برخی از نمونه کار های ما

مجری سند بلاست و رنگ به صورت ثابت و سیار

مجری سند بلاست و رنگ به صورت ثابت و سیار در تمامی نقاط مختلف حتی خارج از کشور اجرای سند بلاست به طور کلی تامین داربست ،جرثقیل،خرید رنگ آمیزی اجرای کلیه رنگ وپوشش ها

سندبلاست ، رنگ کاری ، عایق کاری

مجری سندبلاست و رنگ به صورت ثابت و سیار در نقاط مختلف کشور ( حتی خارج از کشور )
اجرای کلیه رنگ های اپوکسی ، گلس فلگ ، تکسوتروپ و دیگر پوشش های موجود در صنایع مختلف
اجرای سند بلاست به صورت کلی ( تامین داربست و جرثقیل ... و خرید کلیه رنگ ها و پوشش ها )
تعویض و اجرای پوشش در نمای ساختمان و دیواره پل ها در داخل و بیرون شهرها
عایق کاری
انواع عایقهای حرارتی برای تمامی سطوح داخلی و خارجی با بهترین مواد اولیه

سندبلاست با روشهای پیشرفته و روز دنیا

سندبلاست با روشهای پیشرفته و روز دنیانقاشی و رنگ آمیزی صنعتی به صورت حرفه ای درسراسرایرانرنگ امیزی داخل لوله ومخازن اب شربرنگ امیزی بویلرها -پایپرک وسالن های ایستاده سوله وغیره

خدمات سندبلاست برزکار

مجری سندبلاست و رنگ به صورت ثابت و سیار

مجری سندبلاست و رنگ به صورت ثابت و سیار در نقاط مختلف کشور ( حتی خارج از کشور ) اجرای کلیه رنگ های اپوکسی ، گلس فلگ ، تکسوتروپ و دیگر پوشش های موجود در صنایع مختلف

اجرای سند بلاست به صورت کلی

اجرای سند بلاست به صورت کلی ( تامین داربست و جرثقیل ... و خرید کلیه رنگ ها و پوشش ها ) تعویض و اجرای پوشش در نمای ساختمان و دیواره پل ها در داخل و بیرون شهرها.


عایق کاری

انواع عایق های حرارتی برای تمامی سطوح داخلی و خارجی با بهترین مواد اولیه.

سند بلاست

مجری سند بلاست و رنگ به صورت ثابت و سیار در تمامی نقاط مختلف حتی خارج از کشور اجرای سند بلاست به طور کلی تامین داربست ،جرثقیل،خرید رنگ آمیزی.