Aangepast Lezen

Het programma Aangepast Lezen maakt boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk in een aangepaste leesvorm (audiolezen, braillelezen, letterlezen, combilezen) waardoor ook mensen met een leesbeperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

Agenda voor de komende jaren

Op basis van de visie zijn aansluitend op de maatschappelijke ontwikkelingen en functie van Aangepast Lezen in het bibliotheekstelsel de volgende doelstellingen bepaald voor de komende jaren:

  1. Het verzorgen van een stabiele dienstverlening aan de doelgroep waarbij optimale toegang en toegankelijkheid worden nagestreefd;
  2. het vergroten van het bereik, gebruik en de collectie met aandacht voor alle leesvormen en extra focus op de jeugd met een visuele beperking en slechtziende ouderen;
  3. de verankering in de dienstverlening van de openbare bibliotheek en de landelijke digitale openbare bibliotheek;
  4. het werken aan innovatie en verbetering van diensten, producten en productie.

Actueel

Beleidskader Aangepast Lezen 2017-2018

20 november 2017 - Dit beleidskader (pdf) heeft als doel om vanuit een heldere visie op Aangepast Lezen de doelstellingen te benoemen voor de komende jaren. Het beleidskader is in eerste instantie vastgesteld voor een korte periode (tot en met 2018) om te kunnen aansluiten bij de beleidsperiode van de KB. Het is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de KB in samenspraak met OCW, de uitvoerende partijen (Bibliotheekservice Passend Lezen BPL, Dedicon en CBB), een vertegenwoordiging van gebruikers (Lezersraad AL) en afgestemd met de belangenorganisaties.

Passend Lezen via de openbare bibliotheek live met 40 bibliotheken

16 juni 2016 - De dienst Passend Lezen is live gegaan voor de eerste 40 bibliotheken. De gesproken boeken worden via streaming aangeboden aan leden van de bibliotheek met een Verklaring Leesbeperking. Lees het nieuwsbericht

Zwakke lezers in de Bibliotheek op school krijgen weer leesplezier

10 mei 2016 - De pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’ van de KB laat zien dat zwakke lezers weer plezier in lezen krijgen als de juiste materialen en manieren worden gebruikt, zoals Daisy-cd's, Superboek, karaokelezen met Yoleo en MLP-boeken.. Lees het nieuwsbericht over deze pilot

70.000 audioboeken voor mensen met een leesbeperking

16 maart 2015 – Start van de campagne Audiolezen die erop is gericht méér mensen bekend te maken met de collectie Audioboeken. Lees het nieuwsbericht 70.000 audioboeken voor mensen met leesbeperking .

Pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’

De pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’ laat zwakke lezers en dyslectici op twee basisscholen in Den Bosch plezier beleven aan boeken en lezen. De inzet van leesbevorderende materialen ligt hieraan ten grondslag. Lees het nieuwsbericht over de pilot Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein.

Rapport ‘De wereld van aangepaste leesvormen in 2025, strategische toekomstverkenning en innovatieve diensten voor toekomstige gebruikers’

Lees het nieuwsbericht

Samenwerkingsconvenant bibliotheken en Stichting Aangepast Lezen

Sinds november 2012 kunnen bibliotheken een samenwerkingsconvenant sluiten met Bibliotheekservice Passend Lezen waarbij ze een wisselcollectie Daisy-roms ontvangen. Deze Daisy-roms kunnen ter kennismaking worden meegegeven aan geïnteresseerde klanten. Als de klant meer wil weten naar aanleiding van deze kennismaking, dan kan hij gedurende drie maanden op proef worden ingeschreven voor de volledige dienstverlening van Aangepast Lezen. SAL voorziet de deelnemende bibliotheek van deskundigheidsbevordering en promotiemateriaal.

Rapport ‘Als het ‘echt’ niet anders kan’

Verslag van een onderzoek naar de redzaamheid van blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen, de achtergronden van en beweegredenen voor het niet-gebruik, en de voorwaarden en motivaties voor het eventueel wel gaan gebruiken van de voorziening. Lees het nieuwsbericht.

Contact

Contactpersonen bij de KB voor het beleidsterrein zijn Marja Geevers en Heleen van Manen. Voor vragen over de uitvoering van de dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling klantcontact van Bibliotheekservice Passend Lezen. Telefoon: 070-3381500

Documenten