Trang chủ » Giới thiệu » Lịch sử hình thành và phát triển »

Lịch sử hình thành và phát triển

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ yêu cầu thực tế và tầm quan trọng của việc kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc để phục vụ cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân , Bộ trưởng Bộ Y tế ký Nghị định số 845-BYT/NĐ ngày 29/7/1957 về việc thành lập Phòng Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ […]