Trang chủ » Cơ sở dữ liệu » ISO/IEC 17025 & GLP »

ISO/IEC 17025 & GLP

Tài liệu về Sắc ký – CHROMBOOK

T   rong ngành kiểm nghiệm, kỹ thuật sắc ký được ứng dụng rộng rãi và gần như hầu hết các chỉ tiêu quan trọng trong một tiêu chuẩn chất lượng của mỗi chế phẩm: Định tính, định lượng, tạp chất liên quan, độ tinh khiết… Ngoài ra, kỹ thuật sắc ký được nâng lên […]