• *

Over CLIP

Sinds 1 januari 2013 wordt in de provincie Noord-Brabant, binnen het beleid Cultuureducatie met Kwaliteit, De Cultuur Loper uitgerold. Met hulp van een lokale intermediair en De Cultuur Loper-coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant gaat een aantal voorloperscholen aan de slag om een cultuureducatieprogramma samen te stellen. De eerdere werkzaamheden van CLIP Oosterhout zijn overgegaan in dit nieuwe beleid.
 
Het cultuureducatieprogramma wordt op maat gemaakt, zodat het past bij de mogelijkheden en identiteit van de school. Centrale onderwerpen in het programma zijn samenhang, doorgaande leerlijnen en deskundigheidsbevordering. Na verloop van tijd zullen volgscholen aanhaken die op basis van de kennis en ervaringen van de voorloperscholen hun eigen cultuureducatieprogramma samenstellen. In Oosterhout zijn vijf scholen gestart als voorloperschool, te weten De Ontdekking, De Touwbaan, basisschool Menorah, Torenschouw en Rubenshof. De lokale intermediairs Patrice Matthee (bibliotheek Theek 5) en Sacha van Vliet (h19) begeleiden deze voorloperscholen.
 
In de gemeente Oosterhout is Cultuureducatie met Kwaliteit onderdeel van het programma De Brede Buurt, een wijkgericht programma waarin onder andere de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten Sport & Bewegen en Kunst & Cultuur zijn samengebracht. De Brede Buurt wordt financieel ondersteund door de gemeente Oosterhout. Bij Cultuureducatie met Kwaliteit is sprake van een co-financiering met de provincie Noord-Brabant.
 
Op deze website zijn de ontwikkelingen rondom Cultuureducatie met Kwaliteit en De Cultuur Loper te volgen. Daarnaast bevat deze website algemene informatie over cultuureducatie, inspirerende voorbeelden en een database met cultuureducatief aanbod.