Nacházíte se zde: Úvod

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVKOTLÍKOVÉ DOTACE 2016


RODINNÉ DOMY NA MÍRU

Naše projekční kancelář se zabývá především vypracováním projektových dokumentací nových rodinných domů dle požadavků zákazníka. Projekty rodinných domů jsou zpracovávány ve spolupráci projektant - zákazník dle vlastních návrhů a požadavků, tzv. "DOMY NA MÍRU"

Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech požadovaných stupních:

  • studie
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provádění stavby
  • zaměření stávajícího stavu
  • zaměření skutečného provedení stavby

Rozsah projektových dokumentací je v souladu s vyhláškou  499/2006 o dokumentaci staveb.                Ke stažení zde 

 K projektové dokumentaci zpracováváme Průkaz energetické náročnosti budov a Požárně bezpečnostní řešení.


Porovnání naší projektové dokumentace a katalogového projektu:

Naše projektová dokumentace je zpracovaná zákazníkoví přesně na míru. Před jejím vypracováním jsou se zákazníkem konzultované veškeré požadavky na novostavbu rodinného domu, základní parametry, velikosti, výška, tvar, dispoziční řešení, výběr materiálu a technologií. Také je ujasněna velikost pozemku, jeho svažitost a umístění stavby v terénu, počet požadovaných přípojek inž. sítí, případně napojení pozemku na příjezdovou komunikaci.To vše je zapracované do architektonické studie. Po odsoulašení studie zákazníkem je zpracován konečný projekt pro stavební řízení v rozsahu platné vyhlášky č. 499/2006 Sb. Samozřejmostí je spolupráce projektanta po celou dobu stavby, kde se mnohdy řeší drobné změny, či úpravy při realizaci. Tyto změny pak projektant jednoduše zapracuje do projektové dokumentace skutečného provedení stavby potřebné ke kolaudaci.

Katalogový projekt je určený  pro  zákazníky, kteří se spokojí s určitým typem rodinného domu. I když těchto projektů je nepřeberné množství,  hodně lidí tam nenajde to, co hledá. Na druhou stranu dobře poslouží jako inspirace k řešení jejich nového bydlení. Tyto projektové dokumentace jsou především řešené k osazení na pozemku, který je v úplné  rovině. K projektu takového domu je třeba dopracovat minimálně dokumentaci pro osazení do terénu, výkresy základů, celkovou situaci , projektové dokumentace veškerých přípojek a většinou také napojení pozemku na příjezdovou komunikaci. Také je třeba počítat s umístěním rodinného domu do různých základových půd, sněhových a větrových oblastí, což by mělo být posouzené novým statickým posudkem.

Pokud porovnáme tyto projekty cenově, tak v konečné fázi naše projektová dokumentace je max. na stejné cenové úrovni katalogového projektu. S ohledem na to , že většinou stavíte na celý život a máte jasné představy o Vašem budoucím bydlení, tak se investice do projektové dokumentace "na míru" určitě vyplatí.

 

Ceník projektových prací:

Kompletní projekt rodinného domu ke stavebnímu řízení dle vyhl. 499/2006 Sb, včetně osazení do terénu, přípojek, Průkazu energetické náročnosti budov a Požárně bezpečnostního řešení                          .....  od 19 900Kč

Projektová dokumentace je dodávaná v 6 vyhotoveních.

Přesnější cenová nabídka lze určit po získání více informací ohledně požadavků na rodinný dům

 

Dílči projektové dokumentace:

projekt osazení do terénu ...... 9 990,-Kč   ( příplatek za svažitost 1990,-Kč za každých 0,5m na obvodu stavby)

přípojka vody  ......................... 3 000,-Kč

přípojka plynu  ........................ 3 500,-Kč

kanalizační přípojka - VK .........  3 000,-Kč   (v ceně není zahrnuty projekt veřejných části kanalizace)

kanalizační přípojka - žumpa .... 2 500,-Kč

elektro přípojka ........................ 3 500,-Kč   (většinou řeší ČEZ a.s. v ceně poplatku za připojení)

dopr. napojení na komunikaci ... 2 500,-Kč

projekt oplocení ........................ 2 000,-Kč

 

Pracovníci firmy PVD FORMIX s.r.o. se zabývájí od roku 1999 projektovými pracemi pro výstavbu.

Veškeré projekty zpracováváme dle současných technických požadavků s odbornou garancí - autorizací. Za dobu naši činnosti  jsme zpracovali desítky projektů, které byly realizovány, nebo u kterých realizace probíhá.


| | Mapa webu | Nahoru  ↑