Výběr nejlepších slev ze slevových portálů.

Denně aktualizováno.

Zásady

Zásady ochrany soukromí

Ceníme si důvěry svých zákazníků a nechce ji zklamat. Proto maximálně chráníme vaše soukromí a informace, které nám poskytujete. Chceme od vás jen ta data, která vám umožní získat slevu. Využít všech výhod komunity slev a případně vylepšit naše služby. Zavazujeme se, že nikdy neposkytneme nikomu váš e-mail, telefonní číslo, adresu ani je jinak nezneužijeme. Toto nám koneckonců velí právní předpisy České republiky. Buďte bez obav. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Stránky jsou přístupné všem návštěvníkům bez nutnosti další registrace, nicméně využívání některých služeb nebo čerpání výhod je umožněno pouze registrovaným uživatelům.

Osobní údaje

Osobním údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je jakákoli informace, na základě které je možné subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

V souvislosti s registrací nebo užíváním stránek můžete být vyzváni k poskytnutí osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, adresa, e-mail nebo k poskytnutí prvků osobní povahy, jako je například vaše fotografie (dále jen „osobní údaje“). Užíváním stránek a poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním a použitím v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

Použití osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje po celou dobu platnosti vašeho uživatelského účtu a dále po dobu 5 let od jeho zániku za účelem realizace služeb tohoto portálu, realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy při prodeji poukázek, vedení uživatelského účtu, zařazení do databáze, dalšího zpracování dat ukládáním na nosiče informací, využití pro marketingové potřeby portálu a za účelem zasílání obchodních sdělení.

Každý uživatel je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování na základě smlouvy mezi tímto portálem jako správcem a třetí osobou jako zpracovatelem osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů mohou být naši dodavatelé, se kterými spolupracujeme při poskytování služeb nebo prostřednictvím kterých plní svoje povinnosti z uzavřených smluv s uživateli. Zpracovateli osobních údajů mohou být dále i obchodní naši partneři, kteří na těchto stránkách propagují své výrobky nebo služby.

Po dobu platnosti vašeho uživatelského účtu není možné souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, ledaže takové odvolání automaticky zruší existující uživatelský účet. Po zrušení nebo zániku vašeho uživatelského účtu je možné souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na kontaktní adrese portálu.

Obchodní sdělení

Souhlasíte s tím, abychom vám zasílali zprávy týkající se aktivit spojených s vaším uživatelským účtem (přehled objednávek, potvrzení, autorizace změn nastavení apod.) a zprávy nabízející další produkty a služby. Zprávy týkající se aktivit spojených s vaším uživatelským účtem jsou zprávami nutnými pro realizaci našich služeb a po dobu platnosti uživatelského účtu není možné projevit nesouhlas s jejich zasíláním. Zprávy nabízející produkty a služby jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud s jejich zasíláním nesouhlasíte, stačí kliknout na odkaz uvedený v každé zprávě a odhlásit zdarma zasílání zpráv na našich stránkách.

Tyto zásady ochrany soukromí jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

Autorská a vlastnická práva

Vlastník tohoto portálu v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah těchto stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Monitoring

Provozovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah těchto stránek, včetně fóra a chatovacích místností, které mohou být součástí těchto stránek, k zajištění chodu stránek dle těchto Podmínek a všech pravidel ustanovených na www.berslevu.cz, stejně jako zajištění práv, regulací nebo autorizovaného zásahu státních složek. Bez předchozího upozornění si Provozovatel vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv materiál, o kterém se Provozovatel domnívá, že porušuje tyto Podmínky, poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo je jinak závadný.

Reklama:
D
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich