?Tipping the Balance in Southeast Asia
آیا توازن در آسیای جنوب شرقی در حال واژگونی است؟


منبع: csis
آدرس وب:http://https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/pub...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ , November 2 2017
  United States
نویسنده (گان):Blaxland، John ؛ Greg، Raymond؛
کدبازیابی: 6D73B13
چکیده: نوشتارحاضر به بررسی تعاملات در روابط میان تایلند، آمریکا و چین با تمرکز بر کشور تایلند پرداخته است. نویسندگان این گزارش براساس نظرسنجی از بیش از 1800 افسر و مقام نظامی تایلندی، چگونگی نگاه آنها به قدرت‌های بزرگ و آیندۀ روابط آنها با تایلند را مورد بررسی قرار داده‌اند. براین‌ اساس نویسندگان موضوعاتی مثل چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌های داخلی تایلند بر چالش‌های جدید در روابط تایلند با آمریکا؛ چگونگی فراز و فرود روابط میان چین و تایلند؛ برداشت از تهدید نظامیان تایلند درقبال قدرت‌های بزرگ و ارزیابی سیاست‌ خارجی تایلند را مورد بررسی قرار داده‌اند.
موضوع(ات): ایالات متحده - روابط خارجی - تایلند؛ تایلند - روابط خارجی - ایالات متحده ؛ ایالات متحده - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - ایالات متحده؛ چین - روابط خارجی - تایلند؛ تایلند - روابط خارجی - چین؛ تایلند - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط:
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > جنوب شرقی آسیا > تایلند > سیاست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > روابط خارجی > چین >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > چین > روابط خارجی > ایالات‌متحده >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > جنوب شرقی آسیا > تایلند > روابط خارجی > ایالات متحده >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > روابط خارجی > تایلند >