της 23-5-2018 Συμφωνίας που κυκλοφόρησε μόνο στην αγγλική γλώσσα «Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Fourth Review of the ESM Programme, DRAFT-23 May 2018» (chapter 2.5.1., σελ. 12) τον Δεκέμβριο του 2019 θα καταβληθεί για τελευταία φορά το ΕΚΑΣ στις 240.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχους που συνεχίζουν να το λαμβάνουν ακόμη.

Στο ανωτέρω κείμενο της δ’ αξιολόγησης προβλέπονται οι λεπτομέρειες της δραστικής μείωσης μέχρι την τελική κατάργηση του σημαντικού αυτού και υποστηρικτικού των χαμηλών συντάξεων κοινωνικού θεσμού.

Παραθέτουμε το αγγλικό και το ελληνικό κείμενο:

«iv. Eliminate EKAS. Phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019, reducing it by EUR 570 million by 2017; EUR 808 million by 2018; and EUR 853 million by 2019. The authorities will adopt as a prior action the Ministerial Decision setting all the details for the awarding of EKAS in 2019.» και

«Κατάργηση ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων). Σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τον Δεκέμβριο του 2019 με την περικοπή του κατά 570 εκατ. ευρώ το 2017, κατά 808 εκατ. ευρώ το 2018 και κατά 853 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ελληνικές αρχές θα εκδώσουν ως προαπαιτούμενη δράση («prioraction») τη σχετική υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το 2019.».

Οι συνολικές απώλειες για τους συνταξιούχους από τις παραπάνω παρεμβάσεις, σύμφωνα με την άνω Έκθεση, είναι 8 δις ευρώ και πλέον και όχι 1,8 δις ευρώ, που υποστηρίζει η κυβέρνηση!

Πιο πανηγυρική διάψευση δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αφού προέρχεται από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι Εκθέσεις του οποίου κατετέθησαν στη Βουλή στις 7.6.2017 μαζί με το συζητούμενο ν/σ, κατά το άρθρο 75, παρ. 1, του Συντάγματος.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με τον δεύτερο εφαρμοστικό νόμο (4488/2017) του συμπληρωματικού Μνημονίου (Ν. 4472/2017) επανακαθορίστηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων (από 1.1.2015), που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις κατά τουλάχιστον 20%. Μετά και τη νέα αυτή μείωση, ο θεσμός της επικουρικής σύνταξης φαίνεται να μην έχει μέλλον.

 

 

V.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα εκθέσαμε παραπάνω, είναι σαφές ότι ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 («Νόμος Κατρούγκαλου») είναι ένα αρνητικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο …υπόδειγμα κατεδάφισης του Εθνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος ευρωπαϊκής χώρας, που με τόσους κόπους και αγώνες, παρά τις αδυναμίες του, δομήθηκε από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χρόνο με τον χρόνο!

Ως εκ τούτου δεν πρόκειται για «μεταρρύθμιση», δηλαδή για τη βελτίωση και ανέλιξη ενός συστήματος για την επίτευξη βελτιωμένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, αλλά για σκληρή νεοφιλελεύθερη ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ή «αναδιανεμητική μεταρρύθμιση»!

Είναι ένα σύστημα θεσμών-μηχανισμών «από τα μέσα» («bail-in») αφού η ευθύνη της διάσωσής του μετακυλήθηκε, σχεδόν αποκλειστικά, σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους.

Είναι σχέδιο «κοινωνικού δαρβινισμού», ένα σχέδιο μεταφοράς πλούτου και βίαιης αναδιανομής του, που, παρά τις κατά καιρούς νεοφιλελεύθερες κραυγές και πιέσεις, καμία από τις διακηρυγμένα νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη δεν αποτόλμησε να εισαγάγει.

Οι συνέπειες αυτού του νόμου θα είναι πολύ σοβαρές για όλους τους ασφαλισμένους, αφού οι διάφοροι νεοφιλελεύθεροι θεσμοί και λογικές που εισάγει, εφαρμοζόμενες σωρευτικά, θα οδηγήσουν σε ένα ασφαλιστικό σύστημα «βικτωριανής κοινωνίας», όπου η ανθρώπινη εργασία και η Κοινωνική Ασφάλιση θα αποτελούν απλώς μηχανισμό παραγωγής νεόπτωχων, όπως προκύπτει και από τα πρόσφατα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» (ΗΔΙΚΑ) του ΥΠΕΚΑΚΑ για τον μήνα Φεβρουάριο 2018. Στα καθημαγμένα πρόσωπα των γονέων και των παππούδων τους οι νέοι σήμερα βλέπουν την κατάληξη και του δικού τους εργασιακού βίου, κάτι που δημιουργεί άκρως αρνητικές προσδοκίες για την κοινωνία και την οικονομία.

Το Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα θα οδηγηθεί σε κατάρρευση, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αφού το επόμενο διάστημα θα αδυνατεί να μείνει όρθιο με τις δικές του δυνάμεις με βασικές αιτίες:

-τα εξαϋλωμένα αποθεματικά,

-τις δραματικά μειωμένες εισφορές,

-τη δραστικά μειωμένη κρατική επιχορήγηση και

-τη νέα αγορά εργασίας της γενικευμένης ευελιξίας και της φτηνής πλήρους απασχόλησης.

Επομένως, ο ΕΦΚΑ δεν θα μπορέσει να εγγυηθεί το σημερινό επίπεδο συντάξεων πάνω από 2-3 χρόνια μετά τις προνομοθετημένες περικοπές του 2019.

Το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα έχει περιπέσει σε βαθειά κρίση λόγω Μνημονίων και χρειάζεται άμεσα επαναρτίωση!

Η επιστροφή των αποθεματικών που «κουρεύτηκαν» με το PSI, στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά (περίπου 26 δις €) ως πρώτο βήμα θα αποτελούσε μια μεταβατική ανάσα για τα Ταμεία.

Περαιτέρω, η ορθολογική τους οργάνωση με ευελιξία, αυτονομία και αυτοδιαχείριση, η σοβαρή και βέβαιη επένδυση των επιστρεφόμενων αποθεματικών του, η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παροχών με πνεύμα ισότητας και δικαιοσύνης, θα αναστηλώσουν την πίστη των πολιτών στο δημόσιο σύστημα.

Γιατί η συρρίκνωση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, που αποτελεί συνάρτηση του Συστήματος Εργασιακών Σχέσεων, των αξιοπρεπών αμοιβών και της πλήρους και ασφαλισμένης απασχόλησης, ισοδυναμεί με συρρίκνωση της Δημοκρατίας, αφού το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί τον βασικότερο θεσμό τής παρούσας και μελλοντικής Πολιτικής Κοινωνίας.

Επομένως, η οικονομική ανασυγκρότηση με την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία, το σχέδιο επαναρτίωσης των αποθεματικών των Ταμείων και η δημιουργία Εθνικού Ταμείου για την ενίσχυση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελούν τον δημοκρατικό, καθολικά αποδεκτό, δρόμο.

Συμπερασματικά, σήμερα μπορούμε ανεπιφύλακτα να ισχυριστούμε ότι τα Μνημόνια (κυρίως το τρίτο) οδήγησαν το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας στα πρόθυρα κατάρρευσης, του έδωσε τη «χαριστική βολή»!

Με την ολοκλήρωση του μνημονιακού οικοδομήματος, στο οποίο θα εγκλειστεί η χώρα μετά τον προσεχή Αύγουστο για το αόριστο μέλλον, η Ελλάδα θα μεταπίπτει σε δευτερεύουσα-συμπληρωματική οικονομία και κοινωνία σε σχέση με τις κεντροευρωπαϊκές. Γιατί:

-με τα κύρια παραγωγικά μέσα τού τόπου ενταγμένα στους σχεδιασμούς ξένων ανταγωνιστικών προς τη χώρα μας οικονομιών,

-με την αθρόα μετανάστευση του προηγμένου κυρίως ανθρώπινου δυναμικού,

-με την προϊούσα καταστροφή τού μικρο-ιδιοκτητικού τρόπου παραγωγής,

-με την αλλοτρίωση των οικογενειακών και περιουσιακών στοιχείων λόγω της μνημονιακής ύφεσης διαρκείας,

-με την πλήρη ελαστικοποίηση των Εργασιακών Σχέσεων,

-με την όξυνση του δημογραφικού ζητήματος…,

η Ελλάδα μεταβάλλεται σε πεδίο χαμηλής εργασιακής εξειδίκευσης, περιστασιακής και εποχικής επιχειρηματικότητας, σε ανοχύρωτο εν τέλει τόπο, υποκείμενο στις ορέξεις και επιλογές τού αγοραίου νομαδικού κεφαλαίου.

Δεν είναι μόνον οι προνομοθετημένες περικοπές των συντάξεων και τα άλλα περιοριστικά των εισοδημάτων μέτρα που παραθέσαμε παραπάνω, αλλά κυρίως η δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και η προϊούσα απόσυρση του κράτους από τη στήριξή του, καθώς και η κατάργηση όλων των δημιουργημάτων της κοινωνικής συνεννόησης και ανοχής (Ταμεία Επικουρικά, Προνοιακά, Συνδρομητικά, Αλληλοβοήθειας, Ερανικά κ.λπ.) που θα περιορίσουν το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε απόμαχο της εργασίας…. Και σε συνδυασμό με την απόρριψη του μοντέλου τής πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας και τη γενίκευση της ελαστικοποίησης, της ατυπίας και της ανασφάλειας που συνεπιφέρουν διαρκή απομείωση των εισφορών, οι συντάξεις θα βαίνουν διαρκώς μειούμενες έως ότου μεταβληθούν σε βοήθημα «βικτωριανής εποχής».

Ένας θεσμικός αταβισμός, που γενικεύεται σιγά-σιγά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μάς οδηγεί στον υποΠολιτισμό των Μνημονίων, των αυστηρών προγραμμάτων δημοσιονομικής εποπτείας και στον ενταφιασμό των ήδη αποδυναμωμένων θεσμικών εγγυήσεων των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, στην παντελή αντιστροφή τού νοήματος του αυτόνομου και αγωνιζόμενου για την καλυτέρευση της ζωής συλλογικού κοινωνικού υποκειμένου.

Όσο γρηγορότερα αντιληφθεί ο περήφανος λαός μας αυτή τη νέα επιχείρηση εξαπάτησής του από τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, τόσο περισσότερο θα ελπίζουμε ότι θα αντιδράσει στη μνημονιακή …«κανονικότητα» που με τα φληναφήματα περί «καθαρής εξόδου» προσπαθούν να του επιβάλλουν ως τρόπο ζωής.

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Πανεπιστημιακός-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

 

[1] Βλ. το βιβλίο μας το βιβλίο μας Ασφαλιστικό Ώρα Μηδέν: Το Μέλλον των Συντάξεων (Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, αʹ έκδοση Μάιος 2010, βʹ έκδοση Οκτώβριος 2010).

 

[2] Βλ. το βιβλίο μας Το Τέλος του Κοινωνικού Κράτους; Αριστερά και Συνδικάτα Μπροστά στην Απορρύθμιση (Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, α’ έκδοση Μάρτιος 2008, β’ έκδοση Μάιος 2008).

[3] Ν. 4359/2015 «Κύρωση αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» (ΦΕΚ Α′ 5/20.1.2015).

 

[4] Βλ. το βιβλίο μας Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα (Εκδ. Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα 2017).

[5] Βλ. την από 3.1.2017 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ.

[6] Βλ. την από 3.1.2017 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ.

[7] Βλ. αναφορά του τέως υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη στην Ολομέλεια της Βουλής στις 21.6.2011. Εκεί χαρακτηριστικά αναφερόταν: «Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα της ανεργίας κοστίζει στα Ταμεία 320 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Η μείωση των μισθών κατά 1% κοστίζει επίσης 150 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες της ανεργίας και η μείωση κατά 5% των αποδοχών δημιουργεί απώλειες στο σύστημα για το 2011 2 δις ευρώ, τις οποίες πρέπει να καλύψουμε με νέα μέτρα». Βλ. επίσης: Κώστα Παπαδή: «Νάρκη στα Ταμεία η ανεργία», εφημερίδα Το Βήμα – «Ανάπτυξη», στις 25.12.2011, Λεωνίδα Στεργίου: «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού πλήρωσαν την κρίση», εφημερίδα Η Καθημερινή, στις 22.11.2015.

 

[8] Βλ. ίδια αναφορά καθώς επίσης και στοιχεία για απώλειες από ανεργία και μείωση μισθών στο άρθρο τής Χριστίνας Κοψίνη στην εφημερίδα Η Καθημερινή της Κυριακής, στις 13.10.2013.

 

[9] Βλ. το βιβλίο μας Ασφαλιστικό Ώρα Μηδέν: Το Μέλλον των Συντάξεων, Εκδόσεις Λιβάνη, αʹ έκδοση Μάιος 2010, βʹ έκδοση Οκτώβριος 2010, σελ. 309 επ.

 

[10] Βλ. το από 25-5-2018 Δελτίο ΕΦΚΑ, στοιχεία απασχόλησης Νοεμβρίου 2017.

[11] Βλ. την από 20.1.2017 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ με τίτλο «“Ελ Ντοράντο” φθηνής εργασίας η Ελλάδα! Κινδυνεύουν οι συντάξεις!».

 

[12] Βλ. την από 3.1.2017 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ! 50 δις € έχασαν οι συνταξιούχοι την περίοδο 2010-2016! 80 δις € έχασαν τα Ταμεία την ίδια περίοδο!».

 

[13] Βλ. άρθρο της Αργυρώς Μαυρούλη: «Θέλουν τα ακίνητα των Ταμείων στο νέο υπερ-Ταμείο», εφημερίδα Real News, στις 18.11.2016.

[14] Το επίδομα συζύγου στο Δημόσιο ύψους 35 ευρώ καταβάλλεται και στους δύο συζύγους, εφόσον αποχώρησαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2011. Καταργήθηκε για τις νέες συντάξεις από τον Νοέμβριο του 2011 και μετά. Στο Δημόσιο επίσης δίνεται επίδομα τέκνων ύψους 50 ευρώ για ένα παιδί, 70 ευρώ για δύο, 120 ευρώ για τρία, 170 ευρώ για τέσσερα και προσαύξηση κατά 70% από το πέμπτο και πάνω, ενώ καταβάλλεται και σε όσους έχουν προστατευόμενα ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα και παιδιά με αναπηρία. Με την προϋπόθεση ότι ο/η έτερος σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται, το ΤΑΙΣΥΤ, το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ καταβάλλουν επίδομα συζύγου ύψους 49 ευρώ μαζί με τη σύνταξη, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, οι τράπεζες, το ΤΑΤΤΑ, το ΤΣΕΥΠ Αθηνών – Θεσσαλονίκης και το ΝΑΤ καταβάλλουν επίδομα ίσο με το 10% της σύνταξης, το ΤΣΠΕΑΘ καταβάλλει επίδομα συζύγου ύψους 58,69 ευρώ, ενώ ο ΟΑΕΕ δεν χορηγεί επίδομα συζύγου.

Περισσότερα

H κυβέρνηση «αμνήστευσε» τον κ. Α.Γεωργίου (ΕΛΣΤΑΤ)!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

31/5/2018

 

H κυβέρνηση «αμνήστευσε» τον κ. Α.Γεωργίου (ΕΛΣΤΑΤ)!

Αναγνώρισε ως μόνα αξιόπιστα τα στοιχεία επί προεδρίας του!

 

Ιδού η δέσμευση στο κείμενο της δ’ αξιολόγησης!

 

 

Παρά τους κατά καιρούς λεονταρισμούς κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων για τον πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ.Α.Γεωργίου, η κυβέρνηση ανέλαβε άκρως ταπεινωτική δέσμευση στα πλαίσια της δ’ αξιολόγησης να τον αμνηστεύσει και να αναγνωρίσει ως μόνα έγκυρα και αξιόπιστα τα στατιστικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία επί προεδρίας του!

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση στη σελίδα 39 της από 23/5/2018 Συμφωνίας για την τέταρτη αξιολόγηση («Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Fourth Review of the ESM Programme») αμνηστεύει ουσιαστικά τον κ.Γεωργίου!

Στην αγγλική:

«The government fully respects the independence of ELSTAT in carrying out its tasks and providing high quality statistics in a timely manner. For this, the government will continue implementing necessary reforms and investigate all the support possibilities available to provide ELSTAT with adequate human resources, sufficient financial means and continue providing effective access to administrative data.

This follows up the commitments taken by the government in the Commitment on Confidence in Statistics signed in March 2012, in order to support ELSTAT in upholding confidence in Greek statistics and to defend them against any efforts to undermine their credibility, as well as to report annually to the Hellenic Parliament and to the European Commission

και στην ελληνική:

«Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της και της έγκυρης παροχής εκ μέρους της υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να προωθεί όλες τις δυνατότητες υποστήριξης ώστε να εφοδιάζει την ΕΛΣΤΑΤ με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, με επαρκή οικονομικά μέσα καθώς και να της παρέχει αποτελεσματική πρόσβαση στα διοικητικά δεδομένα.

Όλα τα ανωτέρω είναι επακόλουθα των δεσμεύσεων που ανέλαβε η κυβέρνηση στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2012, με σκοπό να υποστηρίξει την ΕΛΣΤΑΤ να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στις ελληνικές στατιστικές και να τις υπερασπίσει έναντι κάθε προσπάθειας υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους, καθώς και να υποβάλλει ετήσιες αναφορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει σήμερα την ταπεινωτική αυτή δέσμευση και φέρνει στο φως της δημοσιότητας το αγγλικό και την ελληνική μετάφραση της πρωτοφανούς για κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους δέσμευσης.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Στην Ιταλία δοκιμάζεται η Δημοκρατία, αλλά και η ΕΕ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

30/5/2018

 

 

Στην Ιταλία δοκιμάζεται η Δημοκρατία αλλά και η ΕΕ!

 

 

Η Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να επαναφέρει την Ιταλία σε συνθήκες ελεγχόμενης μνημονιακής ατυπίας υπό τεχνοκρατική διοίκηση.

Περιφρονώντας τις πολιτικές και ιδεολογικές παραδόσεις τού ιταλικού λαού, τοποθετεί επικεφαλής τής ιταλικής κυβέρνησης έναν επί δεκαετίες υπάλληλο του ΔΝΤ, γνωστό ως «ο κύριος δημοσιονομικές περικοπές» ή «ο κύριος ψαλίδι». Κι αυτό λίγους μήνες μετά τις εκλογές όπου οι Ιταλοί πολίτες έδωσαν καθαρή πλειοψηφία στα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα.

Η θεωρία του λαϊκισμού, με ό,τι κακό αποδίδεται στον όρο από τους αντιδημοκρατικούς τεχνοκράτες του νεολειτουργισμού, επανέρχεται στο προσκήνιο όπως είχε επανέλθει μετά το δημοψήφισμα της Μεγ.Βρετανίας και πολύ νωρίτερα με τα δημοψηφίσματα της Γαλλίας, της Ολλανδίας κ.λπ., με τα οποία οι ευρωπαϊκοί λαοί απέρριπταν τη λεγόμενη «Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη».

Παρ’όλα αυτά, τα όργανα της ΕΕ, πιστά στις απόψεις τους ότι πρέπει να αποφεύγονται τα δημοψηφίσματα επειδή «οι λαοί δεν γνωρίζουν το συμφέρον τους» (κατά την περιβόητη έκφραση Μπαρόζο, που, μετά τη θητεία του στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπηρετεί σήμερα ως διευθυντικό στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής χρηματοπιστωτικής εταιρίας), επιτίθενται τώρα και εναντίον τής κοινοβουλευτικής διαδικασίας πανηγυρίζοντας που ένας όμοιός τους Πρόεδρος στην Ιταλία προσπαθεί να παρακάμψει την έκφραση του δημοκρατικώς δρώντος λαού. Εκπλήττει σε μέγεθος κυνικότητας η δήλωση του Επιτρόπου Γκίντερ Έτινγκερ ότι «Οι αγορές θα μάθουν τους Ιταλούς πώς να ψηφίζουν»!!

Η «επιτακτική εντολή», κατά τα όργανα της ΕΕ, είναι να υπηρετείται η δημοκρατία όπως τα ανομιμοποίητα δημοκρατικά όργανα των Βρυξελλών την επικαθορίζουν. Γι’αυτό και η εύκολη κατηγορία του λαϊκισμού επικρέμαται πλέον πάνω από κάθε δημοκρατική διαδικασία.

Οι πολιτικές όμως της ΕΕ κρίνονται στην πράξη και οι ευρωπαϊκοί λαοί, ακόμη και οι πιο πιστοί στα κελεύσματά της, έχουν αρχίσει να δυστροπούν. Η κατηγορία του λαϊκισμού είναι τόσο ρηχή και κατασκευασμένη ώστε δεν μπορεί να υποκαταστήσει το βίωμα της αντιδημοκρατικής συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής, του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ Βορρά και Νότου και της επικυριαρχίας των μεγάλων συγκροτημάτων και του χρηματιστηριακού κεφαλαίου που κάθε άλλο παρά οδηγούν στην ευημερία των ευρωπαϊκών λαών.

Και η Ευρώπη των «πρωταθλητών της μεταρρύθμισης» και των ομάδων των προθύμων, που αποκόπτεται από τους άλλους ασθμαίνοντες και δημιουργούν την ΕΕ των πολλών ταχυτήτων, δεν έχει την ακτινοβολία και την πειθώ για να κατηγορεί πειστικά ως λαϊκίστικες τις δημοκρατικές διαδικασίες των χωρών του Νότου και άλλων ιστορικών λαών, πρωτοπόρων στις ιδεολογίες και τις θεσμικές συλλήψεις.

Υπ’αυτές τις συνθήκες η μητριά-μάνα Ευρώπη θα κινηθεί πλέον προς δύο κατευθύνσεις:

αφενός μεν θα παίζει τον ρόλο τού πατέρα-αφέντη, προστάτη και εκμεταλλευτή των αδύναμων χωρών, που βρίσκονται ακόμη στο οραματικό στάδιο, δηλαδή στις ψευδαισθήσεις για το τι είναι η ΕΕ

και αφετέρου θα αποχωρίζεται από τους ρωμαλέους οικονομικά και πολιτιστικά λαούς, που με αυτοπεποίθηση για την ύπαρξή τους και από σεβασμό στην ιστορία τους δεν θα ανέχονται την επικυριαρχία τής τεχνοκρατικής υπερδομής της ΕΕ που τους πειθαναγκάζει σε διαρκή αναπηρία.

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

 

Περισσότερα

Δημοψήφισμα για το Σκοπιανό τώρα!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

30/5/2018

 

Αποικία χωρίς ιστορία «με βούλα» του ΣΥΡΙΖΑ!!

Δημοψήφισμα για το Σκοπιανό τώρα!!

Ο λαός να εμποδίσει την προδοσία!

 

Πλησίστιος ο ΣΥΡΙΖικός κορμός τής συγκυβέρνησης βαίνει προς «επίλυση» του Σκοπιανού. Παρότι ο άλλος εταίρος ΑΝΕΛ, συγκυβερνήτης σε κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα υπουργεία, έχει εκδηλώσει την κατηγορηματική του αντίθεση για τα προτεινόμενα ονόματα και τις διαφαινόμενες «ρυθμίσεις», το παραπάνω ΣΥΡΙΖικό τμήμα παρουσιάζει τις απόψεις του ως εθνική θέση. Στην ετερόνομη ατμόσφαιρα του Μνημονίου, όπου οι ιδεολογικές και πολιτικές σταθερές έχουν «υγροποιηθεί» και οι καθαρές έννοιες έχουν σχετικοποιηθεί, όλα μπορούν να συμβούν!!

Παρ’όλα αυτά, όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καν ενιαία κυβερνητική γραμμή κι επομένως η διαπραγμάτευση πάσχει εξ υπαρχής! Ακόμη και το κράτος των Σκοπίων δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει σοβαρά τις απόψεις μιας βαθειά διχασμένης κυβέρνησης. Μη υπαρχούσης, ως εκ τούτου, ενιαίας κυβερνητικής θέσης, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εθνική πρόταση.

Εξάλλου, δεν συνεδρίασε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να σχηματισθεί εθνική γραμμή με παμψηφία ή πλειοψηφία ή σχετική πλειοψηφία. Έτσι, η μόνη εθνική γραμμή που απομένει θεσμικά, είναι η γραμμή των πολιτικών αρχηγών του Απριλίου του 1992 υπό την Προεδρία τού αείμνηστου Κων/νου Καραμανλή.

Ο ΣΥΡΙΖικός κορμός της κυβέρνησης, πολλά μέλη του οποίου είχαν αρθρογραφήσει στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν υπέρ της αποδοχής των Σκοπίων με το συνταγματικό τους όνομα, δηλαδή «Δημοκρατία της Μακεδονίας», επιχειρούν να παρουσιάσουν σήμερα ως …εθνική γραμμή τη θέση του Βουκουρεστίου του 2008, δηλαδή την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό erga omnes.

Τέτοια συμφωνία όμως δεν συνήφθη με άρνηση των Σκοπίων και κύκλοι τού τότε υπουργού Κώστα Καραμανλή έχουν δηλώσει ότι ούτε η χρήση του όρου «Μακεδονία» στον γεωγραφικό προσδιορισμό ήταν δεδομένη εκ μέρους τής τότε ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ούτε και τώρα είναι δυνατόν να θεωρείται «κεκτημένο» των Σκοπίων, αφού οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν και τώρα επαναλαμβάνονται εξ αρχής. Εξάλλου, η προσωρινή ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» («FYROM») ετέθη προς διευκόλυνση των συζητήσεων και προσδιορισμό του αντικειμένου και όχι προς κατοχύρωση του όρου «Μακεδονία» από αυτό το διαμέρισμα της ενιαίας κάποτε Γιουγκοσλαβίας.

Έτσι, ούτε η «εθνική γραμμή» περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγό του, ούτε η τυπική-προσωρινή ονομασία του σκοπιανού κράτους εμπεριέχει ονοματολογικά κεκτημένα.

Με κατάπληξη, όμως, τώρα τελευταία παρατηρούμε ότι διάφοροι κυβερνητικοί και άλλοι μνημονιακοί παράγοντες προσπαθούν να υποβαθμίσουν την πίεση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την εσπευσμένη επίλυση του προβλήματος, προκειμένου τα Σκόπια να μπουν στους κόλπους αυτών των οργανισμών. Έχουν εκδιπλώσει μάλιστα τη θεωρία ότι η Ελλάδα είναι ισχυρό κράτος και δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από τις αλυτρωτικές διαθέσεις των Σκοπίων.

Τίποτε δεν είναι πιο επικίνδυνο από αυτό το παραπλανητικό θεώρημα! Η Ελλάδα βρίσκεται στην ετερονομία των Μνημονίων και έχει απωλέσει μεγάλο μέρος τής εθνικής της κυριαρχίας. Η αξιοπρέπεια και η αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού έχουν πληγωθεί ανεπανόρθωτα από τις διαρκείς προσβολές τής κυβέρνησης και γενικά του μνημονιακού τόξου. Κάθε μέρα αυτοκτονούν ενεργοί πολίτες που βρίσκονται σε απόγνωση, χωρίς καν να αναφέρονται όχι ως πρόσωπα, αλλ’ούτε καν ως αριθμός, μέσα στο κλίμα εθισμού τής …«μνημονιακής κανονικότητας». Μόλις τις προηγούμενες μέρες πέντε συμπολίτες μας αυτοκτόνησαν από τη μνημονιογόνα επαγγελματική και κοινωνική απελπισία.

Οι παλαιοί δίδασκαν ότι υπό το κράτος της ετερονομίας, δηλαδή με ανίσχυρη εσωτερική βούληση, δεν πρέπει να γίνεται απόπειρα να επιλύονται χρονίζοντα εθνικά προβλήματα γιατί μόνο σε ήττα μπορεί να οδηγήσουν.

Εξάλλου, μετά τη διάλυση της Ενιαίας Γιουγκοσλαβίας (κυρίως με τις έξωθεν οικονομικές και στρατιωτικές επεμβάσεις) και μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη βαλκανική ενδοχώρα πάσης φύσεως υπαρκτά ή κατασκευασμένα εθνικιστικά κινήματα. Τίποτε δεν προμηνύει ότι μέσω των εθνικών μειονοτήτων, εντός πολλών κατ’ιδίαν μικρών ή μεγαλύτερων χωρών, δεν θα αναπτυχθούν αυτονομιστικά κινήματα ένωσης με αυτήν που θεωρούν πραγματικά ή ψευδεπίγραφα «μητέρα-πατρίδα». Αλυτρωτικές βλέψεις θα συγκροτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την εθνική πολιτική πολλών βαλκανικών κρατών που θα αναζητούν τη «δικαίωσή» τους σε παρωχημένα αντι-ιστορικά επιχειρήματα ή εξεζητημένες πολιτισμικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές «συγγένειες».

Επομένως η κυβερνητική και μνημονιακή αμετροέπεια δεν μπορεί να θωρακίσει τον λαό και το έθνος από τους νέους κινδύνους της ιστορίας.

Γι’αυτό οφείλουμε όλοι οι προοδευτικοί πολίτες αυτού του τόπου, οι μνήμονες του Πολιτισμού και της Ιστορίας μας, να μην θέτουμε υπό διαπραγμάτευση, ως «επηρμένοι χαρτοπαίχτες», τα εθνικά σύμβολα, τα προσδιοριστικά στοιχεία και την πολιτισμική και θρησκευτική μας ταυτότητα και μάλιστα κάτω από έκτακτες συνθήκες, μέσα σε ένα διπλωματικό σκηνικό όπου οι ισχυροί γράφουν τα σενάρια και οι μικροί «διαπραγματεύονται» εντός προδιαγεγραμμένων πλαισίων.

Και επειδή πολλοί έχουμε ζήσει και όλοι έχουμε ακούσει για τις ρευστές εθνικές και κρατικές οντότητες των Βαλκανίων, φρόνιμο θα ήταν να πάψει η διακίνηση αφρόνων θεωριών που απομειώνουν το εθνικό σθένος, τις πατριωτικές αντιστάσεις και προσπαθούν να τοποθετήσουν την Ελληνική Ιστορία στη μνημονιακή κλίνη του Προκρούστη.

Επομένως ό,τι πρόκειται να φέρουν ως «λύση», πρέπει να τεθεί υπό την παλλαϊκή κρίση των πολιτών, κάτι που άλλωστε θα γίνει και στη Δημοκρατία των Σκοπίων. Μπορεί να γίνει ανεκτό η γεννητορική τής δημοκρατίας Ελλάδα να εμφανιστεί και σε αυτό το ζήτημα αρχής ελλειμματικότερη των Σκοπίων εξαιτίας της μνημονιακής ετερονομίας;

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

 

 

Περισσότερα

Κυκλοφόρησε η β’ έκδοση του «Ασφαλιστικού» του Αλέξη Μητρόπουλου

Κυκλοφόρησε η β’ έκδοση του «Ασφαλιστικού»

του Αλέξη Μητρόπουλου

 

 

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Λιβάνη η β’ έκδοση του βιβλίου «Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα» του Αλέξη Π. Μητρόπουλου.

Η νέα έκδοση είναι ανανεωμένη, εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη με τις νέες συμπληρωματικές διατάξεις τού βασικού ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») και τις σχετικές εγκυκλίους και πίνακες ώστε να ενημερωθούν με πληρότητα όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Στο τέλος περιλαμβάνει ερωταπαντήσεις για όλες σχεδόν τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις και απορίες που μπορεί να έχει κάθε πολίτης.

Έτσι, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις και το νέο μνημονιακό τοπίο της συνάρτησης Εργασιακού-Ασφαλιστικού στο οποίο καλούνται να ζήσουν οι Έλληνες για το αόριστο μέλλον.

Πρόκειται για ένα πόνημα, χρήσιμο από θεωρητικής και πρακτικής άποψης σε κάθε εργαζόμενο, συνταξιούχο, φοιτητή, επιστήμονα και γενικώς σε κάθε ενεργό πολίτη.

 

 

Περισσότερα

Προετοιμάζουν την κατάργηση του ΕΚΑΣ !

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

                                                                                                          24/5/2018

 

Προετοιμάζουν την κατάργηση του ΕΚΑΣ !

2,2 δις ευρώ θα χάσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι

την τριετία 2017-2019 !

 

Ιδού το κείμενο της δ’ αξιολόγησης

 

Σύμφωνα με το κείμενο της 23-5-2018 Συμφωνίας που κυκλοφόρησε μόνο στην αγγλική γλώσσα «Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Fourth Review of the ESM Programme, DRAFT-23 May 2018» (chapter 2.5.1., σελ. 12) τον Δεκέμβριο του 2019 θα καταβληθεί για τελευταία φορά το ΕΚΑΣ στις 240.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχους που συνεχίζουν να το λαμβάνουν ακόμη.

Στο ανωτέρω κείμενο της δ’ αξιολόγησης προβλέπονται οι λεπτομέρειες της δραστικής μείωσης μέχρι την τελική κατάργηση του σημαντικού αυτού και υποστηρικτικού των χαμηλών συντάξεων κοινωνικού θεσμού.

Παραθέτουμε το αγγλικό και το ελληνικό κείμενο:

«iv. Eliminate EKAS. Phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019, reducing it by EUR 570 million by 2017; EUR 808 million by 2018; and EUR 853 million by 2019. The authorities will adopt as a prior action the Ministerial Decision setting all the details for the awarding of EKAS in 2019.» και

«Κατάργηση ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων). Σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τον Δεκέμβριο του 2019 με την περικοπή του κατά 570 εκατ. ευρώ το 2017, κατά 808 εκατ. ευρώ το 2018 και κατά 853 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ελληνικές αρχές θα εκδώσουν ως προαπαιτούμενη δράση («prioraction») τη σχετική υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το 2019.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση, έστω και την υστάτη στιγμή, να μην καταργήσει την κοινωνική παροχή του ΕΚΑΣ καταδικάζοντας σε εξαθλίωση τους φτωχότερους των συνταξιούχων μας.

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

 

 

Περισσότερα

Κωδικοποιούν το Μνημόνιο!


ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

                                                                                                            24/5/2018

 

Κωδικοποιούν το Μνημόνιο!

 

Πρωτοφανής δέσμευση της κυβέρνησης

στα πλαίσια της τέταρτης αξιολόγησης!

 

Μια πρωτοφανή σε σκληρότητα δέσμευση ανέλαβε, μεταξύ των άλλων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη «Συμφωνία του Χίλτον» στις 23 Μαΐου 2018 για την τέταρτη αξιολόγηση του τρίτου και τέταρτου μνημονιακού προγράμματος (ν. 4336/2015 και 4472/2017).

Στόχος της κυβέρνησης και των δανειστών είναι να εμποδίσουν κάθε επόμενη κυβέρνηση να τροποποιήσει ή να καταργήσει τις μνημονιακές εργασιακές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις!

Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο της Συμφωνίας που κυκλοφόρησε μόνο στην αγγλική («Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Fourth Review of the ESM Programme, DRAFT-23 May 2018») chapter 4.1, p.20, η κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση (ως προαπαιτούμενο-«prior action») μέχρι τον Μάιο του 2018 να έχει συντάξει και ψηφίσει Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας και Κώδικα Εργασιακών Κανονιστικών Ρυθμίσεων, οι οποίοι θα περιέχουν όλες τις ουσιαστικές και κανονιστικές εργασιακές ρυθμίσεις των Μνημονίων!

Έτσι, ενώ η κυβέρνηση και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους την «καθαρή έξοδο» από το Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018, τρεις μήνες νωρίτερα, δηλαδή τον Μάιο του 2018, ανέλαβε την υποχρέωση να συντάξει και να ψηφίσει το νέο μνημονιακό Εργατικό Κώδικα που θα ισχύει για πολλές δεκαετίες!!

Είναι όντως η αποθέωση του εμπαιγμού του λαού μας!

 

Ιδού η ρύθμιση στα αγγλικά (chapter 4.1, page 20)

«Simplification of labour legislation. Existing labour laws will be streamlined and rationalised through the codification into a Labour Law Code and a Code of Labour Regulatory Provisions. In line with the dedicated technical support project which was launched in June 2017, the first draft of the Labour Law Code will be delivered by May 2018

 

 

Ιδού η δέσμευση της κυβέρνησης στα ελληνικά

«Απλούστευση της Εργατικής Νομοθεσίας. Οι ισχύοντες εργατικοί νόμοι θα συγκεντρωθούν και θα εξορθολογιστούν μέσω της κωδικοποίησης σε Κώδικα Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Κανονιστικών Εργασιακών Ρυθμίσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο τεχνικής υποστήριξης που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017, το πρώτο σχέδιο του Κώδικα Εργατικού Δικαίου θα παραδοθεί μέχρι τον Μάιο του 2018.»

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μην διαπράξει ένα ακόμη έγκλημα σε βάρος του περήφανου λαού μας.

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

 

Περισσότερα