Welkom bij Neotext

meer zeggen met minder woorden


Wat is de kracht van een goede tekstschrijver?

• goed luisteren
• kritisch meedenken
• doorvragen
• de boodschap glashelder overbrengen

Overtuig met scherpzinnige formuleringen. Daar gaat het uiteindelijk om.