Dosering van alvleesklier-enzymen

Bij maaltijden en tussendoortjes

Tijdens iedere maaltijd, en ook bij tussendoortjes, behoort u een bepaalde hoeveelheid alvleesklier-enzymen te gebruiken. Deze hoeveelheid is gerelateerd aan de hoeveelheid vet in de maaltijd.

Capsules geheel doorslikken

Capsules met enzymen worden bij voorkeur in zijn geheel doorgeslikt, met wat te eten of te drinken. Het is de bedoeling dat de enzymen, die in de korreltjes zitten, pas vrij komen in de 12-vingerige darm, waar ze hun werk doen en voedsel verteren. Als de korrels te vroeg open gaan of het beschermlaagje beschadigd raakt, zal het maagzuur het effect van de enzymen verminderen.

Patiëntenbijsluiters

Het gebruik van alvleesklier-enzymen wordt beschreven in de patiëntenbijsluiter. Deze patiëntenbijsluiter vindt u in elke verpakking van uw product.

Het kan nuttig zijn om te kijken of de hoeveelheid alvleesklier-enzymen die u gebruikt, past bij wat er in de patiëntenbijsluiter beschreven staat. Als u hierover vragen heeft, als u blijft afvallen, als u nog steeds last heeft van vetontlasting, bespreek dit dan met uw arts of apotheker.

Beschikbare alvleesklier-enzymen

De in Nederland beschikbare geneesmiddelen voor de behandeling van een onvoldoende goed werkende alvleesklier zijn:

 • Klik en lees de patiëntenbijsluiter Creon®

  Lees altijd eerst de volledige patiëntenbijsluiter voordat u een geneesmiddel gebruikt.

  Doseringsadvies Creon® (pancreatine)

  Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoeveel Creon moet ik gebruiken?

  De dosis, die moet worden ingenomen, wordt gemeten in “lipase eenheden”. Lipase is een van de enzymen in pancreatine. De verschillende sterktes van Creon capsules bevatten verschillende hoeveelheden lipase.

  Volg altijd de doseringsadviezen van uw arts op.

  Uw arts zal de dosis vaststellen die voor u geschikt is. De dosis hangt af van:
  - De aard van uw ziekte
  - Uw lichaamsgewicht
  - Uw dieet
  - De hoeveelheid vet in uw ontlasting

  Als u nog last heeft van vetdiarree of andere maag of darmproblemen, bespreek dan met uw arts of de dosis misschien moet worden aangepast.

  Taaislijmziekte (cystic fibrosis)

  Kinderen jonger dan 4 jaar
  De gebruikelijke dosis om mee te beginnen bij kinderen jonger dan 4 jaar is 1000 lipase eenheden per kilogram lichaamsgewicht per maaltijd.

  Kinderen ouder dan 4 jaar en volwassenen
  De gebruikelijke dosis om mee te beginnen bij kinderen ouder dan 4 jaar, jongeren en volwassenen is 500 lipase eenheden per kilogram lichaamsgewicht per maaltijd.

  Andere problemen met uw alvleesklier

  De gebruikelijke dosis voor een maaltijd ligt tussen de 25.000 en 80.000 lipase eenheden. De gebruikelijke dosis voor een snack is de helft van de dosis die moet worden ingenomen voor een maaltijd.

  Datum laatste wijziging: februari 2014

  Klik en zoek de patiëntenbijsluiter Creon®

 • Klik en lees de patiëntenbijsluiter Pancrease®

  Lees altijd eerst de volledige patiëntenbijsluiter voordat u een geneesmiddel gebruikt.

  Doseringsadvies Pancrease® (pancreatine)

  Hoeveel Pancrease HL moet u innemen?

  Uw arts heeft u wellicht verteld hoeveel Pancrease HL u moet innemen. Houd u altijd aan dit voorschrift. In het algemeen is de dosering als volgt:

  Dosering

  Zowel voor kinderen als voor volwassenen is de gebruikelijke dosering 1 tot 2 capsules bij iedere hoofdmaaltijd en 1 capsule bij een hapje tussendoor.

  Omdat de behoefte van persoon tot persoon verschilt, kan het zijn dat sommige mensen bij iedere hoofdmaaltijd 3 capsules in moeten nemen. Soms kan uw arts het nodig vinden dat de dosis wordt verhoogd. Uw arts zal de dosering dan langzaam verhogen. Volg de aanwijzingen van uw arts zorgvuldig op en verander de dosering niet zonder uw arts te raadplegen.

  Datum laatste wijziging: december 2011

  Klik en zoek de patiëntenbijsluiter Pancrease® HL

 • Klik en lees de patiëntenbijsluiter Panzytrat®

  Lees altijd eerst de volledige patiëntenbijsluiter voordat u een geneesmiddel gebruikt.

  Doseringsadvies Panzytrat® (pancreatine)

  Dosering

  Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De dosering is afhankelijk van de ernst van uw aandoening. Uw arts zal ook rekening houden met uw eetgewoonten (hoeveel u eet en waar uw maaltijden uit bestaan).

  De gemiddelde dosering Panzytrat® 25.000 bedraagt:

  Zuigelingen en kinderen:
  voor zuigelingen en kinderen: 500-4.000 lipase eenheden* per gram vet, of 500-2.500 lipase eenheden* per kg lichaamsgewicht per maaltijd. Dit komt ongeveer overeen met 2-4 capsules per dag.

  Volwassenen:
  voor volwassenen: tot 6 capsules per dag.

  De aanbevolen dosering Panzytrat® 10.000 is:

  Kinderen en volwassenen:
  per hoofdmaaltijd: 2-4 capsules
  per tussenmaaltijd: 1 capsule

  Deze doseringen kunnen afhankelijk van de ernst van de aandoening aangepast worden, waarbij tevens rekening gehouden moet worden met de grootte en de samenstelling van de maaltijden. Voor patiënten met taaislijmziekte moet de totale dagdosering niet boven 10.000 lipase eenheden* per kilogram lichaamsgewicht (2.000 lipase eenheden* per gram vet in het dieet) uitkomen.
  * eenheden = F.I.P.-eenheden

  Datum laatste wijziging: juli 2012

  Klik en zoek de patiëntenbijsluiter Panzytrat® 25.000 of 10.000

Wanneer u op de naam klikt, krijgt u informatie over de dosering die bij het geneesmiddel hoort. Ook vindt u een link naar de website van het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG). Het CBG beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen in Nederland.

Het CBG stelt de meest recente patiëntenbijsluiters online ter beschikking voor u en de specialist. De link brengt u naar de pagina waar u kunt zoeken naar uw geneesmiddel. U krijgt dan een lijst te zien van alle beschikbare patiëntenbijsluiters met de meest recente bovenaan de lijst. U kiest daarna voor het pdf. document met de naam patiëntenbijsluiter.

Klik en lees hoe u alvleesklier-enzymen bewaart

Zorg altijd voor voldoende voorraad, ook als u niet thuis bent

 • Neem altijd alvleesklier-enzymen mee, zodat ook bij buitenshuis eten en/of drinken de alvleesklier-enzymen ingenomen kunnen worden;
 • Zorg dat er altijd een voorraad alvleesklier-enzymen beschikbaar is op plaatsen waar u veel komt, zoals op de crèche, school, werk of bij familie;
 • Let op de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Na de uiterste houdbaarheidsdatum werken de alvleesklier-enzymen niet goed meer. Controleer ook regelmatig de voorraden die ergens anders dan thuis liggen;
 • Bewaar de alvleesklier-enzymen op kamertemperatuur en niet warmer dan 25°C.