Beesten-allergie

Op vrijwel ieder diersoort kan men allergisch gaan reageren bij veel contact.

Meest
bekende beesten-allergie is voor de kat.


Het minst gediagnosticeerd zijn de reacties op vogels.
Het wordt afgedaan als: Verkoudheid of Griep

Volgt wel een diagnose dan is het ziekte van de longen! De neus wordt weer vergeten, of is een onbelangrijk orgaan.

 

Allergische reactie bij kontact met beesten

 

Hoewel men meestal spreekt over allergie voor de haren van een bepaalde diersoort is dit onjuist. De haren zelf bevatten geen allergeen, maar wel de schilfers, aanwezig op de haren. Vergelijkbaar met “Haarroos” bij de mens.

Vrijwel voor ieder diersoort is een allergie beschreven. Hoe intensiever men met dieren omgaat,des te groter is dekans dat zich een allergische reactie gaat ontwikkelen. Wel moet men hiervoor gepredisponeerd zijn, met andere woorden een atopische constitutie hebben.


Zie:
Allergieën

Het meest bekend is de katten en paarden allergie. Dit vooral omdat deze allergie, na opgebouwd te zijn, meestal het hele leven blijft bestaan.

Tevens zijn door de professionele contacten met dieren daardoor overgevoeligeden bekend. Zoals in de veeteelt voor koeien, varkens en geiten.

In laboratoria voor cavia's, ratten en muizen.


Zie:
Beroepsallergie


Behandeling:

Vanzelfsprekend is het contact vermijden de beste oplossing.

Is dit niet mogelijk vanwege het beroep of omdat het contact gewenst blijft, dan is desensibilisatie de oplossing. Hierbij wordt de natuur geholpen het ongevoeligheidsproces te versnellen.

Zie: Desensibilisatie

 

Katten-Allergie

 

Doordat het contact met katten meestal zeer intensief is, komt allergie voor katten veel voor. Dit wordt nog versterkt doordat in veel gewoon stof in huizen zonder katten, toch dit allergeen wordt gevonden.

Is men er vroeg bij, en is de allergie nog niet sterk ontwikkeld, dan is verder contact vermijden verreweg het beste. Het nadeel is dan wel, dat er geen antistoffen worden opgebouwd om er voorgoed vanaf te zijn. Dus het verdere leven zal bij contact met het beest weer een slijmvliesreacties optreden.
Het is vaak zeer opvallend dat oudere mensen klagen over allergie en dan alleen klachten hebben bij contact met een kat. (Vanzelfsprekend is dit zelfde ook mogelijk voor andere beesten).
Voor stuifmeel en stof zal altijd een genezing in de loop van het leven optreden omdat contact niet te vermijden is. Men wordt dus gedesensibiliseerd.


Adviezen: Welke Kat?

Daar het allergeen in de huidschilfers zit maakt het niet veel uit welk soort harige kat men neemt.

Wel is het bekend dat wanneer men b.v. overgevoelig is geworden voor een lapjeskat een Siamees aanvankelijk geen problemen hoeft te geven. De Sphynx-kat heeft geen haren en zal de huidschilfers sneller op de grond laten vallen. Daardoor zal deze kat minder snel een allergie opwekken.

Verder:
Door het dier wekelijks te wassen produceren zij minder huidschilfers.
Het effect ervan is echter zeer kort om het gehalte aan kattenallergeen in een woning te verlagen.

Laat huisdieren nooit in de slaapkamers.

Daar deze allergie goed te vergelijken is met Huisstofallergie verwijzen wij voor meer informatie naar: Zie: Huisstof (mijten) allergie

 

Vogel-Allergie 

 

Het komt méér voor dan U ( en vele artsen ) denken, dat vogels - in huis of als hobby in volière of hokken- allerlei ziekten veroorzaken.
De klacht van de patiënt wordt door de arts meestal afgedaan met Griep!

In Nederland worden bijna 3 miljoen vogels als liefhebberij in of rond het huis gehouden. De vogels produceren stof, dat afkomstig is van het poeder van de veren. Dit kan veel zijn als de vogels ook nog vrij door de kamer mogen rondvliegen, of in de rui zijn.
De reactie hierop is een type I reactie ( na 20 minuten ) aan te tonen met een huidtest met vogelveren.

Ook produceren de vogels veel mest, dat ook door de mens ingeademd kan worden. De reactie op dit gif treedt meestal ongeveer 4 tot 6 uur ná het contact met de vogels op. Het komt dus veel voor dat men zich ’s nachts grieperig voelt en de oorzaak gezocht moet worden dat men voor het slapen gaan nog intensief contact heeft gehad met de vogels of het mest.
Deze ziektepatroon is zeer bekend bij Duivenmelkers!

Door middel van huidtest met Vogelmest en bloedonderzoek ( praecipitinen ) kan deze allergie worden aangetoond.
Het is een Type III allergie.
Zie: Allergieën

Bij neusademhaling zal de verlate reactie in de neus plaatsvinden, bij mondademhaling in de keel of de longen.

De oorzaak dat deze reactie tot stand kan komen is beschadigd slijmvlies.
Beschadiging onstaat vooral door mechanische irritatie. Zie: Irritaties.

Behandeling en genezing is dus mogelijk door tijdelijk (wel enkele maanden) het contact met de vogels te vermijden en zorgen voor herstel van de slijmvliezen.
De Type I allergie kan alleen over gaan door desensibilisatie.

 

Ga Terug

Zie adviesallergie: Index