Ukraiński

Kurs języka ukraińskiego dla początkujących

Kurs przeznaczony jest całkowicie dla początkujących. Podczas kursu zdobędziesz umiejętności językowe: czytanie, pisanie, konwersacje, rozumienie. Szczególny nacisk na umiejętności komunikacyjne.


Konwersację z języka ukraińskiego

Jeśli chcesz porozumiewać się bardziej efektywnie i mówić bardziej naturalnie, to nasze konwersacje z języka ukraińskiego pomogą ci rozwinąć umiejętności, które sprawią, że nabierzesz śmiałości w posługiwaniu się językiem ukraińskim w codziennym życiu i pracy. Nasz lektor czeka na propozycje tematów do konwersacji przed rozpoczęciem kursu. Zajęcia z konwersacji prowadzone są przez dynamicznego lektora, który w sposób ciągły wymusza mówienie i rozumienie. Zakres tematyki na zajęciach z konwersacji jest z góry określony przez studentów lub też jest on losowo wybrany przez lektora. Podstawą do dyskusji są materiały autentyczne (z prasy, radia i telewizji) lub aktualne wydarzenia. Nasze zajęcia z konwersacji prowadzone są w różnej formie i forma tych zajęć jest zmieniana z zajęć na zajęcia. Główne zagadnienia na zajęciach z konwersacji to przede wszystkim problemy społeczne, podróżowanie, nauka i badania naukowe, świat muzyki i filmu, literatura, znane miasta, ludzka natura, czas wolny, wakacje, zdrowie, zakupy, ochrona środowiska, polityka.