microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata

  • Forskere og studenter kan bearbeide og analysere alle tilgjengelige registervariabler.
  • Data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd.
  • Institusjoner med avtale kan administrere egne brukere.
  • Anonymiserende grensesnitt med innebygd personvern.

Personvernpris til microdata.no

Datatilsynets pris “Innebygd personvern i praksis 2018” ble tildelt microdata.no.
Les mer