Slide Left Slide Right

Welkom

Oomen Van der Putten Advocaten

Maak kennis

mr. K.C.A.M. (Kitty) Oomen | mr. D.P.J. (Daniëlle) van der Putten

Maak kennis

Welkom

Oomen Van der Putten Advocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor dat zich richt op particulieren en ondernemers. Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering, deskundigheid, een flexibele werkhouding en goede bereikbaarheid. Oomen Van der Putten Advocaten is gespecialiseerd in Familierecht, Strafrecht en Jeugdrecht. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor alle aanverwante rechtsgebieden, zoals huurrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en bestuursrecht.

Advocaten

Oomen Van der Putten Advocaten is in 2014 opgericht door Kitty Oomen (M: 06 -24 87 44 00) oomen@oomenvanderputten.nl en Daniëlle van der Putten (M: 06 – 28 25 90 06) vanderputten@oomenvanderputten.nl

 

OVER ONS

mr. K.C.A.M. (Kitty) Oomen
Kitty Oomen is in 2009 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam binnen de afstudeerrichting Strafrecht. Kitty staat particuliere cliënten bij die met justitie in aanraking komen. U kunt voor alle soorten strafzaken en in alle fasen van het strafproces bij Kitty terecht. Kitty richt zich voornamelijk op de commune strafrechtpraktijk, waaronder in het bijzonder drugszaken, ontnemingszaken, levens- en geweldsdelicten, vermogensdelicten, verkeersstrafzaken en jeugdstrafzaken. Kitty is secretaris van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en (als oud-voorzitter) lid van de Vereniging de Jonge Balie Breda. Internationale ervaring heeft Kitty opgedaan door haar studie aan de Santa Clara University te Californië, USA. Daarnaast heeft Kitty als griffier gewerkt bij het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, zittingsplaats Curaçao. In 2015 heeft Kitty de Opleiding Specialisatie Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut afgerond.
mr. D.P.J. (Daniëlle) van der Putten
Daniëlle van der Putten is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na haar studie heeft Daniëlle gewerkt op verschillende advocatenkantoren in de functie van secretaresse, juridisch medewerker en later als advocaat. Daniëlle staat mensen bij die problemen ervaren op het gebied van het personen- en familierecht in brede zin. Hierbij kunt u onder meer denken aan echtscheidingen, verbreking samenleving, boedelscheidingen, alimentatie, omgang, gezag, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Daarnaast staat zij mensen bij op het gebied van sociale zekerheidsrecht, huurrecht en arbeidsrecht. Haar inzet beperkt zich niet enkel tot het juridische probleem, maar omvat een persoonlijke begeleiding in het traject waarmee u te maken kunt krijgen in vaak een zware en emotionele periode. Daniëlle vindt het belangrijk dat mensen op deskundige en professionele wijze bijgestaan worden, maar vindt het daarnaast tevens van belang dat mensen zich veilig voelen op een moment dat ze in een uiterst kwetsbare periode van hun leven zitten en is daardoor betrokken bij haar klanten.

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.

- John F. Kennedy -

Rechtsgebieden

Oomen Van der Putten Advocaten is gespecialiseerd in Familierecht, Strafrecht en Jeugdrecht. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor alle aanverwante rechtsgebieden, zoals huurrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en bestuursrecht.

  • Personen- en familierecht
  • Strafrecht
  • Jeugdrecht
  • Bestuursrecht
  • Huurrecht
  • Arbeidsrecht

 

Personen- en familierecht
Het personen- en familierecht is een ruim rechtsgebied. Het omvat eigenlijk alles wat te maken heeft met familiebetrekkingen en de hoedanigheid en bevoegdheid van personen. Binnen ons kantoor behandelen wij de zaken binnen dit ruime rechtsgebied. Hierbij kunt u denken aan echtscheidingen, verbreking samenwoning, boedelscheidingen, alimentatie, omgang, gezag en erkenning/vaststelling vaderschap.


Familierechtelijke gebeurtenissen zijn aangelegenheden die vaak diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Het is daarom van belang dat u de juiste en passende bijstand ontvangt die past bij uw situatie. Binnen het personen- en familierecht kan op verschillende manieren naar een oplossing van uw probleem worden toegewerkt. U kunt rekenen op juridische bijstand en deskundig advies door een betrokken advocaat. Samen met u zal bekeken worden welke route bewandeld moet worden.
Strafrecht
Iedereen kan met strafrecht in aanraking komen. Indien u verdacht wordt van een misdrijf of een overtreding, is het van belang om bijstand van een strafrechtadvocaat in te schakelen. In het strafrecht gaat het immers om een procedure tussen een persoon en de Nederlandse Staat. Het Openbaar Ministerie treedt daarbij op namens de Staat. Als u voor het eerst met het strafrecht geconfronteerd wordt, komt er veel op u af en is het van belang advies in te winnen. Indien u wordt aangehouden en verhoord, dan kunt u via de politie uw eigen voorkeursadvocaat laten inschakelen. Deze kosten worden dan vervolgens vergoed door de Staat. Het kan ook zijn dat u door middel van een strafbeschikking of een dagvaarding wordt betrokken in het strafrecht. Ook dan is het van belang om een strafrechtadvocaat in te schakelen om u goed voor te bereiden en u bij te staan ter zitting.
Jeugdrecht
Onder Jeugdrecht vallen onder meer de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarige kinderen. Dit zijn vergaande en ingrijpende maatregelen in een veelal gedwongen setting. Juist wanneer het om kinderen gaat, is het van belang dat u op juiste en passende wijze bijstand krijgt. Deze bijstand kan bestaan uit het geven van advies, het inzetten van bemiddeling met betreffende instanties en uiteraard uit het verlenen van juridische bijstand in procedures bij de rechtbank. Daarnaast komen ook jongeren regelmatig in aanraking met de politie en derhalve met het strafrecht. Zeker als jongeren vastzitten is het van belang om snel te handelen. Minderjarigen horen niet thuis in de cel. Het is dan van belang zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen. De gevolgen voor de toekomst van jongeren kunnen ze vaak zelf niet overzien. Een strafblad heeft immers grote gevolgen. Wij staan de minderjarigen hierin vakkundig bij. Bijstand van minderjarigen is vaak kosteloos.

Ons kantoor

Tarieven

Oomen Van der Putten Advocaten staat cliënten zowel bij op basis van een vooraf afgesproken uurtarief als op basis van gesubsidieerde rechtshulp (pro deo).

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zullen wij voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Binnen een week zult u hierover per post uitsluitsel ontvangen. De Raad voor Rechtsbijstand zal per zaak aan u een eigen bijdrage opleggen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw (gezamenlijk) jaarinkomen.
Uurtarief
Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of u wenst liever bijstand op betalende basis, dan zullen wij tijdens het eerste gesprek duidelijke afspraken met u maken over het te hanteren uurtarief. De hoogte van het vooraf overeen te komen uurtarief is afhankelijk van de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Wij brengen geen kantoorkosten aan u in rekening.

In het strafrecht geldt dat indien u wordt vervolgd en in bewaring wordt gesteld u ambtshalve een advocaat krijgt toegevoegd. Minderjarigen krijgen altijd een advocaat toegevoegd. Dit betekent dat wij minderjarigen altijd kosteloos bij kunnen staan. In geval van gesubsidieerde rechtsbijstand spannen wij ons uiteraard net zoveel in als wanneer u op betalende basis door ons wordt bijgestaan.

Bankgegevens
Oomen Van der Putten advocaten is een samenwerkingsverband tussen KCAM Oomen Advocatuur en DPJ van der Putten Advocatuur. U zult van een van beiden een declaratie ontvangen en wij verzoeken u om het declaratiebedrag over te maken op het rekeningnummer zoals vermeld op uw declaratie.

KCAM Oomen Advocatuur (KvK 61073733en BTW-nummer 155281689B01): rekeningnummer NL76 ABNA 0533113326.
DPJ van der Putten Advocatuur (KvK 61127264en BTW-nummer NL152396081B01): rekeningnummer NL76 ABNA 0574 9462 25.
Stichting Beheer Derdengelden Oomen Van der Putten Advocaten (KvK 61283843): rekeningnummer NL95ABNA0426430735.

oomen@oomenvanderputten.nl

vanderputten@oomenvanderputten.nl

Oomen Van der Putten Advocaten, Generaal Winkelmanstraat 2a, 5025 XR Tilburg

Contact

OOMEN VAN DER PUTTEN ADVOCATEN

Generaal Winkelmanstraat 2a
5025 XR Tilburg
T: 013 – 737 02 36
F: 013 – 744 03 44

MR. K.C.A.M. (KITTY) OOMEN
Advocaat
M: 06 -24 87 44 00
oomen@oomenvanderputten.nl

MR. D.P.J. (DANIËLLE) VAN DER PUTTEN
Advocaat
M: 06 – 28 25 90 06
vanderputten@oomenvanderputten.nl