Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

"אובר בוקינג" בטיסה – פיצוי על איחור בטיסה

התייצבתם במועד לטיסה עם כרטיס שרכשתם ממיטב כספכם, וגיליתם שהטיסה המריאה ליעדה – אבל כשאתם לא על סיפון המטוס. רישום יתר Over Booking הוא תופעה הנפוצה בקרב כלל חברות התעופה – בעיקר בטיסות סדירות.

פיצוי על איחור בטיסה כתוצאה מרישום יתר – Over Booking

חברות התעופה נוהגות לרשום מספר גבוה של נוסעים לעומת כמות המושבים שבמטוס, וזאת על מנת למקסם את הרווח הכלכלי מהטיסה. חברות התעופה נוהגות לערוך מבעוד מועד סטטיסטיקות הנוגעות לטיסות וליעדים, וכך הן מגלות מהו שיעור הנוסעים הממוצע שלא מופיע לטיסה 'נו-שואו' (No Show). שיעורי ה"נו-שואו" משתנים בין חברות התעופה. למשל, באירופה מעריכים כי מדובר בממוצע של 1,000 נוסעים על כל 10,000 נוסעים.

מהו גובה הפיצוי על איחור טיסה – לחצו למעבר

חברות התעופה אינן מחויבות לדווח כי רכשתם כרטיס כ"אובר-בוקינג", אולם סוכני נסיעות יכולים לדעת ולהתריע שמדובר בטיסה מלאה במיוחד. אם לא תרצו למצוא את עצמכם בשדה התעופה ממתינים לסידור חלופי אשר יביא אתכם בסופו של יום ליעדכם – יש להקפיד ולהגיע לדלפקי "הצ'ק אין" 3 שעות מראש או לבצע רישום מוקדם לטיסה באמצעות אתר האינטרנט של החברה. יצוין, כי על פי נהלי החברות במקרים מעין אלה, הנוסעים אשר ביצעו את תהליך ה"צ'ק אין" ראשונים עולים לטיסה, ובמידה ואין מתנדבים הנוסעים אשר הגיעו אחרונים לדלפקים ינודבו בעל כורחם להישאר בשדה התעופה.

למעבר לקריאה על חוק טיבי – זכויות הנוסע לפיצוי כספי

מהו גובה הפיצוי על "אובר בוקינג"?

הפיצוי אשר נקבע בסעיף 5 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012 קובע כי מלבד השבת מחיר הכרטיס או הנפקת כרטיס חלופי לאותו היעד, זכאי הנוסע לשירותי סיוע (אוכל, שתייה, תקשורת ולינה) ולפיצוי כספי נוסף אשר נע בין ‭1,250‬ ש"ח ל‭3,000 -‬ ש"ח בהתאם למרחק הטיסה.

לקריאה על פסיקת חוק טיבי בטיסות צ'רטר