Trang chủ » Thông tin » Hiệu chuẩn thiết bị »

Hiệu chuẩn thiết bị

CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN

Kính gửi quí khách hàng       Để đảm bảo kết quả phân tích, kiểm nghiệm chính xác, tin cậy thì việc hiệu chuẩn thiết bị trước khi tiến hành phân tích, kiểm nghiệm là hết sức quan trọng. Chính vì vậy Ban Hiệu chuẩn thiết bị Viện Kiểm nghiệm Thuốc TW đã được thành lập […]

DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN  ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED CALIBRATION Lĩnh vực hiệu chuẩn: Khối lượng Field of calibration: Mass Calibration TT Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated Phạm vi đo Range of measurement Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure Khả năng đo và hiệu chuẩn […]