Culture Workers

Tal e como reza o seu blogue, Culture Workers é un colectivo impersoal adicado á in(ter)vención teórica e técnica nas relacións de poder e producción artística da súa entorna para inventar en común uns outros modelos de traballo, transmisión de coñecemento e capacitación estética. Detrás de Culture Workers está principalmente Ania González, coa que coincidimos neste encontro organizado pola revista Tempos Novos, a finais do 2009. Dende aquela mantemos unha frutífera colaboración, sobre todo a través do proxecto Evasión ou Vitoria, que redactamos en común, ou a articulación de GZImaxinaria, unha rede cooperativa de produción cultural experimental a nivel galego (aínda en cernes).