Strona Wojciecha Sawickiego - www.sawicki.cc (kliknij tutaj, zapraszam)

 

Część I  -  SUWAKI  LOGARYTMICZNE

Zobacz fotografie kolekcji suwaków  < kliknij

 

   Przykład rachunku w skrócie:

                                       Obliczamy ile to jest:  [(320 x 0,0063) / 0,045]2

      Rachunek dzieli się na dwa etapy. W etapie pierwszym określamy liczbę wynikową (w przedziale 110), w etapie drugim ustalamy wielkość wyniku (ilość cyfr całkowitych lub zer po przecinku).

 

Etap I. Krok 1. Na skali podstawowej ustawiamy kreskę okienka na wartość 3,2.

Krok 2. Jako pierwsze wykonujemy dzielenie. Na nastawioną kreskę naprowadzamy przesuwkę na wartość 4,5 na jej dolnej (podstawowej) skali.

     Ustawienie suwaka po kroku 1 i 2 pokazuje fotografia. Wynik dzielenia 3,2 przez 4,5 znajduje się pod dziesiątką przesuwki, ale go nie odczytujemy (~7,1), pamiętamy tylko, że okienko przy dzieleniu przesuwaliśmy do wyniku w prawo, co oznacza brak potrzeby korekty wielkości wyniku w etapie II. (Przy ruchu w lewo w dzieleniu korekta wynosi +1).

Krok 3. Ten wynik (około 7,1) nad którym znajduje się prawa strona skali na przesuwce (10) mnożymy przez 6,3 przesuwając kreskę okienka na tę wartość na skali przesuwki. Na skali bazowej (poniżej) kreska wskaże wynik drugiego działania, ale go nie odczytujemy (~4,5), bo zostało jeszcze jedno działanie. To ustawienie pokazuje poniższa fotografia. Okienko przy mnożeniu przesuwaliśmy do wyniku w lewo, co znowu oznacza brak korekty wielkości wyniku. (Przy ruchu w prawo w mnożeniu korekta wynosi –1).

Krok 4. Wynik tych działań (około 4,5) podnosimy do drugiej potęgi, po prostu odczytując, korzystając z kreski w okienku, odpowiednią wartość na skali kwadratów w górnej części suwaka (patrz foto powyżej). Widzimy, że jest to liczba 20, ale nie wiemy jeszcze jaki to jest jej rząd wielkości (ile zer trzeba będzie jej dopisać). I jest to koniec etapu pierwszego. Wykonaliśmy go z jednym ustawieniem przesuwki i z dwoma ruchami okienka.

 

Etap II. Przystępujemy do określenia wielkości wyniku. Sumujemy przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu „wielkości” poszczególnych składników działania, które w naszym przykładzie przed potęgowaniem wynoszą: +3 dla 320,  –1 dla 0,045,  –2 dla 0,0063, a korekta wyniosła 0. (Przywołaną w obu powyższych działaniach korektę (+,–1 lub 0) najlepiej wytłumaczyć na przykładach:  2 x 4 daje wynik jednocyfrowy, a 2 x 6 dwucyfrowy i to w rachunku musi być uwzględnione, analogicznie dotyczy to dzielenia, jak i potęgowania).  Zasada jest prosta i nie wymaga dalszych wyjaśnień, więc ustalamy, że wynik działania jest dwucyfrowy bo + 3 – (– 1) + (–2) i 0 = +2, a że podnosiliśmy go do kwadratu, musimy go podwoić (Uwaga - gdy wynik podnoszenia do drugiej potęgi wypada w lewej części skali kwadratów odejmujemy od tej podwojonej liczby 1). Końcowy rezultat tego liczenia, czyli liczba określająca rząd wielkości wyniku to 4, a więc wynik całego rachunku to liczba 2000 (czterocyfrowa). Na kalkulatorze mamy po 16-krotnym naciskaniu klawiszy wynik 2007,04 (błąd 0,35%), a czas liczenia, łącznie z ustaleniem miejsca przecinka, w obu przypadkach ok. 25 sek.

 

To wersja skrócona, pełniejszy tekst patrz strona Suwak logarytmiczny na  Suwak logarytmiczny - kliknij tutaj

 

A jak nie masz suwaka to się pobaw i spróbuj liczyć na ruchomym suwaku wirtualnym,

 kliknij tutaj > Wirtualna Pickett Microline 160 - ES - antykwark

 

Powrót na stronę  www.sawicki.cc