Strona Wojciecha Sawickiego - www.sawicki.cc

Suwak artyleryjski

Odwrotna strona suwaka do tak zwanego „wstrzeliwania artyleryjskiego”. Sinusy, tangensy – to wcale nie było takie proste, ale pamiętam, na studium wojskowym w latach 50-tych, gdzie szkolono nas właśnie na artylerzystów, wykładowca powiedział, że pod Stalingradem był taki ostrzał, że sinus dochodził do 10

 

Suwak procentowy

Angielski kalkulator procentowy. Przy pokazanym nastawieniu dwóch wartości (8 i 12) na dwóch kreskach czerwonych, od razu widać, że 12 jest większe od 8 o 50%, (np. w handlu to zysk), a różnica tych liczb 12 i 8 (wielkość dodana), czyli w przykładzie 4 w stosunku do 12 to 33.3%. Wielu osobom, taki suwak do szacunkowego rachunku przydałby się współcześnie.

Np. w przemyśle – jeśli odpad produkcyjny wynosi 33,3% to żeby wyprodukować 8 jednostek trzeba wziąć ich (zużyć) 12. Z takim rachunkiem mają zawsze problem rzemieślnicy jak i inżynierowie, bo na kalkulatorze wcale nie jest to łatwy rachunek,  a przy tym możemy to analizować, zmieniając dane bez stukania w klawiaturę. (Jak ktoś nie wierzy - niech spróbuje)

 

Suwak lotniczy

  .

  Wielofunkcyjny „komputer”

  lotniczy, używany współcześnie

  przez nawigatorów.

 

  Na fotografii wersja najtańsza

  nazwana „Student GSC”

 

  To jest model podstawowy,

  poszukaj przez ciekawość  w Google w grafice

  flight computer, lub kliknij tutaj na:

  Obrazy dla flight computer,

 

 

 

 

 

 

Suwak japoński

Fotografia wyłącznie dla znawców suwaków. Widzimy wygodną nietypową formą kształtu, ułatwiającą ruchy przesuwki oraz to, że górna skala jest normalną podstawową skalą, a nie skalą potęgową kwadratów jak normalnie w większości suwaków. Ale jest ona tu przecięta i przesunięta o ok. połowę, a dokładnie rzecz biorąc o wartość liczby „Pi”. Poza automatycznym mnożeniem przez 3,14… (dół/góra), taka przesunięta skala daje ograniczenie w wysuwaniu przesuwki i ciągłość w obserwowaniu proporcji w przedziale np. 0,7 do 1,5, bez potrzeby zmiany skali.

  

Suwak z taką też skalą produkcji przedwojennej firmy Aristo dostałem od Ojca (jest w gablocie - Przegląd) i dwukrotnie bezskutecznie namawiałem w latach 60-tych Spółdzielnie Skalę, producenta polskich suwaków, do wprowadzenia tego pożytecznego wzoru, bez sinusów, tangensów czy ex, zbędnych zwykłym śmiertelnikom. A taką też skalę ma demonstrowany suwak, który był na księżycu.

 

Powrót na stronę fotografie kolekcji suwaków