A 2017. évi országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás eredményei

(egyoldalas összefoglaló)

 

Megrendelő témaszáma:                   VB-2018/0029243/00

Megrendelő szakmai felelőse:            Janás Lajos, adatbanki főmunkatárs

Vállalkozó:                                      One Planet Mérnökiroda Kft.

Felelős kiadó:                                  Nitsch Gergely, okl. közlekedésmérnök, ügyvezető


A mintegy 32 ezer km hosszúságú országos közúthálózat, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények üzemeltetésében, fenntartásában és fejlesztésében a közúti szakirányítás számára nélkülözhetetlen a közúti forgalom nagyságának, összetételének, jellemzőinek megfelelő ismerete. A forgalmi adatok egyik fő forrása az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás és annak az országos közúti adatbankban (OKA) tárolt eredményei.


A 2017. évi forgalomszámlálás adatainak feldolgozása megtörtént. Végeredményben összesen 1088 keresztmetszetből érkezett be feldolgozható adat. A korábbi évek adatainak felszorzása és a nem mért szakaszok forgalmának megbecslése után pedig a 2017. év végi közúthálózat teljes egészére, összesen 6820 keresztmetszetre adtunk meg átlagos napi forgalmat. A mért keresztmetszetek aránya 16 % volt.


A feldolgozott eredmények "Az országos közutak 2017. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma" és, "A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2017" című kiadványokban, – amelyek a Magyar Közút Nonprofit Zrt honlapján megtalálhatók – továbbá CD-n és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél működő Országos Közúti Adatbankban (OKA) lelhetők fel.


Az adatfeldolgozás eredményeként megállapítható, hogy a 2016. évet bázisévként tekintve 2017-ben az országos közúthálózaton a gépjármű forgalom futásteljesítménye országos átlagban 6,2 %-kal emelkedett, a személygépkocsi forgalom ennél kisebb mértékben, 6,1 %-kal nőtt, a gyorsforgalmi úthálózaton majdnem 7 százalékos (6,9%) arányban. A tehergépkocsi forgalom 7,8 %-kal nőtt. A teherforgalomban használt járműkategóriák közül a speciális tehergépkocsik teljesítménye csökkent (-5,4%), a többi kategória 2 és 14% közötti mértékben nőtt, ezen belül a nyerges szerelvények 6,9%-kal. A motorkerékpár forgalom 5,1 %-kal nőtt. Az autóbusz forgalom is növekedett, az egyes autóbuszok esetében 4,1%-kal, a csuklós autóbuszok teljesítménye azonban ettől kisebb mértékben, csupán 0,7 %-kal nőtt. A kerékpár forgalom 8 %-kal nőtt, azonban ezt az értéket fenntartással kell kezelni, mivel a mérési módszertan elsősorban a motoros forgalom észlelésére és rögzítésére szolgál, a kerékpáros forgalom különálló kerékpárutakra is áthelyeződhet, melyeket a megfigyelés nem fed le.
Útkategóriák szerinti bontásban az elmúlt évben az autópályák forgalmi teljesítménye 8,7 %-kal, a főúthálózat teljesítménye 6,9 %-kal, az összekötő- és mellékutak forgalma pedig 4,5 %-kal nőtt.


Az utolsó 5 évet tekintve az összes forgalmi teljesítmény 19,7 %-kal nagyobb a 2012. évnél. A személygépkocsi forgalom 23,9 %-kal, a tehergépkocsi forgalom (Ekm/nap) 7,1%-kal nőtt. A közúti közösségi közlekedést jelentő autóbusz forgalom 15,0 %-kal nagyobb a 2012-es értéknél. A motorkerékpár forgalom 11,2 %-kal, a kerékpár forgalom 7,1 %-kal nőtt. Az utóbbi értéket az éves változásnál leírtakhoz hasonlóan fenntartással kell kezelni. 

 

Letölthető dokumentumok

Az országos közutak 2017. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2017

Oktatási anyagok forgalomszámlálók részére

Járműosztályozási segédlet

Oktatás külföldi

Kézi számlálási útmutató 2012

         

Az előző évek (letölthető) forgalmi adatai:

 
2016

Az országos közutak 2016. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2016

        

2015

Az országos közutak 2015. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2015

Törvényszerűségi tényezők 2015

 

2014

Az országos közutak 2014. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2014

 

2013

Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2013

 

2012

Az országos közutak 2012. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2012

Törvényszerűségi tényezők 2012

 

2011

Országos közutak 2011. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2011

 

2010

Az országos közutak 2010. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2010

 

2009

Az országos közutak 2009. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2009

 

2008

Az országos közutak 2008. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

 

2007

Az országos közutak 2007. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma -1-

Az országos közutak 2007. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma -2-

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2007

 

2006

2006. évi keresztmetszeti forgalmomszámlálás adatai -1-

2006. évi keresztmetszeti forgalmomszámlálás adatai -2-

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2006

 

2005

Az országos közutak 2005 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, I. kötet

Az országos közutak 2005 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, II. kötet

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2005

Törvényszerűségi tényezők 2005

 

2004

Az országos közutak 2004 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, I. kötet

Az országos közutak 2004 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, II. kötet

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2004

 

2003

Az országos közutak 2003 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, I. kötet

Az országos közutak 2003 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, II. kötet

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2003

 

2002

Az országos közutak 2002 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, I. kötet

Az országos közutak 2002 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, II. kötet

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2002

 

2001

Az országos közutak 2001 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, I. kötet

Az országos közutak 2001 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, II. kötet

A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2001

 

2000

Az országos közutak 2000 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, I. kötet

Az országos közutak 2000 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, II. kötet

 

1999

Az országos közutak 1999 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

 

1998

Az országos közutak 1998 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

 

1997

Az országos közutak 1997 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

 

1996

Az országos közutak 1996 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma

 

1995

Az országos közutak 1995 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma