تاریخچه شرکت

شركت مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا(سهامي خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۲ تاسیس و تحت شماره ثبت ۳۵۶۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۳۸۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسیده و دفتر مركزي آن واقع در خيابان ملاصدرا، خيابان شیراز جنوبی، بن بست آقاعلیخانی شرقی، پلاك ۶ می باشد. در حال حاضر شركت مديريت مراكز اقامتي مهر سياحت سبا (سهامي خاص) از جمله شركت هاي فرعي شركت توسعه کسب و کار سبا(سهامي خاص) است.
شرکت توسعه کسب و کار سبا(سهامی خاص) طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور از محل ذخایر فنی شركت سهامی بیمه ایران با نام شرکت سرمایه گذاری پویان(سهامی عام) در دی ماه ۱۳۷۱ تاسیس و تحت شماره ثبت ۹۴۹۶۴ دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۶ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران(سهامی خاص ) و سپس براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ به شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا(سهامی خاص) تغییر یافت و سپس به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۹۲۸۷ مورخ ۱۳۹/۰۴/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به “توسعه کسب و کار سبا” تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در حال حاضر، شركت توسعه کسب و کار سبا(سهامی خاص) از جمله شركت های فرعی شركت سهامی بیمه ایران است . مركز اصلی شركت واقع در میدان ونك خیابان ملاصدرا ، خیابان پردیس، پلاك ۳۳ می باشد.