Turkey's Kurdish Question: New Opportunities and Challenges
مسئله اکراد ترکیه: فرصت‌ها و چالش‌های جدید


منبع: / Center on the United States and Europe at Brookings
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۸۹ , December 10 2010
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 246C94C
چکیده: مرکز ایالات متحده آمریکا و اروپا در موسسه بروکینگز در دهم دسامبر سال 2010 نشستی را به منظور بررسی تاثیر چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی اقلیت کرد برای سیاست خارجی ترکیه برگزار کرد. کارشناسان این نشست معتقدند ترکیه اگرچه در سال‌های اخیر به‌عنوان بازیگر فعال منطقه فعالیت دارد و می‌کوشد سیاست خارجی جدیدی را تدوین نماید، اما اقلیت کرد این کشور به‌عنوان پاشنه آشیل باقی مانده است. اقلیت کرد این کشور فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی بسیار زیادی را برای آینده این کشور رقم خواهند زد. خصوصا این‌که آینده انتخابات و موفقیت سیاست خارجی این کشور به چگونگی مدیریت خواسته‌های اقلیت کرد به‌وسیله دولت آنکارا دارد.
موضوع(ات): ترکیه - سیاست خارجی؛ کردان - ترکیه؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: