Tillsammans gör vi

Plats för vattnet

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö.

Ibland regnar det riktigt, riktigt mycket och då behöver vattnet någonstans att ta vägen. När avloppsrören blir fulla – till exempel vid skyfall – tar vattnet andra vägar. Som fastighetsägare har du ansvar för att ta hand om vattnet på den egna tomten. Gör det på ett hållbart sätt så minskar du också risken för översvämning, både hos dig själv och andra. Hur mycket vatten får plats hos dig?

Tillsammans minskar vi risken för översvämning vid skyfall

Skyfall och översvämningar tillhör framtidens stora utmaningar som vi behöver hitta lösningar på. Vi vet att vi inte kan lösa problemen med bara ingenjörskonst och större ledningar. För att göra plats för vattnet behöver vi arbeta tillsammans – VA SYD, Malmö stad, du och alla andra som bor och verkar i staden. Här får du tips och inspiration till att göra plats för vattnet där du bor.

Drabbad av översvämning?

vasyd.se hittar du information om vad du ska göra och hur du anmäler översvämningen.