Komutaciona tehnika

U komutacionoj tehnici se stiče znanje o principima komutacije u telekomunikacijama, sa naglaskom na telefonsku mrežu.

Sadržaj teorijske nastave sa poslednjeg časa predavanja: Signalizacija između komutacionog sistema i korisničkog terminala