گالری تصویر

 

سندبلاست رنگ امیزی لوله های دفنی ۲۰۰۰سدسبلان به طول دوکیلومتر

 

سندبلاست لوله دفنی اردبیل

سندبلاست لوله دفنی اردبیل

سندبلاست لوله دفنی اردبیل