Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet i bygg- och infrastruktursektorn

LUCO stöttar byggherrar med specialiserade byggkonsulter inom varje byggskede…vill du veta hur?

Meysam Saidzadeh

Meysam Saidzadeh VD

Magnus Brile

Magnus Brile
Utbildningsansvarig

Leder

Utvecklar

Centraliserar

Organiserar

VAD VI GÖR

LUCO stöttar byggherrar med specialiserade byggkonsulter inom varje byggskede…vill du veta hur?

Eller läs mer om: AffärsområdenOm LUCOLediga tjänster