welkom
 
 

De Stichting Keurmerk Sociale Veiligheid (SKSV) is een samenwerkingsverband tussen verschillende expertisegebieden, arbeidsorganisaties en overheidsinstellingen en heeft als doel organisaties te ondersteunen op het gebied van sociale veiligheid.

Voor SKSV betreft sociale veiligheid het mogelijke gevaar (of dreiging daarvan) voor mens en dier dat samenhangt met het menselijke gedrag ten aanzien van andermans lichaam, persoonlijke integriteit, eerbaarheid, opvattingen, gewoonten of bezittingen. SKSV onderscheidt daarbij daadwerkelijk slachtofferschap en de angst of dreiging daarvoor.

De stichting is ontstaan na enkele themadagen voor Noorderlink-organisaties, waarbij het thema agressie en geweld op de werkvloer door de initiatiefnemers is toegelicht vanuit een integrale benadering, vanuit de specialismen: menselijk gedrag, politievaardigheden, juridische aspecten en organisatiekunde.

SKSV richt zich zowel op profit en non-profit frontline-organisaties die met regelmaat worden geconfronteerd met agressieve klanten, zoals het onderwijs (basis-, voortgezet-, ROCís, HBO en Universiteit), gemeentelijke diensten, hulpverleningsdiensten, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, thuiszorg, jeugd(behandel)inrichtingen, openbaar vervoer bedrijven, woningbouwcorporaties, waterbedrijven, inspectiediensten (milieu & keuringsdiensten), woonvoorzieningen voor ouderen en woonvormen voor (verstandelijk) gehandicapten en detailhandel, zoals belwinkels

 
site by HBJ Services