Olholivre

Olholivre nace no 2007 con evocación transformadora no campo audiovisual dos movementos sociais. Auto-defínense como: un conxunto de relacións biopolíticas en torno aos procesos de produción semiótico-artísticos, onde conflúen artistas, comunicadoras e activistas no fluxo da tecnocultura audiovisual, criando rizomas que xorden desde a base social para diversificarse en múltiples transversais. Olholivre existe en base ás liñas forzas que lles conectan, como o desexo de produción comunitaria, o sofware libre como medio de produción, a lóxica autoformativa e por último a licencia copyleft. Esta escolla nace da fonda crenza de que cada produción transcende a súa autoría en aras dunha sedimentación, dunha metamorfose evolutiva que constitúen o magma do desenvolvemento colectivo do procomún (ese común de saberes que definen as culturas).