Välkommen till Doulakompaniet! 

 

Vårt mål är att alla föräldrar ska få en positiv förlossningsupplevelse.

 

Vår förhoppning är att detta i sin tur ska leda till en känsla av styrka, glädje och tillförsikt, som kan bli till stor hjälp i det fortsatta föräldraskapet.

 

 

 

Doula – kvinna som ger omvårdnad

En doula är en kvinna som själv har fött barn och som har erfarenhet av att stödja andra föräldrar inför, under och efter förlossningen.

Under nästan alla tidsepoker, och i nästan alla kulturer, har det funnits andra kvinnor runt den födande kvinnan. De har funnits där för att dela med sig av sin erfarenhet, sina praktiska kunskaper, sin styrka och sitt lugn. Erfarna kvinnors stöd till andra kvinnor under graviditet, förlossning och barnsängstid har inneburit ett slags systerskap, som har förts vidare från kvinna till kvinna, från generation till generation.

Men i och med att förlossningarna mer och mer flyttat in på sjukhusen har denna viktiga del av stödet till den födande kvinnan glömts bort. Något viktigt har därmed gått förlorat. Att föda barn är idag medicinskt säkrare – men ofta ensammare och mer stressfyllt än tidigare.

Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till denna historiska kvinnotradition.

”Doulan är den saknade biten i dagens förlossningsvård” Alice Gilgoff, barnmorska

Lyhördhet och ödmjukhet – viktigt hos en doula

Doulan vet att varje förlossning är unik och att det är viktigt att kvinnan får föda på sina egna villkor. Hon har en positiv syn på födandet och en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda.

Två av doulans viktigaste egenskaper är lyhördhet och ödmjukhet. Hon måste vara lyhörd för föräldrarnas önskemål och ödmjuk inför sin egen roll under förlossningen. Doulan är alltid till för föräldrarna. Hennes uppgift är att göra allt som står i hennes makt för att föräldrarna ska få en så positiv upplevelse som möjligt av sin förlossning.

Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller vilken form av smärtlindring man använder. Det beror i stället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad, samt på hur trygg man känner sig i födandet.

Doulans roll är klar. Hon är ett stöd för föräldrarna, inte en extra barnmorska. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

Det var som att ha en god fe med sig!

Martin

pappa, efter förlossning med doula, Amelia Vänta Barn 2001

Våra doulor

Vi i Doulakompaniet har själva fött barn och har många års erfarenhet av att arbeta som doulor. Tillsammans har vi över hundra uppdrag bakom oss, alltfrån planerade och akuta kejsarsnitt till sjukhus- och hemförlossningar. Flera av oss har också deltagit i Södersjukhusets treåriga forskningsprojekt om effekterna av doulastöd* och vi tycker att det är mycket stimulerande och tacksamt att arbeta som doula. Vid behov använder vi oss ibland också av frilansande doulor.

Vårt mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som både mamman och partnern kan minnas med glädje och som förhoppningsvis kan hjälpa dem att gå stärkta in i sin nya roll som föräldrar.
*Doulastudien på Södersjukhuset, Abstract av chefsöverläkare Peter Thomassen, 2001

Pysse Westander

ODIS-doula och förlossningspedagog

Camilla Kolmodin

ODIS-doula och förlossningspedagog

Katarina Rehn

ODIS-doula och amningsrådgivare i Amningshjälpen

Maria Cheadle

ODIS-doula, amningsrådgivare och profylaxinstruktör

Sylvie Renard

ODIS-doula

Katarina von Wachenfeldt

ODIS-doula och undersköterska

Johanna Rosén

DONA-certifierad doula

Aida Westlund

ODIS-doula

Vill du jobba med oss?

Just nu söker vi fler doulor som vill jobba tillsammans med oss. Kontakta oss så berättar vi mer. För att bli doula hos oss bör du ha gått en doulautbildning genom ODIS.

Föd med doula

Prisinformation

Ordinarie pris för att anlita en doula är 10 500 kr inkl. moms.

Vår filosofi är dock att det inte ska vara priset som avgör om man kan föda med doula eller ej.  Vi erbjuder därför en möjlighet att dela upp betalningen om man vill. Vi avsätter också 1 050 kr från varje uppdrag till en pott för att kunna sänka priset för den som behöver.

I priset ingår

Upp till två möten före förlossningen med doulan där ni kan prata i lugn och ro.

Doulajour tjugofyra timmar/dygn från två veckor före beräknat datum och ända fram tills barnet är  fött. Under denna tid håller doulan regelbunden  telefonkontakt med er.

Närvaro vid förlossningen från början till slut. Doulan möter upp på sjukhuset, om inte annat avtalats, och stannar hos er tills barnet är fött.

Ett avslutande möte med doulan efter förlossningen.

Kurser

Födelseförberedande kurs

Kontakta oss för mer information.

Amningsförberedande kurs

Vår doula Katarina Rehn håller med jämna mellanrum amningskurser i Amningshjälpen i Stockholms regi. Mer information hittar du på Amningshjälpens hemsida. Vi erbjuder också amningsförberedande samtal. Här kan ni få den kunskap ni behöver för en bra start på amningen och en positiv amningsupplevelse.

Förberedelsesamtal

Vill du prata om hur det kan vara att föda?

För dig som vill prata med någon inför din förlossning och hur du själv kan förbereda dig, utan att för den skull ha bestämt dig för att föda med doula erbjuder vi förberedelsesamtal. Vi pratar över telefon eller träffas.

Obs! Vi svarar inte på medicinska frågor eller ger medicinska råd.

Kontakta oss för bokning.

Hur går det till att föda med doula?

 

När ni har valt att föda med doula får ni träffa en doula för att tillsammans, i lugn och ro förbereda er inför förlossningen. Ni får då berätta om era personliga förhoppningar, önskemål och om er eventuella oro samt gå igenom vad ni förväntar er av doulan. Ni håller sedan telefonkontakt under perioden fram till att förlossningen sätter igång.

När förlossningen börjar kontaktar ni doulan, som sedan ansluter sig till er enligt överenskommelse. Doulan stannar hos er tills barnet är fött. Några veckor därefter ges tillfälle till ett uppföljande samtal med er doula, där ni tillsammans kan tala om hur ni upplevde förlossningen.

Upplägget kan se lite olika ut beroende på hur hög beläggning vi har. Vanligtvis jobbar vi i team så det är två eller tre doulor som tillsammans hjälps åt att täcka jouren. Ni får alltid möjlighet att prata med alla inblandade doulor.

Vad är doulans roll i förhållande till partnern?

En doula kan aldrig ta över partnerns plats. Partnern kommer alltid att vara det allra viktigaste stödet för mamman. En del partners är först tveksamma till att ha med en doula på förlossningen. De kan oroa sig för att doulan ska ta över som den viktigaste stödpersonen. Detta är dock inte alls doulans roll.

Många märker i stället att doulans närvaro faktiskt tar bort en hel del av den press som annars skulle ligga på partnern, om denne vore ensam med den födande kvinnan. När pressen minskar kan partnern slappna av, och därmed vara ett bättre stöd.

En partner som är orolig, stressad och spänd riskerar att förmedla dessa känslor till mamman. En partner som är lugn och känner tillförsikt och trygghet är en fantastisk hjälp. Man kan alltså säga, att doulan genom sin trygga närvaro gör att partnern blir ett ännu bättre stöd!

Partnern är oersättlig i kraft av sin kärlek till kvinnan och barnet, men han eller hon saknar den kunskap och den erfarenhet av förlossningar som doulan har. Detta gör doulan till ett unikt komplement i ett lag vars främsta uppgift är att stötta kvinnan.

Hur många gånger träffar man sin doula före förlossningen?

Det beror helt på vilka behov föräldrarna har. I vårt pris ingår två möten men det går att ordna fler mot en extra kostnad om det finns behov av det. Doulan och föräldrarna håller också telefonkontakt under perioden fram till förlossningen.

Vad gör vi om vi inte gillar vår doula?

Det är viktigt att personkemin stämmer mellan föräldrarna och doulan. Skulle ni inte trivas med er doula har ni oftast möjlighet att byta.

Vad händer om doulan blir sjuk och inte kan komma när det är dags?

Vi i Doulakompaniet fungerar alla som reserver för varandra. Skulle doulan få förhinder så kallas en annan doula in.

Vilken är doulans roll i förhållande till personalen?

Doulans roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen. Hon ger inga medicinska råd. Det är barnmorskan som har det medicinska ansvaret vid alla normala förlossningar, och vid eventuella komplikationer tillkallar barnmorskan läkare. Doulan har sitt ansvar gentemot föräldrarna. Hennes roll är enbart stödjande.

Hur orkar doulan göra ett bra jobb en hel förlossning?

För det mesta är det inget problem, men ibland kan situationer uppstå då doulan känner att hon inte kommer att orka göra ett bra jobb hela vägen. Då kommer doulan, för att ni ska få bästa tänkbara stöd, att kontakta en av de andra doulorna som kommer och tar över huvudansvaret för uppdraget. Detta sker självklart i samråd med föräldrarna och på ett sätt där föräldrarnas välbefinnande står i fokus.

Vad händer om jag föder för tidigt?

Om det finns skäl att tro att barnet kommer att födas för tidigt, till exempel vid tvillinggraviditet, kan vi skräddarsy en lösning där vi anpassar jourperioden efter föräldrarnas önskemål.

Var finns ni?

Idag kan du som ska föda i Stockholm anlita Doulakompaniet.

Maila oss

Kontaktinformation

E-post: info@doulakompaniet.se

Org.nr: 769604-7138

Doulakompaniet har F-skattesedel