www.sawicki.cc/kredyty

LUDZIE PRO-BEZPRAWIA

Publiczny imienny wykaz osób, dla których fałsz, powszechne oszukaństwo i łamanie prawa
w kredytach (Ustawy o Kredycie Konsumenckim i Ustaw dotyczących rzetelności informacji),
to normalność, oraz osób, dla których lichwa, grabież Polaków i Kraju nie ma znaczenia.

To lista osób współodpowiedzialnych za to zło są, którzy widząc to, pozostają bierni
i odmawiają jakichkolwiek działań dla likwidacji tej sytuacji, szkodzącej ludziom
i kompromitującej Rząd, lub nawet zgadzając się z moimi opiniami milczą i nie reagują,
lub beznadziejnie piszą, że nic nie mogą zrobić, że nie nadzorują działalności kredytowej,
lub że nie mają inicjatywy legislacyjnej i co najwyżej odsyłają mnie do KNF lub UOKiK,
udając przy tym, że są nie świadomi faktu, że Urzędy te, też nie nadzorują
działalności kredytodawców - co dokumentowałem

           S t r o n a   i m i e n n a   w   p r z y g o t o w a n i u

Czytelniku!. Jeśli zajrzałeś tu sprawdzając z zaniepokojeniem, czy nie ma tu Ciebie,
z Kancelarii Premiera, z MF, z UOKiK, z KNF, z NIK, z NBP, z RzPO, z FK, czy z innych instytucji
wymienianych w rozdzielnikach moich apeli, pisząc, że to nie Twoja sprawa, 
albo w ogóle milczałeś, jak wielu, których imiennie podaję w tekstach,  co dotyczy np. Posłów i Redaktorów, 
czy może ''postanawiałeś'', że to mała szkodliwość czynu i ''umarzałeś postępowanie'' będąc prokuratorem czy sędzią,
- to znaczy, że to jesteś tu TY.

 

Przejście na stronę główną  www.sawicki.cc/kredyty, lub powrót na stronę ''FAŁSZ, BEZPRAWIE, LICHWA I GRABIEŻ''  (kliknij) .