Als Allergoloog moet men de oorzaak van de ziekte opsporen.

De specialist moet dus een opleiding gehad hebben om de patiënt goed te onderzoeken.

Dit betekend dat alle luchtwegen bekeken worden, ( dus ook Neus, neusbijholten, keel, larynx, en longen ) en verder ook de huid.

Ook moet een inzicht aanwezig zijn over het functioneren van het maag-darm systeem.

Vandaar dat deze Vakgroep is opgericht door een KNO-arts ( Prof. H.A.E. van Dishoeck )

Tegenwoordig valt deze vakgroep onder het vak Interne Geneeskunde.

Het gevolg is dat de meest voorkomende oorzaak van deze ziektes niet meer onderzocht worden.

Dus meer uitstrijkjes maken en dan de oorzaak zoeken in virussen en bacteriën.

Verder bloedonderzoek en priktesten.

De activiteit van de atopie werd vroeger bepaald door het aantal eosinophile cellen te tellen.

Dit werd afgeschaft omdat de klachten niet correleerden met de gevonden waarden.

Echter veel klachten worden veroorzaakt door andere verschijnselen die meestal heden niet meer worden onderzocht.

Meestal chronische ontstekingen, voeding, bepaalde medicamenten en veel door eenvoudig teveel irritatie.


Conclusie:

De oorzaak van allergische klachten moet zeker gezocht worden in 40 verschillende verschijnselen!
Waarvan een groot aantal niet verklaard worden door allergie.

Het Allergisch onderzoek is tegenwooordig meestal in verkeerde handen!

Het onderzoek door een KNO-arts wordt meestal niet meer verricht, terwijl deze de meest voorkomende oorzaken kan vinden.

De arts is tevreden met een diagnose en een behandelingsvoorschrift volgens protocol.

Het onderzoek op eosinophile cellen is een bepaling om de activiteit van de inhalatieallergie aan te tonen.
Deze is van dag tot dag verschillend, afhankelijk van de allergische prikkel die binnen komt.
Dit onderzoek wordt dus, door verkeerde publicaties, tegenwoordig niet meer uitgevoerd.

Kruisreacties met name met voedingsmiddelen worden vaak niet beoordeeld.

Er zijn vele allergische ziektes die door artsen niet worden onderzocht.

Veel aangetoonde allergie is op oudere leeftijd geven geen hinderlijke prikkel meer en hoeft dus niet behandeld te worden!Allergie:
de oorzaak van veel ziekte- verschijnselen!
             
DE meest onderzochte Allergie is de Atopie. ( Type1 Allergie)
De bekendste zijn: Hooikoorts(pollen), Huisstofallergie en beesten(b.v.kat)-allergie.

                                                                 -----------

Er zijn echter vele andere soorten Allergische reacties!

 • Type III allergie: Bijvoorbeeld: Vogelgriep en Duivenmelkerziekte. Mogelijk ook Q-koorts.
  Zie ook brief betreffende dit onderwerp waaruit blijkt dat de medische wereld hier geen belangstelling voor heeft.

 • Voeding: vaak de oorzaak, zowel allergie als intolerantie.

 • medicamenten:
  salicylaten(Aspirine) ,NSAID's (b.v. diclofenac), ACE-remmers(tegen hypertensie).

 • Type IV: Meest voorkomend: een te sterke reactie van het immuunsysteem ( verdedigingsmechanisme) op het binnendringen van bacteriën en mogelijk ook virussen.

  Dus een sterke vatbaarheid om infecties op te lopen!
  Ook de huidreacties op nikkel behoren tot deze groep.

  Deze reacties van het immuunsysteem worden bijna nooit onderzocht door artsen.

      


Wat wordt onder Allergie verstaan?

 • Een ziekte wordt in het algemeen allergisch genoemd als in het immuunsysteem deze verandering is aan te tonen. Dit gebeurt door een bloedonderzoek of een huidtest.
  Veel artsen verklaren U of Uw kind reeds allergisch als er een geringe reactie op stof of pollen is aangetoond. Dit is niet juist!
  Wordt iets aangetoond, dan hoeft dit nog niet te betekenen dat men er ook last van heeft!
  Het stuifmeel (pollen) geeft alleen in de zomer bij mooi weer last en het huisstof in hoofdzaak in het najaar bij mistig weer.
  Op oudere leeftijd is de allergie meestal uitgeblust terwijl de allergische reactie echter nog wel is aan te tonen.

 • Als een ziekte min of meer chronisch is, en de dokter weet de oorzaak niet, dan wordt deze vaak aangeduid als: Het lijkt wel Allergisch! En dan is verder onderzoek niet nodig!


Welke ziekten worden meestal niet Allergisch onderzocht?

 • Oorzaken die niet direct opvallen zoals het dagelijks gebruik van bepaalde voeding ( sinaasappel?), dagelijks medicamentengebruik( aspirine? of NSAID? ).

 • Ziekten die veroorzaakt worden door organisch stof dat verspreid wordt door beesten.
  Dit is de Type III allergie. Het komt zeer veel voor, maar wordt weinig gediagnosticeerd.

                  Bijvoorbeeld: Vogelgriep(pest) en Duivenmelkerziekte en Q koorts.

 • Veel chronische ziekten worden niet oorzakelijk bekeken die mogelijk wel allergisch zijn.


Voorlichting


Om Allergie te voorkomen is voorlichting zeer belangrijk.

Het Ned. Astma Fonds is daar de beste instantie voor. Echter dat doen zij niet!

Hun onderwerpen zijn:

 1. Het tegengaan van roken
 2. Het accepteren dat Astma een niet te genezen ziekte is.
 3. Hoe moeten de medicamenten gebruikt worden.
 4. De mededeling dat over enkele jaren de helft van de bevolking last van Allergie heeft.

Dit is verkeerde voorlichting.

 1. Roken heeft geen invloed op het ontstaan van een allergische reactie.
  Roken wordt gestart omstreeks het 15e jaar als de allergie reeds al jaren bestaat.
  Roken is slecht voor het behouden van een goede ademhalingstechniek.
  Nicotine verdooft de slijmvliezen waardoor juist de rokers minder gaan hoesten.

 2. Astma is zeker te genezen op jonge leeftijd als de behandeling goed is. Dus de oorzaak opgespoord wordt!
  Meestal moeten de bovenste luchtwegen goed behandeld worden,meestal door een operatieve ingreep.
  Ook is veel te verbeteren door een goede ademhalingstechniek en het hoesten af te leren.
  Zie deze Website!

 3. Medicamenten genezen niet! Zijn dus geen Geneesmiddelen! Voorkomen acute benauwdheid maar dat is geen oorzakelijke behandeling.

 4. Wat wordt onder allergie verstaan. Zie boven.
  Er bestaan theorieën dat door het leven in schone - bacteriearme - huizen er minder infecties zijn. Daardoor zou het immuunsysteem (de afweer)minder actief zijn en zich meer richten op de allergie.
  Deze theorie volgen wij niet! Er is juist meer infectie. Kijk maar om U heen! Naar al die mensen die groen snot produceren! Het sterk toegenomen medicamenten gebruik - vooral antibiotica- heeft dit bevordert. Zie: Hygiëne Hypothese


  Wat zou het N.A.F.( tegenwooordig Longfonds) moeten doen?
 • Meer voorlichting over preventie.
 • De bovenste luchtwegen bij de behandeling betrekken.
 • Uitleggen dat hoesten meestal veroorzaakt wordt door kriebel in de keel.
 • Uitleggen dat astma niet altijd een erfelijke aandoening is.
  Er zijn vele oorzaken te noemen die niet erfelijk zijn en toch astma kunnen veroorzaken.
 • Onderscheid maken tussen neus- en mondademhalers.
  De voorlichting wordt voorgeschreven door longartsen. Ook KNO-artsen behoren dit te doen.
 • De voorlichting dat iedereen die even "benauwd" is geweest direct als een astmatische patiënt moet worden behandeld ontkennen. Een flinke hoestbui kan dit ook veroorzaken.

  En wat doet het N.A.F.?

  Het verandert de naam in LONGFONDS. Het negeert dus nu de pathologie van de bovenste Luchtwegen!  Onze Voorlichting :

  Astma is door goede preventie te voorkomen.
  Wel moeten vaak de amandelen verwijderd worden.
  Hooikoorts is astma van de neus.
  Door meer inzicht te hebben in de oorzaak van de ziekte is de opgetreden astmatische aandoening te voorkomen.
  Uzelf bent de belangrijkste behandelaar!
  Bestudeer deze website dus goed!

                                                                 -----------------------


                               Soorten Allergische reacties:

          

                                                                    --------------

1.  Type I Allergie  (Atopie).  

De meest gediagnosticeerde allergische aandoening.

Aanleg : Komt altijd in de familie voor!
Ongeveer 5% van alle mensen hebben vanaf hun geboorte een aanleg om te sterk te reageren op bepaalde prikkels, zoals voedingsstoffen en deeltjes die in de lucht zweven.
Deze aanleg wordt genoemd: De atopische constitutie.

Baby's met een atopische constitutie:
Reeds vroeg in het leven worden bij hen de eerste verschijnselen gezien zoals eczeem, en ook wat hoesten.
In het bloed kunnen dan de eerste verschijnselen van atopie (allergie) soms reeds aangetoond worden.
Daar melk in het eerste jaar de eerste vreemde prikkel is, zal deze allergie het eerst aan te tonen zijn. 
Later zullen dit andere voedingsproducten zijn. Zie: Voedselallergie en Voedingsadvies voor zwangere vrouwen

Omstreeks het twaalfde jaar worden de eerste duidelijke klachten waargenomen bij contact met de inhalatie allergenen zoals huisstof en pollen.
Indien er veel dieren contact is ook voor hond en kat. Daarvoor kunnen er wel aanwijzingen worden gevonden maar is deze allergie meestal nog niet actief.
De reactie op de prikkel ontstaat na contact binnen 20 minuten.
Bij mondademhaling in de keel en longen, bij neusademhaling in de neus.
De reactie is altijd zwelling en meer waterig secreet.
De zwelling geeft benauwdheid, het secreet geeft klachten alwaar het naar buiten komt. Door de bouw van de neus kan dit naar voren of naar achteren zijn.
De irritatie veroorzaakt soms niesen.
Bij mondademhaling meer keelschrapen of hoesten.


Afhankelijk van de mate van contact met allergenen en de gevoeligheid ontstaan in de loop van het leven meer en sterkere reacties.
Zie: hooikoorts, voorjaarsbomen allergie , huisstof allergie en Beesten(b.v. kat en vogels)-allergie
In het verdere verloop van het leven ontstaan allerlei contacten met stoffen waarop allergisch gereageerd kan worden. Is dit contact overmatig dan krijgen deze mensen klachten op de plaatsen waar de stof  het lichaam bereikt.
Bij beroepsallergie is dit meestal de huid met speciaal de handen. In bloemen-kassen  zijn dit meer de luchtwegen.
Zie: beroepsallergieën

2.  Type III allergie

Het meest voorkomend, het minst gediagnosticeerd.

Deze mensen gaan langzamerhand in het leven verkeerd reageren  op het inhaleren van organische stoffen.
Door veelvuldig contact over vele jaren  ontstaat deze vorm van allergie.

Deze organische stoffen worden geproduceerd door vogels, schimmels, vee en bepaalde bacteriën.

Het klachtenpatroon is meestal als volgt:

Bij Neusademhalers: Toenemend verstopte neus, meer vocht rond de ogen, vermoeidheid en wisselende verhoging van de lichaamstemperatuur. Vaak aangeduid als "Griep".   Langzamerhand meer hoest.

Bij Mondademhalers: Meer hoest, benauwdheid en koorts.

Uiteindelijk kan het ziektebeeld sterk verergeren en vooral tot longontstekingen leiden. Komen er nog meer complicaties dan kan dit de dood tot gevolg hebben.


Bij goede observatie valt het op dat de klachten meer in het weekend zijn wanneer meestal het contact met de beesten frequenter is.
De reactie die optreed bij contact is na ongeveer 4 uur.

De oorzaak dat deze stoffen een allergie kunnen oproepen is, naar onze overtuiging, beschadigd slijmvlies.
In die situatie kan het "gif" binnendringen en een immuunreactie oproepen.
De beschadiging wordt o.a. veroorzaakt door mechanische irritatie zoals hard snuiten of hoesten. Zie: Irritaties

 • Vogelallergie ( b.v. Duivenmelkerziekte, maar o.i. ook de Vogelgriep en mogelijk ook Q-koorts)


In Nederland worden ongeveer 3 Miljoen vogels uit liefhebberij in of rond het huis gehouden.
Het stof dat afkomstig is van het poeder van de veren is de boosdoener.

In Azië is het contact met vogels( vooral kippen) bijzonder intensief, met alle gevolgen vandien.

Veel duivenmelkers die b.v. in de nacht geregeld een zgn. griep krijgen moeten dus begrijpen dat ze deze reactie krijgen omdat zij voor het slapen gaan nog even naar de vogels zijn gaan kijken.

De reactie treedt op in de neus of de longen afhankelijk van het soort ademhaling. dus alwaar de stof terecht komt.
De Duivenmelkerlong is bekend, de duivenmelkerneus niet omdat dat meestal "verkoudheid" wordt genoemd.
Bij boeren is de Boerenlong bekend als beroepsziekte.
De longarts spreekt van Extrinsieke allergische Alveolitis.
De KNO-arts heeft er geen goede naam voor.
Ondergetekende heeft op 8 November 1979 in Jerusalem op het Internationaal congres voor Allergie dit onderwerp besproken onder de titel: Bird fanciers disease of the upper airways.

Met speciaal bloed onderzoek ( praecipitinen ) is deze allergie aan te tonen.
De meeste artsen zijn hier niet van op de hoogte.

Behandeling:

De belangrijkste is:

 • Slijmvliezen genezen zonder lokale medicamenten gebruiken. Zie: Verkoudheid 
 • Genezen betekent ook niet meer beschadigen door snuiten of hard ophalen van de neus.
 • Betreffende stoffen voor een zeer lange tijd vermijden. Dus de vogels uit huis doen.

Het is mij gebleken dat, na enkele jaren goede behandeling, dit contact wel weer mogelijk is. De slijmvliezen moeten dan wel genezen zijn en dus geen organisch stof meer moeten kunnen opnemen.

Zie ook: Beestenallergie

Andere ziektes in deze groep zijn:


Schimmel allergie:    Als beroepsziekte: Bij kwekers van paddenstoelen.

De slijmvliesreacties erop zijn hetzelfde. Zie boven.
Zijn de schimmels zich in b.v. de bijholten of longen gaan  nestelen, dan is het verdere ziektebeeld wel anders.
 
Organisch Stofallergie:   Bij boeren en verzorgers van vee. Kippen, geiten en varkens zijn berucht.
                                         De ziekte wordt Q-koorts of SARS genoemd. Zie: SARS

Bij de dierenarts die in 2003 is overleden werd het virus, dat bij kippen woedde, ook in zijn luchtwegen gevonden.
Maar was dat de doodsoorzaak? Neen!
Bij alle werkers die met de opruiming van de kippen bezig waren werden deze virussen ook gevonden, zonder dat zij noemenswaardig ziek werden.
Het ligt meer voor de hand dat de ziekte van de dierenarts een allergische (beroeps)ziekte is geweest! Door het jaren lange contact met deze vogels heeft hij deze Type 111 allergie opgebouwd. Er werd geen goed ( praecipitine ) onderzoek verricht.
De behandelende artsen waren tevreden toen zij het virus in de luchtwegen aantroffen!

Uit gemakzucht past een andere doodsoorzaak niet in hun plaatje!
                       
Bacteriën :      Legionella is het bekendste voorbeeld.

Deze bacterie komt van nature voor in oppervlaktewater, maar kan ook gevonden worden in door mensen vervaardigde systemen en installaties die water bevatten.
Ze voelen zich het best bij een temperatuur van 20-43 Celsius.
Via inhalatie van besmette aërosolen komen zij bij de mens binnen. Het meest voor de hand liggend komt dit voor in sauna's, douches, whirlpools en airconditioners.

In 1999 zijn 32 bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel door het inademen van legionellabacteriën overleden aan een longziekte. Maar was alleen het inademen van deze bacterie de werkelijke doodsoorzaak?

Men vond het niet vreemd dat de vele andere mensen die de flora bezochten niet ziek werden. Of waren zij dat wel, maar alleen maar "verkouden"?
Er werd alleen een kweek afgenomen, echter niet gedacht aan de Type III allergie.
Er werd geen praecipitine- onderzoek verricht. Ook werd geen kweek afgenomen van de zogenaamde gezonde bezoekers.
Ook dat water dat besmet is met deze bacterie wel straffeloos gedronken kan worden, dat op zijn minst merkwaardig is, krijgt in de medische wereld geen aandacht.

Onze verklaring:
De mensen die overleden zijn waren reeds ziek! In ieder geval hadden zij slecht functionerende slijmvliezen. Waarschijnlijk hadden zij reeds eerder contact met de Legionellabacteriën gehad, en zo deze allergie opgebouwd.
De andere mensen hadden geluk. De bacteriën zijn niet in de slijmvliezen binnen gedrongen, of alleen in de neus en hebben geen sterke reactie van het afweersysteem opgeroepen.


Kritiek:
Het onderzoek bij deze ziektes richt zich altijd op de verwekker. Zou het niet meer voor de hand liggen dat men zich afvraagt waarom zoveel mensen bij contact met deze prikkels niet ziek worden. Deze allergische immuunziekte krijgt veel te weinig aandacht!
Er wordt veel en duur onderzoek naar Legionella in de waterleidingen gedaan en te weinig naar het ziektebeeld dat als gevolg daarvan zo af en toe optreed. 
Artsen zijn blij met de diagnose als de verwekker is gevonden!
Maar de legionellabacterie wordt pas gevaarlijk als het water stilstaat en de temperatuur boven de 25 graden komt. Vervolgens moet de ontvanger reeds ziek zijn, en zeker reeds eerder deze bacterie in het lichaam hebben ontvangen.
Dat tegenwoordig dus alle openbare kranen hierop worden onderzocht is waanzin!

                    Q- koorts

De bacteriën die bij geiten gevonden kunnen worden heten: Coxiella burnetti.

Zoals hierboven is aangegeven kunnen organisch stof en bacteriën de oorzaak zijn van deze ziekte. Er is hierover nog maar zeer weinig bekend.
Om de ziekte te verkrijgen is frequent contact met de prikkels noodzakelijk en moeten de slijmvliezen instaat zijn ( door beschadiging) deze stoffen op te nemen. Waarna de allergische reactie totstand komt.


In januari 2010 heb ik de volgende brief verzonden gericht aan de vakgroep Virologie:
Graag aandacht voor het volgende:
Mag ik mij voorstellen:
Ik ben E.A. van Dishoeck, KNO-arts
Gedurende de periode dat ik praktiserend KNO-arts was heb ik mij in hoofdzaak in gespannen het vak Allergologie onder de aandacht te brengen.
De oorzakelijke behandeling van slijmvliesziektes had meer mijn voorkeur dan het snijdende gedeelte.
Ongeveer 15 jaar hoofd van de afdeling Allergologie van het Academisch Ziekenhuis ( Wilhelmina- en Binnen Gasthuis ) in Amsterdam. 9 jaar lang consulent in een Long-Astma Kliniek.
Daarna werkend in Baarn en Amsterdam.
Mijn leeftijd is nu 76 jaar.

Promotie onderzoek in de jaren 1975-1979 bij Prof.Dr. L. Berrens in Utrecht was: Type III allergie in het bijzonder de vogelhoudersziekte als een beroepsziekte van de bovenste luchtwegen.
Door omstandigheden, buiten mijn schuld, is de propmotie niet door gegaan. Wel hebben wij dit onderwerp gebracht op het Internationaal Allergie congres in Jerusalem in het jaar 1979.
Tevens natuurlijk tijdens KNO-congressen en refereeravonden. In het Leerboek Keel-,neus- en oorheelkunde van 1979 heb ik het vermeld in het hoofdstuk Allergie van de bovenste luchtwegen.

Het is mij gebleken dat dit ziektebeeld (de Type III allergie), toen en nog steeds, zeer weinig aandacht krijgt. KNO-artsen zijn hierin niet geïnteresseerd.
Wel is dit bekend bij Longartsen die het beeld van de extrinsieke alveolitis kennen. Vooral de Duivenmelkersziekte.

Ook in de Allergologie kom ik dit onderwerp bijna niet tegen. In 1983 heeft de Nederlandse Allergoloog Z. Pelikan dit onderwerp beschreven in het blad Allergy. Onderwerp: A New Disease: a Nasal Form of Pigeon Breeder's Disease.
Echter hoe deze ziekte tot stand komt wordt niet vermeld. Dus niet waarom bepaalde mensen wel en andere niet ziek worden van dezelfde hoeveelheid of aard van prikkel.
Uit mijn onderzoek en ervaring is gebleken dat dit niet afhankelijk is van het agens. Maar wel van de ontvanger die de mogelijkheid van opname heeft gecreëerd door de humorale weerstand van de slijmvliezen te beschadigen.
Dit gegeven heeft, in mijn werkzame leven, het meest de aandacht gekregen. Tot mijn schande, maar ook doordat ik geen promotor meer had, heb ik dit nooit meer verder gepubliceerd.

Mijn conclusie:
De verworven type III allergie - waaronder de ziektes Q-koorts, Legionella, Duivenmelkersziekte en waarschijnlijk nog veel meer ziektebeelden met specifieke prikkels - is een zeer belangrijke pathologische Immuunreactie.
Of deze reactie tot stand kan komen is afhankelijk van de conditie van de slijmvliezen.
Is de humorale weerstand verstoord, door beschadiging van het slijmvlies door b.v. hard snuiten of hoesten en ook medicamentengebruik, dan kan het agens binnen dringen.
Door langdurig contact over vele jaren ontstaat langzamerhand dit destructief reactieproces.

Het zal U bekend zijn dat beschreven wordt dat zeker 90%, en waarschijnlijk nog veel meer, van de mogelijke infecties worden "gecleared" door het goed functionerende immuunsysteem.
Gevonden virussen en bacteriën hoeven dus niet de boosdoener zijn van de ziekte. Voor Uw vakgroep misschien een minder interessante mededeling.
Een goed voorbeeld is de Dierenarts, die in 2003 is overleden. Volgens de Virologen veroorzaakt door het H5N1 virus. Volgens mijn overtuiging vanwege deze beroepsziekte. Het praecipitine onderzoek, dat dit had moeten bewijzen, is toen niet verricht.
Dit virus werd ook gevonden bij al zijn medewerkers, die met ruimen van de kippen belast waren, en deze werden niet ziek! De dierenarts zelf was echter ook een groot vogelliefhebber.

Uit mijn onderzoek is indertijd gebleken dat patiënten, waarbij de precipiterende antistoffen op vogels zeer hoge titers vertoonden, zeer langdurig veel contact hadden gehad met deze beesten.
Tevens bleken zij de slijmvliezen flink te beschadigden door hard snuiten, neusophalen, keelschrapen of hoesten. Het ziektebeeld: veel griepjes en "verkoudheden".
Ook de Dierenarts had deze klachten, maar er werd geen aandacht aan geschonken, zolang de longen maar goed blijven functioneren.

Het probleem is dat er meestal vele andere oorzaken voor het ziektebeeld gevonden kunnen worden zoals infectie door andere bacteriën, type I allergie, oververmoeidheid of weersomstandigheden.
Hierbij is m.i. het beschadigen van het slijmvlies, dus de humorale weerstand, het belangrijkste bij verschijnsel.
Het klinisch beeld bij deze patiënt is: In de neus rood ontstoken gezwollen slijmvlies, eventueel al poliepvorming. Goede neusademhaling. Er worden aanvankelijk dus meestal geen longproblemen geconstateerd.
Allerlei factoren bij elkaar hebben tot zijn dood geleid.
Conclusie:

Mijn overtuiging was en is dat door beschadiging van het slijmvlies de antigenen en organische stoffen de slijmvliezen konden binnendringen en zo de fatale immuunreactie bij de dierenarts werd opgeroepen.

Met Uw collega P.M. Schneeberger heb ik toen gecorrespondeerd over dit onderwerp. Dit werd afgebroken.
Ik kreeg de indruk dat Prof. A. Osterhaus daar geen belangstelling voor had. Dit paste, gezien de publiciteit die hij zocht, niet in zijn straatje dat het virus kan overgaan van dier op mens.

 

Mijn behandelingsmethode bij de ongeveer 50 patiënten met een chronische of recidiverende Rhinitis met zeer frequent vogelcontact was als volgt:

Anamnese: Er is duidelijk veel en langdurig vogelcontact.
Hinderlijke slijmvliesreacties. Veel en hard snuiten of de neusophalen. Snurken en hoesten. Geregeld aanvallen van griepjes en verkoudheden. De frequentie neemt toe.
Onderzoek Neus: Rode verdikte ontstoken slijmvliezen, meestal geen purulent secreet te zien.
Goede neusademhaling.
Titers van de Precipiterende antistoffen op verschillende vogels, onderzocht bij het CLB te Amsterdam, te hoog.
Behandeling.
1. Het contact met deze vogels vermijden.
2. Rust brengen in de slijmvliezen. De wond genezen! Dus o.a. niet meer snuiten en ophalen ( zo nodig: heel voorzichtig ). De patiënt de fysiologie van de slijmvliezen uitleggen.
3. Goede neusademhaling volhouden.
4. Algemene conditie verbeteren.
5. Geen lokale medicamenten toebrengen. Vooral geen corticoïden daar deze de ontstekingsreactie remmen en dus geen genezing bewerkstelligen.
6. Dit minstens een jaar vol houden. Hetgeen ook gemakkelijk mogelijk was.
Vervolg:
Na een jaar weer het antistoffen onderzoek. De titer werd lager en de klachten verdwenen.
Duivenmelkers die absoluut hun liefhebberij weer wilden beginnen waren hiertoe, na enkele jaren, instaat.

Patienten met een parkiet- of kanarie allergie begonnen er niet meer aan. Maar waren genezen.

Deze behandelingsmethode heb ik vanzelfsprekend ook bij andere allergische en niet allergische patiënten toegepast met groot succes.
U zal begrijpen dat voorlichting over dit onderwerp zeer belangrijk was. Dus schreef ik folders en heb ik van de media gebruik gemaakt.
Ook nu onderhoud ik, min of meer, nog mijn website adviesallergie.nl waarin ik ook dit onderwerp bespreek. Te vinden bij het onderwerp: soorten allergieën en virussen.

Mijn vraag aan uw werkgroep is:
Zou het niet langzamerhand vanzelfsprekend zijn dat men zich afvraagt waarom bepaalde mensen ziek worden van stoffen, bacteriën en virussen en zeer veel mensen niet die toch hetzelfde contact hebben? Dit ziektebeeld is niet familiair bepaald!
Moet U niet meer voorlichting geven waarom zoveel gevonden virussen, schimmels en bacteriën bij patiënten niet de oorzaak zijn van het ziekteproces. Dat U bij gezonde mensen ook veel virussen en bacteriën kan vinden.
Dat Pandemieën meer oorzaken hebben dan alleen de virussen. Dat de overdracht van HIV virussen ontstaat door wondjes in de vagina of penis. Dus wilde sex.
Is er niet iemand die dit onderwerp wil oppakken en verder wil uitwerken? En hierop wel wil promoveren?

In de KNO wereld is geen belangstelling voor dit ziektebeeld, voor zover ik weet. Zij zijn meer geïnteresseerd in de operatieve kant van het vak, en snel medicamenten voorschrijven!
De Allergologen en longartsen kunnen er geen goed weg mee omdat zij het neusonderzoek niet geleerd hebben. Maar dit is wel te leren!

Ik denk dat door het afnemen van een goede anamnese de diagnose goed is vast te stellen. Zeker bij die patiënten die nog geen longproblemen hebben.
Uit dit onderzoek kan ook naar voren komen waarom zoveel mensen de Mexicaanse of andere Griep niet krijgen.
Ik ben, gezien mijn leeftijd, iemand uit de risicogroep. Ik ben nooit verkouden, krijg geen griep en heb nog nooit de Griepprik gehaald.
Oorzaak: Probeer zeer goed door de neus te ademen en vooral mijn slijmvliezen niet te irriteren en te beschadigen.

Dit is mijn laatste poging om bij een bepaalde groep medici de belangstelling voor dit ziektebeeld op te roepen.
U zult begrijpen dat ik het artikel in Medisch Contact betreffende de Q-koorts niet kan onderschrijven daar ik van mening ben dat er meer is dan de bacterie Coxiella burnetti.
Ook de mensen en dieren waarbij deze bacterie gevonden worden zijn meestal niet ziek!
Dat de Veehouders boos zijn is ook te begrijpen daar het ziektebeeld bij de mens nog niet goed is onderzocht. Er zijn zeer veel Geitenhouders die nooit "Griep" of "Verkoudheid" krijgen. Zoals ook de vele Duivenmelkers.
Was ik jonger geweest dan had ik zeker de media op gezocht om mijn "afwijkende" mening kenbaar te maken. Met als doel dat ook anderen dit onderwerp serieus willen aanpakken.

Ik hoop dat ik bij U en anderen belangstelling heb opgeroepen deze ziektebeelden bij de mens eens op een andere manier te benaderen. Waarschijnlijk is dit een ijdele illusie.

Echter vanzelfsprekend hoop ik een gunstig antwoord van U te ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

E.A. van Dishoeck
KNO-arts

Ook op deze brief is geen antwoord ontvangen!


        

3.  Type IV allergie

Dit wordt ook Bacteriële Allergie genoemd.

Het immuunsysteem is hierbij extra actief. Dit afweersysteem reageert sterker op een Bacteriele of Virale prikkels.

Dus b.v. op het Ebolavirus dat binnengekomen is in het lichaam ontstaat nu een zeer sterke reactie.

In 1981 heb ik een artikel geschreven in het blad Rhinologie over Bacteriele allergie.

Dit heeft in de medische wereld weinig klankbord gekregen.

Toch moet men zich meer gaan afvragen waarom bepaalde mensen meer en zwaarder ziek worden dan anderen.

Waarom komt Ebola meer voor in Afrika dan elders? Hebben deze mensen al veel andere infectieziektes meegemaakt???

 


 

Een zeer groot aantal patiënten heeft een allergisch ziektebeeld gekregen door het doormaken van teveel infectieziekten en/of in contact komen met chemische producten.
Het afweersysteem is volkomen in de war geraakt, waardoor nu sterke reacties optreden bij hernieuwd contact op bacteriën of chemicaliën zoals nikkel.

Het is een overdreven cytokinereactie van het verdedigingsmechanisme van het lichaam!

Het wordt wel een levensbedreigende heftige immuunreactie genoemd. Maar heeft niets met de aanvallers,(zoals ook virussen) te maken.
De patiënt is vatbaar en krijgt wondjes die moeilijk genezen. Zie : Verkoudheid 
Het horloge veroorzaakt contacteczeem.
De diagnose is moeilijk aan te tonen en wordt daarom gemakshalve door artsen maar weinig uitgevoerd.
De oorzaak wordt gezocht in het griepvirus.

De diagnose kan wel!
Bacteriën kunnen getest worden met subcutane injecties. Dit werd in de vorige Eeuw veel gedaan! Het bekendste voorbeeld is de Mantoux-reactie op Tuberculose.

Door een huidtest kan b.v. de nikkel-allergie aangetoond worden.

Er wordt nu naarstig naar een remmend medicijn gezocht! Dit is een vaccin waardoor het immuunsysteem wordt geprikkeld het beter te doen.

Belangrijker zou zijn als artsen beter de chronische infectiehaarden in het lichaam zouden behandelen!

Ook immuunprikkeling met vaccins of homeopathische middelen kan goed werken om de te sterke immuunreactie te verminderen.4.  Voeding


Voedselallergie/-overgevoeligheid komt zeer veel voor en verloopt volgens verschillende reactiepatronen van het immuunsysteem: Type I, III, IV en geen aantoonbare reactie.
Zie: Voeding

5.  Medicamenten-allergie

Het meest bekend is de overgevoeligheid voor antibiotica. De reactie erbij is overduidelijk, en wordt dus meestal wel herkend.
De oorzaak moet gezocht worden in een verandering in het metabolisme.
Het juiste mechanisme is nog niet opgehelderd. 
Een echte allergische reactie is het dus niet!

De minder bekende boosdoeners zijn : Aspirine, NSAID's, en ACE-remmers.
Gebruikt men deze medicamenten en heeft men algemene zwellingklachten( ook urticaria en angioedeem ) van de slijmvliezen en ook de huid, dan moet men er rekening mee houden dat het gebruik van deze medicamenten daarvan mede een oorzaak is.
 
U ziet maar weer:  het gebruik van medicamenten is vaak verkeerd.  
Door het meestal dagelijks gebruik, en geen betrouwbare tests, is het moeilijk deze oorzaak van de ziekte op te sporen.
 

                                                   ---------------

Hieronder volgt een schema (speciaal bedoeld voor artsen).

Soort Allergie Reactietijd Immuunreactie Klachten, naam

Type I Atopie

allergenen: b.v. pollen,
huisstof
beesten

binnen 20 minuten, alleen als huid reeds beschadigd is.

IgE -> IgG


Luchtwegen:
pollenallergie
Huisstofallergie
Kattenallergie

Huid: Eczeem, jeuk

Type III

Organische stoffen

na 4 tot 6 uur

verstoring humorale
weerstand

Activatie
complementsysteem

IgG en precipiterende
antistoffen

Destructief reactieprocesVogelallergie
Schimmelallergie

Q koorts (vee)

SARS, Vogelpest(kippen)

Legionella

Type IV

Bacteriën

Chemische stoffen

24 tot 48 uur

T LymphocytenBacteriële Allergie

Nikkel- Allergie

Type I, III en IV

Voeding

wisselend, afhankelijk van opname in maag en darmen

moeilijk aantoonbaar

Soms aantoonbaar met Histamine

Voedselallergie

Voeding-intolerantieGa Terug

Zie adviesallergie: Welkom