Hygiëne Hypothese

Door het verminderd contact met vuil en minder infecties door antibiotica, zou de allergie in onze westerse wereld zijn toegenomen.
Met enkele argumenten trachten wij dit te weerleggen.


Immunologen moeten leren dat gevonden virussen en bacteriën meestal niet de veroorzakers van de ziekten zijn!

Alleen bij beschadiging van de slijmvliezen worden deze, zeer veel voorkomende beestjes, schadelijk. Het immuunsysteem gaat dan pas reageren!!!


Sinds 1989 is de Hygiëne Hypothese bekend.
Een Engelse arts (Strachan) veronderstelde dat de veranderde leefomstandigheden in de westerse wereld , minder contact met bacteriën en virussen en toegenomen hygiëne, de gestegen incidentie van luchtwegaandoeningen zoals astma (veroorzaakt door allergie) zou verklaren.
Volgens deze theorie maken kinderen in de rijke geïndustrialiseerde wereld op jonge leeftijd minderinfecties door. Dit zou leiden tot meer allergie.

Er zouden, immunologisch uitgelegd, door een tekort aan prikkels voor het immuunsysteem, enigszins kort door de bocht geformuleerd, minder Th-1 helper cellen die infecties bestrijden worden aangemaakt en meer Th-2 cellen die allergische reacties oproepen. Bij het pasgeboren kind zou de Th2 standaard- instelling domineren doordat de prikkels van de moeder allergie zouden kunnen oproepen, maar nog geen infectie. Na de geboorte blijft de omgeving van het kind nu te steriel, en blijven de Th2 cellen domineren.

Het is een veronderstelling, dus is het niet bewezen.
Vele specialisten, vooral kinderartsen, verdedigen deze Hygiëne theorie graag.
Voor hen betekent meer aangetoonde allergie meer de mogelijkheid de diagnose: chronische ziekte (zoals ASTMA) te stellen. Dit is Onjuist! 

Gevolg :
Deze artsen schrijven veel  medicamenten voor.
Voor hen betekent een chronische ziekte het rechtvaardigen van chronisch medicamenten gebruik.
Vooral het hormoon prednison(corticoid), dat lichaamseigen is, en als eigenschap heeft dat het de reactie van het lichaam op het binnendringen van schadelijke stoffen- het immuunsysteem- remt, wordt veel meer dan vroeger voorgeschreven in de vorm van inhalatiesprays.
Ook de veelvuldig gegeven antibiotica (dus toch meer infectie ?) veroorzaken een onnatuurlijke afweer respons.
Er vindt namelijk afkapseling plaats en er blijft een chronische infectiehaard achter.
Het gif veroorzaakt wel de dood van die bacteriën die in contact staan met het bloed en het weefselvocht, maar de bacteriën die zich bevinden in holtes ( bijvoorbeeld neusbijholten en amandelen ) blijven in leven.
Vandaar dat zo vaak de antibiotica niet geholpen hebben.
Deze medicamenteuze behandelingen hebben tot gevolg dat het lichaam niet de tijd krijgt om zelf de genezing te bewerkstelligen. 
Vóór het antibiotica-tijdperk wist het lichaam meestal zelf de infectiereactie te bestrijden. Koorts is een gezonde afweerreactie van het lichaam!
In het niet welvarende deel van de wereld krijgen de kinderen in het algemeen minder chronische luchtwegziekten.
Hebben ze het wel gekregen( b.v. Chronisch vies snotneusje) dan wordt het meestal door het lichaam beter onder controle gehouden.

Een andere mening:

 1. Er is teveel infectie. Een deel van de slijmvliezen van de luchtwegen, is chronisch ziek!
 2. Met de allergie valt het nog wel mee.
 3. De hygiëne is niet verbeterd.
 4. De behandeling is verkeerd!
 5. Er bestaat een goede behandeling.

Ad. 1 . Het contact met bacteriën is immens toegenomen waardoor het chronisch aanwezig zijn van bacteriën in de luchtwegen en op de huid aantoonbaar is!
Dat is waar! Echter ze zijn pas schadelijk als ze instaat zijn door de 1e lijns bariëre van de slijmvliezen heen te dringen. En dat ontstaat door beschadiging van dit slijmvlies.Dus ook door verkeerde behandelingen.
Dus bij veel mensen met een chronische ontstekingshaard moet het afweersysteem dus uiterst actief blijven. Dit i.t.t. met vroeger toen de infecties beter bestreden werden door het lichaam zelf.
Er is een sterke immuunactivatie die tot uitputting leidt. Dit wordt Bacteriële allergie genoemd. Het lichaam reageert op alle prikkels ( bacteriën, virussen, muggesteek) te sterk!
Hierdoor wordt zowel teveel Th-1 als Th-2 cellen gemaakt!

Ad. 2. Doordat ouders en artsen veel alerter op allergische verschijnselen zijn en de verschijnselen veel stigmatiserend zijn wordt de diagnose sneller gesteld.
De allergie die immunologisch wordt geconstateerd is vaak een pseudo-allergie.
Alleen complete allergenen leiden tot IgE- inductie, IgE-binding, activering van mestcellen waar IgE aan gebonden is en tot inductie en activering van inflammatoire T-cellen.
Dit betekent dat de meeste allergie misschien wel wordt aangetoond maar niet actief is, dus bij een contact met de prikkel geen reactie oproept.
Het gevolg is dat behandeling hiervoor niet wenselijk is! Maar vele artsen gebruiken deze laboratoriumuitslag om te constateren dat de patiënt astma heeft.
Dit betekend dat jonge mensen mogelijk alleen behandeld moeten worden met goede preventieve maatregelen, zoals het verwijderen van een chronische ontstekingshaard!

Ad. 3. Dat er een toegenomen hygiëne is, moet betwijfelt worden.
           Kijkt u maar om u heen. De snotneusjes met purulent (groen) snot ziet u overal.
Vooral na crèche bezoek nemen de luchtweginfecties toe.
Overdracht van virussen en ook bacteriën is veel groter dan vroeger.

Het geregeld handen wassen kan ook averechts werken.
De voeding wordt tegenwoordig wel hygiënischer verpakt en gegeten. Conserveermiddelen en andere toevoegingen maken het echter weer ongezonder.
Of deze hygiëne juist is kan ook betwijfeld worden.

De toegenomen zogenaamde hygiëne zou tot meer allergie lijden.
Enkele argumenten hiertegen:

 • In ontwikkelingslanden alwaar de hygiëne vaak slecht is zijn de kinderen toch redelijk gezond. Aldaar wordt veel infectie gezien, maar het afweersysteem heeft dit reeds vroeg in het leven goed onder controle.
  De voeding wordt over het algemeen niet hygiënisch verpakt.
  Deze kinderen worden niet of nauwelijks met medicamenten behandeld.
  De ons bekende allergieën komen daar minder voor, misschien doordat er minder belasting is van de familiaire vorm. Of omdat het eenvoudig weg niet wordt onderzocht.
  Wel komt de allergie voor worm zeer veel voor. Deze parasiet is constant in de darmen aanwezig en kan zo flink prikkelen,en mogelijk beschadigen, waardoor het immuunsysteem de Th2 respons opbouwt.
  Dit is te vergelijken met bepaalde beroepsallergieën. Zie: Beroepsallergie
 • Kinderen die op een boerderij opgroeien hebben een verlaagd risico voor het ontwikkelen van allergie ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes uit de stad. Aannemend dat aldaar meer contact is met bacteriën, virussen en parasieten zou de Hygiëne Hypothese dus kloppen.
  Niet is nagegaan of juist deze kinderen door een vervroegd contact met al dit vuil niet een beter afweersysteem hebben dat niet op hol is geslagen.
  Ook niet of deze boerenfamilies in dit vak zijn terecht gekomen omdat in hun familie minder allergie voorkomt. Zij hebben dus geen atopische constitutie!
  Worden deze kinderen met veel minder medicamenten behandeld en krijgen zij niet een betere voeding?


 • De jongste kinderen uit een groot gezin hebben minder kans een allergie te ontwikkelen.
  De verklaring zou zijn dat de aanwezigheid van oudere kinderen de hygiëne vermindert.
  In onze theorie zou dit passen dat deze kinderen al vroeg een betere weerstand hebben door een gezond contact met infectie.
  Ook door minder medicamentengebruik is de kans op het verkrijgen van een chronische infectie met een gederailleerd immuunsysteem minder.

Onderzoekers in Californië ontdekten dat muizen die besmet waren met het influenza A virus en een duidelijke griep kregen veel heftiger op het toedienen van een allergische prikkel reageerden dan de muizen die niet vooraf ziek waren gemaakt. In de longen werd een grote hoeveelheid interferon ( een product van de Th-1 cellen ) gevonden. Dit was een gecombineerde werking van de Th-1 en Th-2 cellen. 
Dit past geheel in de hypothese die wij aanhangen. 


Ad.4. De behandeling is slecht in onze westerse wereld!
          Het toegenomen antibiotica-en corticoid gebruik heeft een afkapselend effect op de acute ontsteking. Er ontstaan chronische infectiehaarden.
Het meest zijn deze te vinden diep in de neus- en keelamandelen en eventueel ook in de neus en neusbijholten.
Gevolg: het eigen afweersysteem is niet meer in staat dit op te lossen.
Bij weerstand vermindering vlamt de chronisch aanwezige ontstekingsreactie weer op. Dan ontstaat keelpijn, “verkoudheid” en hoesten.
Deze reacties worden meestal door de artsen viraal genoemd.
De aanhangers van de Hygiëne Hypothese tellen deze reactie gemakshalve als infectie dus niet mee.
Loopt deze “virusziekte” echter uit de hand en ontstaat zwaar hoesten en daardoor benauwdheid dan wordt de ziekte plotseling Astma of Bronchitis genoemd. Vervolgens is dit een z.g. longziekte geworden die om chronisch gebruik van medicamenten vraagt. De oorspronkelijke ziekte in de bovenste luchtwegen wordt dan verder verwaarloost.
Mogelijk worden alleen neusdruppels ( meestal met corticoiden ) voorgeschreven. 
Zie: Verkoudheid

Het is bekend dat in het lymfatisch weefsel (van Adenoid en Tonsillen) miljoenen bacteriën kunnen worden aangetroffen.
Het blijkt ook dat op oudere leeftijd, zodra de patiënt beter is te onderzoeken, er veel chronische infectie haarden worden aangetroffen in de keel, neus en ook de neusbijholten die al vanaf de vroege jeugd aldaar aanwezig zijn. Afhankelijk van de algemene conditie wordt dit wel of niet als hinderlijk ervaren.
Ook de huidinfecties (acné), reacties op stafylokokken, nemen bij de wereld bevolking niet af, maar eerder toe, ondanks gedurende soms enkele jaren antibiotica gebruik.

Conclusie:
Teveel medicamenten gebruik.
Te weinig verwijdering van chronische infectiehaarden.
De bovenste luchtwegen worden slecht behandeld.
De KNO arts krijgt te weinig de kans deze aandoeningen te behandelen. De kinderartsen hebben de behandeling overgenomen!

Ad. 5. De goede behandeling     

 1. De Humorale weerstand ( de oppervlakkige eerste laag ) van de huid en slijmvliezen moet intact worden gehouden.
  Beschadiging door medicamenten en irritaties die de normale werking verstoren is verkeerd. Zie: Irritaties
  Ook het na de geboorte uitzuigen van de neus en keel met een slangetje is gevaarlijk omdat hierdoor de eerste beschadiging van de slijmvliezen kan
  optreden, met als gevolg de eerste infectie.
 2. De voeding en algemene conditie moet goed zijn.
  Zie: Voeding
 3. Alleen medicamenten geven, als dit strikt noodzakelijk is.
 4. Op tijd bestrijden en verwijderen van chronische infectiehaarden door een KNO-arts.
  Zie: Chronische ontstekingen
 5. Stimulering van het afweermechanisme ( immuunsysteem).Een preventieve behandeling
  Het lichaam beschikt over een verdedigingsmechanisme dat virussen, bacteriën en tumorcellen probeert te elimineren. Mogelijk wordt dit systeem in onze huidige wereld bij bepaalde kinderen en ook volwassenen te weinig gestimuleerd
 6. Door vroeg in het leven reeds voldoende prikkels te krijgen kunnen infecties die lijden tot een chronische reactie, worden voorkomen.
  Een beetje “gif” is dus goed ! Er wordt dan gezorgd voor aanmaak van Th 1 cellen.
  Zie hierboven: Aziatische kinderen, boerderij kinderen en jongste kinderen uit een groot gezin.

Anders gezegd: Het lichaam krijgt soms te weinig uitdagingen doordat de omgeving schoon en steriel is geworden. ( Zie gevoelige Westerse mensen die té snel ziek worden) Het immuunsysteem is dan niet meer actief!
                          Soms, door teveel infectie en verkeerde behandeling, een te sterk reagerend immuunsysteem waardoor op geringe beginnende ontstekingen langzaam het lichaam te sterk gaat reageren.
                          Ook te sterke allergische reacties.

                          Het beste is: Een weinig vuil waardoor het immuunsysteem actief is en alle binnendringers op een rustige wijze weer verwijderd worden.

Enkele voorbeelden:

 1. Het huidige systeem van voedinginname met steriele verpakkingen is misschien verkeerd. Af en toe wordt het gif dioxine in moedermelk gevonden. Dit zou schadelijk zijn. Er volgt dan een grote actie om dit uit de melk te verwijderen. Later werd bij muizen gevonden dat het toedienen juist minder schade tot gevolg had.
 2. Het is gebleken dat Japanners die een zeer lage dosis straling hadden opgelopen bij de bombardementen op Nagasaki langer leven dan de gemiddelde Japanner.
 3. Het actief roken, dat ongezond is, heeft er toe geleid dat nu ook passief meeroken overal wordt bestreden. Het is de vraag of dit juist is daar men ook de theorie kan volgen dat een beetje gif in de vorm van rook, juist gezond voor de mens is. Vanzelfsprekend moet het afweersysteem niet overgestimuleerd worden met teveel gif of door een  chronische infectie, want dan wordt men echt ziek .
 4. Vóór de "Omwende" in Duitsland kwam allergie in Oost-Duitsland weinig voor. Aldaar ook weinig medicamenten gebruik. In West-Duitsland véél Allergie met veel medicamenten gebruik.
  In de jaren daarna werd dit langzamerhand gelijk getrokken.

Welke behandelingen stimuleren het immuunsysteem?
 • De homeopathie is hier voor een groot deel op gebaseerd: het geven van een zeer lage dosis giftige kruiden stimuleert de afweer.
 • Natuurartsen zijn ook aanhangers van het geven van dergelijke middelen
 • Aangetoond is dat Probiotica en Zink in zeer lage dosering een gunstige invloed hebben.
 • vaccinatie met bacterievaccins. Dit werd in de vorige, 20e eeuw over de gehele wereld zeer veelvuldig met succes toegepast.
  Door verkeerd gebruik, bijvoorbeeld aan kinderen te geven die reeds ziek zijn, en door overheidsregelingen is de therapie met geïnactiveerde bacteriën nu bijna in Nederland verlaten. Op enkele universitaire centra wordt deze behandeling echter weer opgepakt maar nu met moleculen van de bacterie die van belang zijn voor het opwekken van de afweerreactie.

De vaccins die gebruikt werden in Nederland kwamen van het  Rijks  Instituut Voor de Volksgezondheid, en bestonden het meest uit een combinatie van enkele bacteriesoorten.
De kuur bestond uit een opbouw periode waarna meestal een prik werd gegeven.
1 x per 14 dagen. Hiermee werd de weerstand juist goed gehouden. Soms moest in de winter de frequentie opgevoerd worden tot 1 x per week.
Het werkte goed bij die mensen die geen chronische infectie ergens hadden.
Bleek echter dat de patiënt na de vaccinatie klachten kreeg op een bepaalde plaats dan wist de dokter dat aldaar waarschijnlijk een chronische infectie aanwezig was. Vanzelfsprekend was dit het beste bewijs dat het vaccin werkte.
Dat de griepprik bij ongeveer 1 op de 5 mensen de volgende dag een griep gevoel opwekt is het zelfde principe. De patiënt die klaagt draagt een chronische infectie bij zich en zou vervolgens goed onderzocht moeten worden, en behandeld!
De werking van de vaccins is een tijdelijke activatie van de afweer. Het geeft geen bescherming gedurende de gehele winter. Deze prik 2 x per winter te geven is een dure optie.
Dat ieder jaar door de virologen verschillende stammen worden uitgezocht zou wel eens niet nodig hoeven zijn. Er is nooit goed onderzoek verricht naar het effect ervan doordat het zo moeilijk is een onderscheid te maken tussen verkoudheid en griep, en het effect ervan op de longen.
Daarbij is de viroloog meestal geen arts die verstand heeft van verkoudheden. Het virus veroorzaakt weinig ziekte. De complicaties ontstaan door andere reacties!

Waarschijnlijk is het beter weer over te gaan op bacteriële vaccins omdat deze goedkoper en effectiever zijn. In het buitenland zijn zeer effectief werkende orale vaccins in de handel.

Desensibilisatie:
Dit is ook een vorm van vaccinatie. Het doel is blokkerende antistoffen op te roepen
( IgG4 ) om de allergie te onderdrukken, maar mogelijk heeft het ook een immuunstimulerend effect.
Bij de desensibilisatie behandeling voor b.v. een huisstofallergie worden tegenwoordig alleen de huisstofmijten gebruikt. In de vorige eeuw werd het volledig vuile huisstof gebruikt inclusief menselijke huidschilfers. Mogelijk was dit beter, want een beetje gif is goed. Dus men verkreeg toen zowel een allergie behandeling, als een behandeling om de weerstand te verbeteren.
In die periode was de behandeling en genezing van de huisstofallergie dan ook duidelijk veel effectiever! Er kwam minder allergie, astma en COPD voor!
Zie: De- hyposensibilisatie

Conclusie :
Bacteriële en virale vaccins beschermen tegen het ontstaan van ontstekingsreacties, maar niet tegen allergische ziekten.
Daar veel allergische ziekten ook mede veroorzaakt worden door infectie kan dit facet ervan wel verbeterd worden.

Vaccins moeten niet gegeven worden aan mensen die reeds een chronische infectie bij zich dragen.

Overwegingen

Het is dus duidelijk de vraag of wij op te goede weg zijn, en de hygiëne hypothese wel klopt.
Uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken dat er vraagtekens gezet kunnen worden.
Het onderzoek bij kinderen in tropische landen die chronische worminfecties hebben is het goede voorbeeld.
In onze wereld, geen wormen, wel veel medicamenten gebruik, en een gederailleerd immuunsysteem!
De allergische ziekten ( Th2 ) en de auto-immuun-gemedieerde ziekten ( Th1 ) nemen toe.
Oorzaak: Teveel strijd om de chronische infectie onder controle te houden.
Zo werd bewezen dat bij een milde RSV- infectie een dominante Th-1 immuunrespons gevonden wordt. Bij een ernstige vorm met bronchiolitis wordt ook een Th-2 respons gevonden. De Th-2 respons wordt dan allergisch genoemd, maar hoeft dit zeker niet te zijn. Het is een overdreven respons van het immuunsysteem maar veroorzaakt geen actieve allergie. Vaccinatie-behandelingen b.v. met kinkhoestvaccin blijken een beschermend effect te geven. Kinderen hebben dan minder risico om atopische ziekten te krijgen. Of anders geformileerd: minder chronische infectie geeft minder kans op uitputting van de immuunrespons met een te sterke Th-2 respons. 

Op grond van soms vage positieve specifieke IgE uitslagen wordt door veel artsen de ziekte “Allergisch” genoemd.
Bij goed klinisch onderzoek met navraag bij de patiënt blijkt vaak dat de aangetoonde allergenen geen allergische reactie oproepen. Ook wordt geen eosinophilie gevonden. 
Het komt zeer vaak voor dat artsen de gevonden reacties wel als relevant beschouwen en dan daarop behandeling voorstellen. Dat is dus onjuist!

Artikel: Rovers etc. Ned. Tijdschr KNO-Heelk- April 2006

Recidiverende bovenste luchtweginfecties gedurende de kinderjaren beschermen niet tegen atopie op jong volwassen leeftijd.

Conclusie :

De chronische ziekten zijn in hoofdzaak gebaseerd op een aanwezige chronische infectie met stimulering van de  Th1 gedomineerde immuunrespons.
Uiteindelijk , door uitputting, ook van de Th2 respons.
Dit ziektebeeld wordt door de meeste artsen niet gediagnosticeerd en behandeld.

De actieve allergie neemt in onze wereld niet zo sterk toe als algemeen wordt verondersteld.
Praeventieve behandeling is het voorkomen van beschadiging van het slijmvlies. Zie: Irritaties


Ga Terug

Zie adviesallergie: Welkom