Po vydání souhlasného stanoviska MŽP k EIA Letiště Vodochody se mezi mnoha našimi spoluobčany (a možná také díky mediální masáži vedení a.s. Letiště Vodochody) rozšířila skepse a názor – Tak už je to prohrané, už to mají jisté!

Nikoliv. Jestliže se 4 (slovy čtyři!) roky dařilo úspěšně odolávat snaze investora protlačit souhlas, znamená to, že naše kritická pozice k projektu a argumenty, které jsme snášeli, znamenaly správné vyhmátnutí slabin projektu a jeho škodlivého dopadu na okolní obce, jejich obyvatele a přírodu v okolí. Bylo to také masivní zapojení občanů ve všech fázích procesu až po jeho veřejné projednání (svou masovou účastí a délkou možná ustavilo český rekord), které tvořilo protitlak snahám investora rychle „propasírovat“ na MŽP žádoucí souhlas s projektem. Jinak by nám už nad hlavou hučela a smrděla letadla.

Dobrou zprávou pro nás všechny je, že představenstvo Středočeského kraje změnilo po výměně hejtmana stanovisko a dnes je s námi zajedno v negativním pohledu na uvedený projekt. Občanská sdružení z Báště, Dolan a Panenských Břežan iniciovala schůzku starostů a občanských sdružení s vedením kraje, která proběhla 20/11/2013 v Praze. Dolany tam zastupovalo OS (ing. Stulík) a za obec se účastnil ing. Hálkov.

Na jednání byly předneseny návrhy na konkrétní kroky, kterými by mohl kraj podpořit úsilí o zastavení projektu. Jedním z nich je návrh na změnu pověřeného stavebního úřadu (z Klecan do Kralup n/Vlt.), negativní stanovisko k výsledku EIA chce hejtman za kraj osobně sdělit ministrovi životního prostředí. Jak jsem již prezentoval na veřejném projednání EIA, znehodnocení soukromého bytového fondu v okolních obcích představuje ztrátucca7 miliard Kč. Navrhli jsme proto kraji, aby si také zkusil spočítat negativní dopad projektu na majetek kraje/obcí.

Úžasné bylo vystoupení ing.Bartoše, starosty Libčic n/Vlt, který vystoupil s podporou sousedů v odporu k projektu i když se domnívá, že pro jeho město nebudou dopady nijak významné. Za takový projev solidarity jsem mu na místě poděkoval.

Na závěr bylo dohodnuto vytvoření šestičlenné pracovní skupiny ze zástupců kraje a obcí/OS, které má konkretizovat akce, které ve prospěch zrušení projektu může udělat kraj v rámci svých oprávnění a pravomocí, jako samosprávný územní orgán.

Po setkání následovala tisková konference, na které byly informovány sdělovací prostředky a to jste v nich jistě již 20 nebo 21/11 zaregistrovali.

Závěr: máme za sebou první šarvátku, boj pokračuje, získáváme spojence a flintu do žita házet nebudeme (ostatně – je po žních :-) )!

Autor: Ing. D. Hálkov

1 komentář | Kategorie: Letiště Vodochody

Středočeský kraj a obce protestující proti rozšíření letiště ve Vodochodech vytvoří šestičlennou pracovní skupinu, která posoudí možnosti, jak by se dalo rozšíření letiště zabránit. V pracovní skupině budou čtyři zástupci obcí a dva zástupci kraje. Závěry chce představit do konce roku. Uvedl to náměstek hejtmana pro životní prostředí Marek Semerád (ČSSD) po setkání vedení kraje a starosty obcí z okolí letiště.

Ministerstvo životního prostředí na konci října v rámci řízení EIA souhlasilo s rozšířením letiště ve Vodochodech, které leží na sever od Prahy. Vymínilo si však 124 podmínek, které jsou nezbytné pro zachování životního prostředí a ochrany obyvatel před hlukem. Proti vzniku letiště bojují občanské iniciativy a nesouhlasí s tím ani Středočeský kraj. “Protestujeme proti tomu rozšíření letiště a megalomanskému záměru investora,“ uvedl zástupce iniciativ Petr Utěkal.

Zhruba 20 obcí sdružených do iniciativy Stop Letišti Vodochody chce podat návrh na zrušení kladného stanoviska dopadu plánovaného rozšíření letiště na životní prostředí (EIA). Obce se také chtějí obrátit na Evropskou komisi se stížností na řízení EIA. V návrhu o zrušení dokumentace chtějí argumentovat tím, že resort ani zpracovatel posudku nevypořádali jejich připomínky. Iniciativa se chce dál účastnit územního a stavebního řízení, kterými ještě musí vznik letiště projít. V dalších krocích by případně zvažovala i žalobu.

Nově vytvořená pracovní skupina má podle Semeráda právě posoudit všechny tyto možnosti a vytvořit plán dalšího postupu. „Úkolem pracovní skupiny je posoudit, zda můžeme vyhovět požadavkům jednotlivých obcí a zda nenarazíme na platnou legislativu,“ uvedl Semerád.

MŽP v podmínkách, které musí investor rozšíření letiště splnit, uvedlo například dostavění přivaděče na dálnici D8, omezení počtu startů a přistání letadel nebo rozměry strojů, které bude moci vodochodské letiště přijímat. Za rok podle úřadu může letiště odbavit 35 tisíc startů a přistání, což je zhruba čtvrtina objemu odbavených strojů na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni.

Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá společnost Penta. Aero koupila od státu na začátku roku 2007 za tři miliardy korun. Na letišti chce v budoucnu odbavovat ročně 3,5 milionu cestujících hlavně nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů. Fungovat by začalo nejdříve v roce 2016.

Článek převzat ze serveru Tyden.cz - Kraj a obce se spojily protir rozšíření letiště Vodochody

Bez komentářů | Kategorie: Letiště Vodochody

Ve středu 30. října 2013 zveřejnilo MŽP

souhlasné stanovisko

se záměrem rozšíření LKVO.

I přes značný počet připomínek k Dokumentaci záměru došlo k vydání souhlasu, se kterým zásadně nesouhlasíme !!!

Jak byly vypořádány vaše připomínky se můžete dozvědět ve stanovisku.

Celé stanovisko je dostupné na

V současné době připravujeme odpověď na několika frontách

 • zrušení stanoviska právní cestou, na podkladech se pracuje, budeme vás informovat, když bude něco nového
 • stížnost Evropské Komisi na řízení a provádění procesu EIA v ČR
 • stížnost na Ministerstvo Dopravy na nelegální pokus o vyhlášení Ochranného Hlukového Pásma.

Vyhlášením kladného stanoviska MŽP náš odpor proti LKVO nekončí !!!

Jako občanské sdružení se budeme účastnit návazných územních a stavebních řízení.

1 komentář | Kategorie: Letiště Vodochody

Ochranné hlukové pásmo letiště Vodochody

Úřad civilního letectví (UCL)  zahájil řízení o vyhlášení ochranného hlukového pásma (OHP) letiště ve Vodochodech.

Jeho účelem není ochrana nás, obyvatel, ale naopak zájmů letiště Vodochody před námi,  našimi právy na  zdraví a majetek. To vše bez náhrady.

Dolany by se staly obcí, o které  bude rozhodovat Letiště Vodochody a Úřad pro civilní letectví.  Tím by byly  určeny k postupné likvidaci, protože jejich prioritou je  snižování počtu osob vystavených nadměrnému hluku z leteckého provozu  právě v ochranném hlukovém pásmu

Ochranné hlukové pásmo je v návrhu zpracováno na současný provoz letiště a v této podobě zahrnuje  téměř polovinu Dolan směrem  od TJ Sokol,  železničního přejezdu přes Vlasákovi, dolanskou školu, Klírovi, Vidimovi  - v podstatě celé “staré Dolany”.

Můžeme se nyní k tomuto záměru vyjádřit dvojím způsobem

 • Námitkou a připomínkou.
 • Námitku podávají občané jejichž majetek je v OHP  a je dotčen tímto záměrem
 • Připomínku pak ostatní obyvatelé Dolan.

Je úplně jedno, zda někdo je či není v nyní navrhovaném hlukovém pásmu. Plánovaným provozem letiště budeme postiženi všichni stejnou měrou, protože projde-li tento záměr, pak může být   hlukové pásmo  rozšířeno na celé Dolany aniž bychom se k tomu mohli později vyjádřit.

Po konzultaci s právníky jsou připraveny  vzory  námitek a připomínek  k zaslání na UCL. Můžete je využít jako podklad pro své vlastní námitky a připomínky či  je do těchto vzorů  doplnit.

Návrh OHP

Kompletní vyhlášení návrhu OHP je dostupné zde Navrh OHP LKVO

Vzory

Termín vlastního odeslání poštou: do  9.10.13
alternativně  je možné do 8.10.13 na OÚ a v prodejnách, občanské sdružení zajistí podání na podatelně ÚCL.
Adresa: Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 00 Praha 6

Vzory NÁMITEK A PŘIPOMÍNEK jsou v tištěné formě také k dispozici na Obecním úřadě a v prodejnách.

vzory námitek a připomínek:

Námitky UCL OHP Vodochody – Nemovitost JE v OHP

Připomínky UCL OHP Vodochody – Nemovitost NENÍ v OHP

Připomínky UCL OHP Vodochody zkrácená verze – Nemovitost Není v OHP

Námitky Nemovitost JE v OHP

Námitky – Nemovistost NENÍ v OHP

Bez komentářů | Kategorie: Letiště Vodochody

Včera se podařilo s pronajímatelem PVA Letňany domluvit možnost pronájmu venkovního štěrkového parkoviště, které se nachází vpravo od vjezdu do areálu PVA Letňany. U tohoto parkoviště bude parkovací služba a informační parkovací tabule, že se jedná o vyhrazené parkoviště pro toto veřejné projednání. Mohou zde parkovat jak osobní vozy, tak autobusy. Parkoviště bude zdarma a je nezbytné jej opustit do hodiny od ukončení veřejného projednání. Zároveň zvažte využití MHD, jelikož areál se nachází 3 minuty pěšky od stanice metra Letňany a jezdí sem cca 15 linek autobusů, vč. příměstských.

Bez komentářů | Kategorie: Letiště Vodochody

Doprava na veřejné projednání je organizována následovně:

Trasa č. 1

 • Odolena Voda (Dolní nám. U Pošty)                         11,00     14,00     17,00
 • Odolená Voda (Klub Aero)                                           11,05     14,05     17,05
 • Panenské Břežany(zastávka U Školy)                       11,15     14,15     17,15
 • Bášť (Obecní úřad)                                                            11,25     14,25     17,25
 • Měšice (Obecní úřad)                                                      11,35     14,35     17,35
 • Líbeznice (Fotbalové hřiště)                                        11,40     14,40     17,40

Trasa č. 2

 • Dolany  (u malého hřiště)                                             10,40     13,40     16,40
 • Kralupy (Nádražní ul. proti ČD)                                 10,50     13,50     16,50
 • Užice (autobusová zastávka)                                      11,00     14,00     17,00
 • Chvatěruby (autobusová zastávka)                         11,10     14,10     17,10
 • Zlončice (u Obecního úřadu)                                      11,15     14,15     17,15
 • Kozomín (autobusová zastávka)                               11,20     14,20     17,20
 • Postřižín (u kapličky)                                                     11,25     14,25     17,25
 • Máslovice (u Obecního úřadu)                                   11,35     14,35     17,35
 • Vodochody (u Obecního úřadu)                                11,45     14,45     17,45

Trasa 1 + 2   ZPĚT

 • Odjezdy z Letňan                                                              16,00     20,00     24,00

Uvedené časy odjezdu jsou pouze orientační.

Prosíme občany, aby se na místo odjezdu dostavili s časovým předstihem

V případě, že bude autobus zaplněn již v části trasy, prosíme občany o strpení s tím, že autobus zbylé zastávky projede a po vysazení pasažérů v Praze se vrátí a svoz provede dodatečně.

Bez komentářů | Kategorie: Letiště Vodochody

Ministerstvo životního prostředí stanovilo nový termín veřejného projednání EIA pro „Letiště Vodochody“

datum:     23.7.2013
čas:          12:00 hod (vstup umožněn od 11:00)
místo:       Výstaviště Praha – Letňany, hala č. 2 (vstup halou č. 1)
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Vyhlášení veřejného projednání je zde - Verejne projednani 2

Pro další informace sledujte web http://www.stopletistivodochody.cz a nástěnky v obci.

Doufám, že se, i přes termín uprostřed prázdnin, uvidíme v hojném počtu.

Bez komentářů | Kategorie: Letiště Vodochody

článek převzat z www.stopletistivodochody.cz
Ministerstvo životního prostředí zrušilo veřejné projednání EIA pro „Letiště Vodochody“, které bylo plánováno na pondělí 17. června 2013. Vyhovělo žádosti Kralup nad Vltavou, které se musejí stejně jako další obce Dolního Povltaví věnovat odstraňování následků povodní.
„Starostové dotčených obcí, organizace v regionu a hlavně většina občanů se do dnešních dnů vyrovnávají s důsledky více než stoleté vody. Naše myšlenky, práce na zdolávání následků povodní a čas nám nedovoluje se  řádně připravit na toto – pro široké okolí důležité jednání . I samotné místo projednání – kralupský zimní stadion – teď slouží jako nouzový sklad humanitární pomoci,“ napsal v dopise ministrovi starosta Kralup Petr Holeček.
Ministerstvo životního prostředí podle svého dnešního vyjádření hledá nový termín pro jednání, které by se mělo uskutečnit „v řádu několika týdnů“.
„Oceňujeme rozhodnutí ministerstva. Obce zasažené povodní a jejich obyvatelé teď řeší na prvním místě bezprostřední problémy. Nezbývá přirozeně prostor na jednání, které na druhou stranu může mít závažné dlouhodobé dopady,“ doplňuje starosta obce…
Zrušením veřejného jednání ale není dotčena lhůta pro podání písemných připomínek k posudku EIA pro uvedený záměr. Občané i obce mají čas do 14. června 2013, aby Ministerstvu životního prostředí ČR zaslali své námitky k nedávno zveřejněnému dokumentu. Další příležitost pak budou mít až při samotném veřejném projednání.

Bez komentářů | Kategorie: Nezařazené

Vzorové dopisy k podání připomínek k posudku záměru LKVO budou k dispozici od soboty 8.6.2013 v prodejnách U Jirásků, U Macharů a na Obecním úřadě.  Na těchto místech je také můžete osobně odevzdat, my zajistíme jejich předání na MŽP.

Připomínáme termíny pro odevzdání připomínek

 • do 12.6. v prodejnách a na Obecním úřadě
 • do 14.6. na MŽP

K dispozici je dáváme také elektronicky:

Vzor stanoviska Dolany (1)

Vzor stanoviska Dolany (2)

Vzor stanoviska Dolany (3)

Vzor stanoviska Dolany (4)

Vzor stanoviska Dolany (5)

Bez komentářů | Kategorie: Nezařazené

Kde jsme nyní v procesu EIA?

Postup EIA (s vyznačením aktuálního stavu)

 • Oznámení
  • připomínky: odevzdány
 • Dokumentace
  • připomínky: odevzdány
 • Posudek                                                          nyní jsme zde
  • připomínky : odevzdat do 12.6.2013 v Dolanech, do 14.6. na MŽP
 • Veřejné projednání : pondělí 17.6.2013 v Kralupech (přesný začátek  není zatím známý, ale počítejte s dopolednem. Více informací o veřejném projednání podáme v následujících dnech)
 • Stanovisko MŽP : předběžně do 27.7.2013

Co je nutné nyní udělat?

-    Opět zaslat písemný protest tj. napsání vlastního dopisu s připomínkami na adresu

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10

-    Budeme opět připravovat vzory dopisů, které můžete podepsat a eventuálně doplnit. Dopisy budou k dispozici v prodejnách U Jirásků, U Macharů a na Obecním úřadě. Tam je také můžete osobně odevzdat, my zajistíme jejich předání na MŽP.

TERMÍN: nejpozději do 12.6.2013

Bez komentářů | Kategorie: Nezařazené