Na jaren enthousiaste begeleiding van kleuters bij wie de persoonlijke ontwikkeling sneller verliep dan gemiddeld, miste ik een instrument dat ik zo uit de kast kon pakken om die kleuters aanvullend lesmateriaal aan te bieden. Een instrument dat én aansloot bij de thema’s die in de onderbouw gebruikt worden én de kant-en-klare vragen en opdrachten had, die aansluiten bij het denk- en verbaal niveau van deze kleuters.

NADENKSELS heb ik gemaakt voor de begaafde kleuters die meer aankunnen en vragen om meer verbreding en verrijking, om een nieuwe uitdaging!

NADENKSELS is grijp klaar en sluit aan bij de thema's in de onderbouw. Minimale voorbereiding en maximaal met de kleuters aan de slag. Geen werkbladen, maar kant en klare lessen.

Wendy Paulissen- Aerts