Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Tkackie "Fränkel" w Prudniku

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1846-1945 [1950]
Die offene Handelsgesellschaft S. Fränkel 1846 - 1945
1950 - 1950
S. Frankel A.G. Tischzeug- Leinwand u. Frottierwarenfabrik Neustadt; Schlesische Feinweberei Aktiengesellschaft tak
instytucje gospodarcze - przemysł włókienniczy i odzieżowy polski
niemiecki
francuski
angielski
czeski
indeks geograficzny Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Firma S. Fränkel Aktien-Gesellschaft, Tischzeug-, Leinwand- und Frottierwarenfabrik, Neustadt O.-S. (fabryka bielizny stołowej, płótna i wyrobów frotowych Samuela Fränkla) miała swoje korzenie w 1827 r., kiedy to z Białej do Prudnika przybył kupiec narodowości żydowskiej - Samuel Fränkel i otworzył sklep skupujący wyroby miejscowych tkaczy. Szybko przekształcił on firmę handlową w zakład typu nakładczego i stopniowo uzależniał od siebie pracujących po domach tkaczy. Produkcja i liczba pracowników stale rosła, fabrykę rozbudowywano, zainstalowano nowe maszyny oraz założono tkalnie filialne w Głuchołazach, Kietrzu i Korfantowie.
W 1864 r. zmieniona została forma organizacyjna firmy. Samuel Fränkel, jego syn Albert oraz zięć Josef Pinkus utworzyli jawną spółkę handlową S. Fränkel „Die offene Handelsgesellschaft S. Fränkel“. Ten stan prawny firmy przetrwał do 1934 r. Emanuel Fränkel w 1874 r. zakupił, w imieniu przedsiębiorstwa, starą bielarnię w miejscowości Podlesie (Schönwalde), w powiecie nyskim, na granicy z Austrią. W kolejnych latach powstał na tym terenie nowoczesny zakład z kotłownią, stajniami, suszarnią i magazynami.
W roku 1886 pięciu podstawowych wspólników: Abraham, Albert, Herman i Emanuel Fränklowie oraz Josef Pinkus dokonało odpisu w księdze majątkowej na rzecz nowego współudziałowca, jakim stał się Max Pinkus.
W latach 1860-1908 fabryka była stale powiększana, wznoszono nowe budynki i rozbudowywano już istniejące. Rozwój firmy spowodowała koncentracja na materiałach drogocennych i szlachetnych. Przez wiele lat przeważającą częścią produkcji były wyroby lniane i płócienne (obrusy, serwetki, ręczniki, ścierki, chusteczki). Rynek zbytu znajdowały one w kraju oraz za granicą, w Europie oraz Ameryce.
Zakłady Fränkla na przełomie XIX i XX wieku osiągnęły szczyt swego rozwoju, który gwałtownie przerwał wybuch I wojny światowej. Po wojnie produkowano więcej wyrobów półlnianych, bawełnianych i kolorowych. Jako surowiec stosowano sztuczny jedwab oraz poszerzono bazę wzorniczą.
Zakupiono przędzalnię lnu w Svetlej Horze "Vereinigte Flachspinnereien Lichtewerden, Messendorf und Würbenthal in Lichtewerden" (1924r.) oraz ulokowano spore sumy w czeskich przędzalniach. W 1928 r. założono przyzakładową szkołę zawodową, która zapewniała wykształcenie techniczne przyszłym pracownikom fabryki oraz dbała o ich rozwój intelektualny i sprawność fizyczną. W roku 1934 nastąpiła kolejna reorganizacja firmy – powstała spółka akcyjna S. Fränkel A.G., a jej akcjonariuszami byli: Ernst Fränkel i Hans Pinkus (ok. 65 % akcji) oraz obywatel belgijski Robert Holvoet (ok. 35 % akcji).
Niezwykle rozwinięta była działalność filantropijna i społeczna właścicieli fabryki oraz troska o zabezpieczenie socjalne ich pracowników.
Przed wojną Zakłady Fränkla wytwarzały tylko towary o wysokiej jakości, a produkcja nastawiona była głównie na wyroby bielizny stołowej i pościelowej, bielizny męskiej i damskiej, towarów kąpielowych, lnianych ubrań męskich i damskich oraz różnych gatunków ubrań roboczych. W 1936 r. władze niemieckie przejęły i wywłaszczyły zakład, a kierujący firmą Hans Hubert Pinkus i Ernst Fränkel wyjechali za granicę W 1941r. nazwa firmy „S. Fränkel Aktiengesellschaft” została zmieniona na „Schlesische Feinweberei Aktiengesellschaft”. W 1945 roku władze polskie upaństwowiły zakład, który stał się trzonem Śląskich Zakładów Tekstylno-Konfekcyjnych w Prudniku. W 1946 nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Prudniku, a w 1968 r. na Prudnickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Powstańców Śląskich „Frotex” w Prudniku. W marcu 2010 r. ogłoszono upadłość Froteksu.
Budowa i remonty obiektów firmowych i prywatnych 1867-1944 (58 j.a.), Finanse 1872-1943 (23 j.a.), Zaopatrzenie zakładu w wodę i ochrona przeciwpowodziowa 1846-1938 (9 j.a.), Inwentarze majątku firmy 1896-1943 (5 j.a.), Proces produkcji 1890-1944 (2 j.a.), Ubezpieczenia majątkowe i odszkodowania 1935-1944 (9 j.a.), Kontakty z innymi firmami 1873-1950 (12 j.a.), Sprawy pracownicze 1884-1944 (4 j.a.), Opieka zdrowotna 1935-1936 (1 j.a.), Szkoła przyzakładowa 1927-1933 (5 j.a.), Bielarnia w Podlesiu (powiat nyski) „Bleicherei Schönwalde” 1874-1942 (16 j.a.), Przędzalnia lnu w Svetlej Horze „Flachsspinnerei Lichtenwerden / Lichtewerden” 1918-1929 (8 j.a.), Zakładowa obrona przeciwlotnicza 1939-1941 (1 j.a.), Przejęcie zakładów przez władze polskie w 1945 r. 1945 (1 j.a.) baza danych IZA 6.01
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Finanse
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/1547/0/2/7 [Bilanse za 1934 rok] 1934-1934 0
45/1547/0/2/8 Preis-Liste No 139 der Tischzeug und Leinwand-Fabrik von S. Fränkel Neustadt Oberschlesien 1926-1926 0
45/1547/0/2/11 [Zestawienie wydatków i przychodów w zakładzie] 1936 - 1938 0
45/1547/0/2/21 Disconto Gesellschaft E. Heimann Gebrüder Alexander Reichsbank 1895-1900 0
45/1547/0/2/33 [Rachunki roczne zakładowej kasy chorych "Betriebskrankenkasse" firmy Fränkla w Prudniku] 1935-1942 0
45/1547/0/2/46 Vermögungsbuch I der offenen Handels Gesellschaft unter der Firma S. Fränkel in Neustadt O/Schlesien 1872-1916 0
45/1547/0/2/48 [Konta bankowe, hipoteki, pożyczki] 1899-1905 0
45/1547/0/2/74 [Kredyt z banku "Bank für deutsche Industrie-Obligationen" i 2 plany sytuacyjne fabryki w Prudniku i Podlesiu] 1934-1938 0
45/1547/0/2/76 S. Fraenkel Cto B 1901-1917 0
45/1547/0/2/85 [Rozliczenia i obliczenia dla firmy Fränkla w Prudniku związane z przebudową budynków] 1940-1940 0
45/1547/0/2/105 [Kosztorys, rachunki i dofinansowanie na remont budynku mieszkalnego przy "Neisserstrasse" 7 w Prudniku] 1933-1933 0
45/1547/0/2/113 [Starania o uzyskanie kredytu w 1934 roku] 1934-1934 0
45/1547/0/2/117 [Reorganizacja firmy - przekształcenie spółki handlowej w spółkę akcyjną w 1934 oraz starania o kredyt] 1933-1934 0
45/1547/0/2/118 [Hipoteki 1932-1933] 1932-1933 0
45/1547/0/2/119 [Podatek od gruntów, nieruchomości i prowadzonej działalności gospodarczej] 1932-1943 0
1 2

Amount of archival material

155

154

0

1.54

1.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -