شعبه مرکزی و کارخانه

  • تهران- بزرگراه آیت اله سعیدی- بعد از کمر بندی آزادگان- روبروی ایران خودرو دیزل- خیابان شهدای سدید

  • 55270251-3(021)

  • 55256136-7(021) دفتر مدیریت

  • (021) 55255912

  • info@sabaniroo.co.ir

  • www.SabaNiroo.co.ir

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 1 + 86 =