THIẾT BỊ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC THƯ VIỆN ẢNH VIDEO CLIP TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Thiết bị chế biến cao su SVR 3L
Thiết bị chế biến cao su SVR 10,20
Thiết bị chế biến Latex ly tâm
CÔNG NGHỆ MỚI
NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN
TÌM KIẾM

TIN TỨC

mẫu ủy quyền nhận cổ tức

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           ............ngày.......tháng.......năm 2010

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THANH TOÁN CỔ TỨC BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su (Reco)

Tên cổ đông:......................................................................................

Địa chỉ khi đăng ký lần đầu:.................................................................

....................................................................................................................................

Mã số cổ đông.....................................................................................

Số cổ phần sở hữu:.............................................. ....cổ phần tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là ………………………………..đồng

Người đại diện phần vốn (Nếu là pháp nhân).........................................

Số CMND/ Hộ chiếu:............., ngày cấp......../......./.....,nơi cấp:...........

Do điều kiện ở xa không thể trực tiếp đến quý Công ty để nhận tiền cổ tức, nên tôi đề nghị chuyển tiền cổ tức bằng hình thức chuyển khoản theo chi tiết dưới đây :

Tên tài khoản:.......................................................................................

Số tài khoản:........................................................................................

Tại ngân hàng:.......................................................................................

....................................................................................................................................

Địa chỉ hiện tại của cổ đông: .................................................................

....................................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ khi cần thiết:

Nhà riêng:........................Cơ quan..........................Di Động.................

Tôi xin chịu mọi chi phí chuyển tiền, chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền sau khi tiền đã được cắt chuyển từ tài khoản của quý Công ty để chuyển theo đúng địa chỉ nêu trên và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

 

                                        Cổ đông

                                     (Chữ ký, họ tên, dấu (Nếu là pháp nhân)

 

 

L­ưu ý: CMND/ Hộ chiếu và và các thông tin liên quan của cổ đông phải hợp lệ, nếu có sự thay đổi cổ đông xin bổ sung thông tin theo mẫu d­ưới đây.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 ........................ngày.......tháng.......năm 2010

Đề nghị xin thay đổi thông tin

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí Cao su (RECO)

          Do có sự thay đổi thông tin so với giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và hồ sơ gốc lưu tại Công ty, nay tôi xin thay đổi như sau:

+ Dữ kiện khi đăng ký:

- Họ và tên cổ đông:....................................................

-    Giấy CMND/Hộ chiếu số:.......Do......Cấp ngày..../..../...

-    Mã số cổ đông:...............................           

- Địa chỉ: .......................................................................

- Điện thoại: ...................................................................

+  Dữ kiện mới xin bổ sung:

- Họ và tên cổ đông:....................................................

-    Giấy CMND/Hộ chiếu số:.....Do.....Cấp ngày.../...../.....

-   Mã số cổ đông:...............................           

- Địa chỉ: .......................................................................

- Điện thoại: ..................................................................

Tôi xin cam đoan những dữ kiện thay đổi trên đây là đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thông tin bổ sung xin gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ như trong thông báo

 

 

 Ý kiến phê duyệt của TGĐ Công ty               Cổ đông

                                                                                                                                                                     (Ghi rõ họ, tên)

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

GIẤY UỶ QUYỀN

NHẬN CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CP CƠ KHÍ CAO SU (RECO)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su

1.      Người  uỷ quyền

- Họ và tên:...............................................................................

- Giấy CMND/Hộ chiếu số:.........Do.........Cấp ngày......./......./......

- Địa chỉ: ................................................. Điện thoại:.................

- Mã số cổ đông:...................Số cổ phần sở hữu:..........................

2.      Người được uỷ quyền

- Họ và tên:...............................................................................

- Giấy CMND/Hộ chiếu số:..........Do........Cấp ngày......./......./........

Địa chỉ: ........................................ Điện thoại:........................

3.      Nội dung uỷ quyền

Nhận tiền cổ tức năm 2009

4.      Trách nhiệm và thời hạn uỷ quyền

- Việc uỷ quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật;

- Người uỷ quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc uỷ quyền này;

- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày...........đến ngày..............

                                                        ......................,ngày........tháng........năm 2010

Người được uỷ quyền                                Người  uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận của UBND phường (xã), cơ quan, đơn vị, nơi người uỷ quyền sinh sống, công tác.

 

 
Các tin đã đăng
Thông Báo chốt danh sách cổ đông và hưởng cổ tức năm 2009 (14/04/2010)
Thông Báo chốt danh sách cổ đông lưu ký chứng khoán trên sàn UPCOM (05/10/2009)
Đại hội cổ đông thường niên 2008 và kế hoạch 2009 (20/04/2009)
Triễn lãm máy móc thiết bị ngành cao su nhựa bao bì & đóng gói (18/11/2008)
'Rắn cao su': Năng lượng điện từ sóng biển - 16/7/2008 (29/07/2008)
Campuchia: Năm 2009 xuất khẩu 50.000 tấn mủ cao su (14/07/2008)
CỔ PHẾU CAO SU ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO (07/07/2008)
Thông tư 09/TT-BXD ngày 17/04/2008 hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (26/06/2008)
Biến rác cao su thành Dầu, chất đốt giá rẻ (23/06/2008)
Thái Lan: Sản xuất găng tay cao su giảm sử dụng cao su thiên nhiên (18/06/2008)
 
Người truy cập: 439922
© 2007 - Bản quyền của Công ty CP Cơ Khí Cao Su.
Thiết kế bởi LPVIETNAM