Universidade Invisíbel

A Universidade Invisíbel é un experimento no eido da produción institucional e cultural. Non tanto unha organización ao uso, a Invisibel defínese en termos de “rede de proliferación”; isto é, unha multiplicidade posta en común na forma dun corpo descentralizado, que coa vontade de experimentar coas formas da producción de saber e animar os debates críticos, coordina distintos proxectos de docencia alternativa, intervención artística e metropolitana, crítica institucional, activismo e experimentación epistemolóxica e conceptual. Actualmente a Universidade Invisíbel federa distintas experiencias, como por exemplo o Proxecto Derriba, a asociación Ergosfera, o biblioweb Caosmosis, o Teatro Resoante e a asociación Virus Hermenéutico.