CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Husleiekalkulator

Skal du justere husleien?

Beregn ny husleie med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Møbler og bøker drar ned detaljhandelen i februar

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,3 prosent fra januar til februar 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,5 prosent fra desember til januar.

Mer enn 200 000 biler med nullutslipp

Ved utgangen av 2018 var det registrert 3,3 millioner biler i Norge. Av disse var 200 700 elbiler.

Rapporter 2019/6

Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017 – kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt?

Sysselsetting i Norge har falt fra 70,7 prosent i 2000 til 67,7 prosent i 2017. I denne analysen foretar vi en dekomponeringsanalyse av sysselsettingsutviklingen – og finner at endringer i befolkningssammensetning samlet sett i liten grad har bidratt til utviklingen.

SSB analyse 2019/13: Innvandreres og norskfødte med innvandrerforeldres tillit til mennesker og politisk system

Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker

22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt. Derimot har innvandrere mer tro på vårt politiske system enn andre har. Arbeidsledighet, dårlig råd og diskriminering reduserer tilliten.

Flere vil bli lærere i grunnskolen

Selv med strengere karakterkrav og lenger studium lokker grunnskolelærerutdanningen til seg flere studenter. Antallet økte med 400 fra 2017 til 2018 – mest av alle lærerutdanningene.

Utdanning

Her finner du utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.